ခိုင္းက်ြဲ ခိုင္းႏြားမ်ားအားျပင္ပသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနျခင္းအားကန္႔သတ္တားျမစ္ေပးရန္အစိုးရသို႔တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို႐ံႈးနိမ့္

ခိုင္းက်ြဲ ခိုင္းႏြားမ်ားအားျပင္ပသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနျခင္းအားကန္႔သတ္တားျမစ္ေပးရန္အစိုးရသို႔တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို႐ံႈးနိမ့္
August 3, 2018 Asian Fame Media

4:19 pm
ခိုင္းက်ြဲ ခိုင္းႏြားမ်ားအားျပင္ပသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနျခင္းအားကန္႔သတ္တားျမစ္ေပးရန္အစိုးရသို႔တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို႐ံႈးနိမ့္

Phoe Naing Linn2

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၃

ခိုင္းက်ြဲ ခိုင္းႏြားမ်ားအားျပင္ပသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနျခင္းအားကန္႔သတ္တားျမစ္ေပးပါရန္ႏွင့္မွန္ကန္စြာကူညီေထာက္ပံ့ေျဖရွင္းေပးပါရန္အစိုးရသို႔တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုမွာ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ျပီးလႊတ္ေတာ္တြင္မွတ္တမ္းတင္ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကေၾကညာခဲ့သည္။

မအူပင္မဲဆႏၵနယ္မွဦးစိန္ဝင္းက”စိုက္ပ်ိဳးေရးစက္ကိရိယာမ်ားအျပည့္အဝမတင္သြင္းမသံုးစြဲႏိုင္ခင္တြင္ရာသီအခ်ိန္မီထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေစရန္လယ္ယာတြင္အသံုးျပဳေနေသာခိုင္းက်ြဲခိုင္းႏြားမ်ားအားျပင္ပသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနျခင္းအားကန္႔သတ္တားျမစ္ေပးပါရန္ႏွင့္မွန္ကန္စြာကူညီေထာက္ပံ့ေျဖရွင္းေပးပါရန္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွအစိုးရသို႔တိုက္တြန္းေၾကာင္း”အဆိုကိုဇူလိုင္လ(၂၃)ရက္ေန႔ကက်င္းပခဲ့ေသာျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

အဆိုရွင္ျဖစ္သူဦးစိန္ဝင္းက”ဒီအဆိုဟာလက္ရွိေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ေနတဲ့သီးႏွံပ်က္စီးေနတဲ့အေျခအေနမွာေနာက္ထပ္သီးႏွံထုတ္လုပ္မႈမက်ဆင္းေအာင္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအဆင္ေျပစြာေခ်ာေမာစြာဆက္လက္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေအာင္အစိုးရအေနနဲ႔ကူညီေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ႏိုင္ငံထမင္းရွင္ေတာင္သူလယ္သမားကိုကယ္တင္ေပးတဲ့အေနနဲ႔က်ြန္ေတာ္အဆိုကိုအတည္ျပဳေပးပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္”ဟုတင္ျပခဲ့သည္။

 

ယင္းအဆိုအားအတည္ျပဳရန္ယေန႔က်င္းပေသာျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ဆႏၵမဲေပးေသာနည္းလမ္းျဖင့္မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာေထာက္ခံမဲ(၂၃)မဲ ကန္႔ကြက္မဲ(၂၀၆)မဲႏွင့္ၾကားေန(၁၀၉)မဲရ ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

အဆိုကိုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၁၆)ဦးကေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီးစီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွမွတ္တမ္းတင္ေစာင့္ၾကည့္သင့္ေၾကာင္းျပန္လည္ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

 

အဆိုကိုကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္မိုးမိတ္မဲဆႏၵနယ္မွဦးတိုးေသာင္က”ႏိုင္ငံျခားကိုႏြားေရာင္းတာဟာခိုင္းေကာင္းတဲ့ႏြားကိုဘယ္ေတာင္သူမွမေရာင္းပါဘူး။အရြယ္လြန္တဲ့ႏြားခိုင္းမေကာင္းတဲ့ႏြားႏြားေပႏြားကပ္ေတြကိုသာေရာင္းတာပါ။အခုဆိုရင္က်ြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာလယ္သမားေတြဟာႏြားေတြကိုေရာင္းျပီးေတာ့လယ္ထြန္စက္ေတြဝယ္ျပီးထြန္ယက္ေနၾကပါျပီ”ဟုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

 

ထို႔ျပင္တရားဝင္ေရာင္းခ်ေနျခင္းအားကန္႔သတ္ပိတ္ပင္လိုက္မည္ဆိုပါကတရားမဝင္ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ႀကီးျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၎ကဆိုသည္။

 

က်ြဲ /ႏြားမ်ားအားျပင္ပသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းအားကန္႔သတ္တားျမစ္ျခင္းထက္ႀကီးမားစြာျဖစ္ေပၚေနေသာေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ပေပ်ာက္ရန္မွာပို၍အေရးႀကီးေၾကာင္းအုတ္တြင္းမဲဆႏၵနယ္မွေဒၚခ်ိဳခ်ိဳကေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

 

အဆိုရွင္က၎အေနျဖင့္က်ြဲ/ႏြားေရာင္းခ်ျခင္းကိုကန္႔သတ္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္းေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏အခက္အခဲမ်ားကိုလိုအပ္သလိုေထာက္ပံ့ကူညီေပးရန္တိုက္တြန္းျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္။

 

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွယခုအဆိုႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးအခ်ိတ္အဆက္မိမိေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မွသာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ျပည္သူမ်ား၏လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦးတီခြန္ျမတ္ကမွာၾကားခဲ့သည္။

Phoe Naing Linn1

ဖူးဖူးေအာင္

 

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*