Letters from Editor

 • May312017

  ေရွ႕ကိုေမွ်ာ္၊ အနာဂတ္ကို အာ႐ုံျပဳလို႔ သြက္သြက္လက္လက္ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းစို႔ (အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

  ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတို႔ကို ေရွး႐ႈ၍ လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈတို႔ကို အေျခခံၿပီး ............

  Read more
 • May242017

  အခင္အမင္မပ်က္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ၾကေစ (အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

  ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယ အစည္းအေဝးကို ႀကိဳဆိုေထာက္ခံပါေၾကာင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တစ္စထက္တစ္စ ပိုမိုတိုးတက္ကာ .........

  Read more
 • May172017

  ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ (အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

   အမ်ားသူငါေထာက္ခံယုံၾကည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တိုင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းတို႔တြင္ ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားရွိၾကသည္ခ်ည္းပင္ျဖစ္၏။ သို႔ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္စဥ္တိုင္းကိုေတာ့ အမ်ားသူငါက ေထာက္ခံခ်င္မွေထာက္ခံေပလိမ့္မည္။ ဥပမာဆိုရေသာ္ ဟစ္တလာ၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ဳိးကို လူအမ်ားစုကလက္သင့္ခံလိမ့္မည္မဟုတ္။ လူမႈလူတန္းစားအလႊာအသီးသီးကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ဳိးကိုသာလွ်င္ ေထာက္ခံအားေပးၾကလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။  ၾကိဳးစားအားထုတ္ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခု ေအာင္ျမင္သည္ က်ရႈံးသည္ဆိုရာတြင္လည္း ခ်က္ျခင္းလက္ငင္းသိရွိႏိုင္သည္မဟုတ္ျပန္။…

  Read more
 • May162017

  လြယ္သလား ခက္သလား ရန္ကုန္ေက်ာင္းကား

  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၏ စီမံေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ယခုလာမည့္ ၂ဝ၁၇ -၂ဝ၁၈ စာသင္ႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ အေျခခံ ပညာေက်ာင္းေပါင္း (၂၆)ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းကားစနစ္ကို စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ . . .

  Read more
 • May032017

  ျပည္သူ႕ဘ႑ာအလြဲသံုးမႈ၊ အသံုးလြဲမႈမ်ားႏွင့္ အားနည္းေနေသာ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈ (အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

  ယခုရက္သတၱပတ္အတြင္း ၇ ဘီလ်ံ၊ ဘီလ်ံ ၇ဝ၊ အစရွိသျဖင့္ ျပည္သူပိုင္ ေငြေၾကးမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္မ်ားက အလြဲသံုးမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ အလြဲသံုးမႈမ်ားေၾကာင့္ ..........

  Read more
 • Apr262017

  ျပည္သူႏွင့္အတူ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ (အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

  NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ေရပန္းအစားဆံုးႏွင့္ အေတာ္ပင္အေျပာမ်ားေသာစကားလံုးမွာ 'အေျပာင္းအလဲ' ဟူေသာ စကားလံုးျဖစ္သည္။ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဟု ေၾ

  Read more
 • Apr052017

  စီးပြားေရးက႑အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္ (အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

  NLD အစိုးရ ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ယူခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္၏က႑အသီးသီးကို ေျပာင္းလဲရန္ႀကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့သည္မွာ .......

  Read more
 • Mar292017

  အစိုးရသက္တမ္း တစ္ႏွစ္သားမွသည္

  လာမည့္ ဧျပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ NLD အစိုးရတာဝန္ယူခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္တင္းတင္း ျပည့္ေျမာက္မည္ျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္တာ ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ယူၾကစဥ္ ကာလအတြင္း ...

  Read more
 • Mar222017

  ျမန္မာ့ဂီတေရစီးေၾကာင္း တသြင္သြင္စီးဆင္းေစလိုသည္ (အယ္ဒီတာ႕အာေဘာ္)

  မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ သံစဥ္မ်ားႏွင့္ကမၻာ၊ အိမ္မက္ဆံုရာ၊ ျမန္မာအိုင္ဒယ္ (Myanmar Idol) အစရွိေသာ ေတးဆိုၿပိဳင္ပြဲမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ အေတာ္ပင္ ေခတ္စားလာခဲ့သည္။ လတ္တေလာအေျခအေနတြင္ .........

  Read more
 • Mar152017

  အေက်ာ့ေက်ာ့ေသာ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဘယ္လိုေရွ႕ဆက္မလဲ (အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

  ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသတို႔တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တို႔ၾကား တိုက္ပြဲမ်ားသည္ တစ္ေက်ာ့ႏွစ္ေက်ာ့မက အေက်ာ့ ေက်ာ့အျပန္ျပန္ ျဖစ္ပြားေနၾကသည္မွာ ....

  Read more