ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္လွည့္လည္ေမာင္းႏွင္ၾကသည့္”Discovery Rally” အဖြဲ႔မွကားမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ခရီးစဥ္မ်ားကို ေမာင္းႏွင္လွ်က္ရွိ

ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္လွည့္လည္ေမာင္းႏွင္ၾကသည့္”Discovery Rally” အဖြဲ႔မွကားမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ခရီးစဥ္မ်ားကို ေမာင္းႏွင္လွ်က္ရွိ
February 22, 2018 Fame Asian

3:54 pm
ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္လွည့္လည္ေမာင္းႏွင္ၾကသည့္”Discovery Rally” အဖြဲ႔မွကားမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ခရီးစဥ္မ်ားကို ေမာင္းႏွင္လွ်က္ရွိ

8

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၂

မဲေခါင္ ၅ ႏုိင္ငံကို ျဖတ္သန္းေမာင္းႏွင္ၾကမည့္ ေရွးေဟာင္းကားမ်ားျဖင့္ လွည့္လည္ေမာင္းနင္ ေလ့လာလည္ပတ္ ေသာ “Discovery Rally” အဖြဲ႔မွ ကားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိလာၾကျပီး သတ္မွတ္လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဆက္လက္ေမာင္းႏွင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

6

ယင္းကားမ်ားသည္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွ စတင္ကာ အျခားမဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ကေမၻာဒီးယား၊ ထိုင္း၊ ျမန္မာ၊ လာအိုႏိုင္ငံမ်ားကိုျဖတ္သန္းေမာင္းႏွင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

လွည့္လည္ေမာင္းႏွင္သည့္ ခရီးစဥ္ကို ေဖေဖၚ၀ါရီ ၃ ရက္ေန႔ကတည္းက စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး အဖြဲ႔၀င္ကားမ်ားမွာ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၀ ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိလာၾကကာ ဖားအံမွ ေနျပည္ေတာ္သို႔ သတ္မွတ္လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းေမာင္းႏွင္ခဲ့ၾကသည္။

9

အဆိုပါကားမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔သားမ်ားသည္ ယမန္ေန႔ညက ေနျပည္ေတာ္ ကမ္ပင္စကီး ဟိုတယ္တြင္ ညအိပ္ရပ္နားခဲ့ၾကျပီး ယေန႔ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၂ တြင္မူ အင္းေလးကန္ဆီသို႔ ဦးတည္သည့္လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေနျပည္ေတာ္၊ ေရနံေခ်ာင္း၊ ပုဂံ ၂ ညအိပ္ခရီးစဥ္ကို ဆက္လက္ေမာင္းႏွင္လွ်က္ရွိၾကသည္။

14

ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႔သားတို႔မွာ အမ်ားအားျဖင့္ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံမွျဖစ္ၾကျပီး၊ ၾသစေၾတးလ်၊ လူဇင္းဘတ္၊ ကေနဒါ၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏွင့္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံမ်ားမွလည္း ပါ၀င္ၾကကာ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၁၈ စီး၊ အဖြဲ႔သားစုစုေပါင္း ၃၉ ဦးပါ၀င္ၾကသည္။

မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ လွည့္လည္ေလ့လာေမာင္းႏွင္သည့္ ခရီးစဥ္ ျပီးဆုံးမည္ျဖစ္ျပီး စုစုေပါင္း ၈၄၇၁ ကီလိုမီတာေမာင္းႏွင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

PN
Photo – Tiago Leunen

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*