ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ) အျမန္ဆုံး ျပင္ဆင္ရန္ သုံးသပ္ခ်က္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပထား

ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ) အျမန္ဆုံး ျပင္ဆင္ရန္ သုံးသပ္ခ်က္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပထား
February 22, 2017 Asian Fame

12:01 pm
ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ) အျမန္ဆုံး ျပင္ဆင္ရန္ သုံးသပ္ခ်က္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပထား
ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒဆိုင္ရာသုေတသနအဖြဲ႔က စီစဥ္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လက္ကမ္းစာရြက္မ်ားကို ၿမိဳ႕ေရာနယ္ပါမက်န္ ျဖန္႔ေဝခဲ့သည္(ဓာတ္ပုံ - ကိုစိုးသီဟ)

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒဆိုင္ရာသုေတသနအဖြဲ႔က စီစဥ္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျပင္ဆင္ေရး
လက္ကမ္းစာရြက္မ်ားကို ၿမိဳ႕ေရာနယ္ပါမက်န္ ျဖန္႔ေဝခဲ့သည္(ဓာတ္ပုံ – ကိုစိုးသီဟ)

စိုင္းလမင္း
ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ

ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥ ရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္၏ ‘ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ကုိ  အျမန္ဆုံး   ျပင္ဆင္ေရး သုံးသပ္အႀကံျပဳခ်က္’ ကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပ ထားေၾကာင္း အဆုိပါေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာ သည္။

”ပုဒ္မ ၅ဝဝ ထဲမွာလည္း အ သေရဖ်က္ရင္ ေထာင္ႏွစ္ႏွစ္ထိ ခ် မယ္လုိ႔ ပါတယ္။ အခု ဆက္သြယ္ ေရးဥပေဒက်ေတာ့မွ သုံးႏွစ္ျဖစ္   ေနတယ္။ သုံးႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးဆုိရင္ အာမခံမေပးႏုိင္ ဘူးဆုိၿပီးေတာ့ ေရးထားတယ္။ ေရးထားေတာ့ ျပႆနာက ဘာ ျပႆနာလဲ ဆုိေတာ့ အာမခံ မေပး ႏုိင္တဲ့ ျပႆနာက နံပါတ္ ၁ ပဲ။ အေသေရဖ်က္တာခ်င္း အတူတူ ကုိ ဒီဥပေဒက်ေတာ့မွ သုံးႏွစ္ျဖစ္ တာဆုိေတာ့ ဒါက ကြဲလြဲခ်က္ႀကီး တစ္ခုျဖစ္ေနတယ္။ အဲ့ဒါတစ္ခ်က္။  ေနာက္တစ္ခါ ဒီလုိ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အဲ့ဒီလုိသာလုပ္ေန မယ္ဆုိရင္ ရန္ေတြမ်ားလာမယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေကာ္ မတီအေနနဲ႔ကေတာ့ အျမန္ဆုံးျပင္ ဆင္ႏုိင္ဖုိ႔ သုံးသပ္အႀကံျပဳခ်က္တစ္ ရပ္ ကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိ တင္ျပ ထားတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ျပင္မျပင္ကေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာ ေပါ့”ဟု လမ္းမေတာ္မဲဆႏၵနယ္ မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လည္းျဖစ္သည့္ ၄င္းက ေျပာသည္။

ထုိသုိ႔ ျပင္ဆင္ရာတြင္ ဆက္ သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ တစ္ခုလုံးအား ျပင္ဆင္မည္မဟုတ္ဘဲ အေသေရ ဖ်က္မႈပါေသာ စကားလုံးကုိ သာ ျပင္ဆင္ရန္ တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ အျမန္ဆုံးျပင္ဆင္ေရး လႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီမွ ေမာင္ ေဆာင္းခက ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ”ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အ ထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္၊ ႏုိင္ငံသား မ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးေကာ္မတီ၊ ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္ လုပ္ေရးေကာ္မတီ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္ မတီအပါအဝင္ စတဲ့ ေကာ္မတီ ၅ ခုနဲ႔ ေတြ႕ဆုံစဥ္မွာ အျမန္ဆုံးျပင္ ဆင္ဖုိ႔ ေျပာတယ္။ ျပင္တဲ့အခါမွာ လည္း ပညာရွင္ေတြရဲ႕ အႀကံÓဏ္ ေတြလည္း ယူမယ္လုိ႔ ေျပာတယ္”ဟု ဆုိသည္။

 ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)တြင္ ”ဆက္သြယ္ ေရးကြန္ရက္တစ္ခုခုကို အသံုးျပဳ၍ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား ေျခာက္လွန္႔ ေတာင္းယူျခင္း၊ အႏိုင္အ ထက္ျပဳ ျခင္း၊ မတရား တားဆီးကန္႔ကြက္ ျခင္း၊ အသေရဖ်က္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ ယွက္ျခင္း၊ မေလ်ာ္ ၾသဇာသံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း” ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ေၾကာင့္ ဇန္နဝါရီလ ဒုတိ ယအပတ္အထိ တရား႐ုံးမွ တရား စြဲဆုိမႈေပါင္း ၄၉ မႈအထိ ရွိေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ အျမန္ ဆုံးျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ ေကာ္မတီမွ သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*