၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၆ လစာအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲ့ ေဒသႏၱရစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းကို တုိ္င္းလႊတ္ေတာ္မွာယေန ့ေဆြးေႏြး၊ လုပ္မယ့္စီိမံကိန္းေတြနဲ ့ပတ္သတ္ျပီးအေသးစိတ္မပါလို ့ေနာက္ဆက္တြဲအပိုင္း(၃)ကို ကိုယ္စားလွယ္မ်ာကန္ ့ကြက္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၆ လစာအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲ့ ေဒသႏၱရစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းကို တုိ္င္းလႊတ္ေတာ္မွာယေန ့ေဆြးေႏြး၊ လုပ္မယ့္စီိမံကိန္းေတြနဲ ့ပတ္သတ္ျပီးအေသးစိတ္မပါလို ့ေနာက္ဆက္တြဲအပိုင္း(၃)ကို ကိုယ္စားလွယ္မ်ာကန္ ့ကြက္
March 23, 2018 Fame Asian

4:48 pm
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၆ လစာအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲ့ ေဒသႏၱရစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းကို တုိ္င္းလႊတ္ေတာ္မွာယေန ့ေဆြးေႏြး၊ လုပ္မယ့္စီိမံကိန္းေတြနဲ ့ပတ္သတ္ျပီးအေသးစိတ္မပါလို ့ေနာက္ဆက္တြဲအပိုင္း(၃)ကို ကိုယ္စားလွယ္မ်ာကန္ ့ကြက္

1

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၂၃

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ ့ မွ တင္သြင္းထားတဲ့ ”၂ဝ၁၈ ခုနွစ္၊ ဧျပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ၆ လအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ေဒသႏၱရစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္း” ကို ဒီကေန ့တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၉)ဦးတို ့က ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီး ဥပေဒၾကမ္းရဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲအပုိင္း(၃)ကိုေတာ့ ေဆြးေႏြးတဲ့ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုက ကန္ ့ကြက္ခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ ေနာက္လာမယ့္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းမွာ တုိင္းအစိုးရအဖြဲ ့က လာေရာက္ရွင္းလင္းျပီးမွသာ အတည္ျပဳခ်က္ရယူဖို ့တုိင္းလႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။

ကန္ ့့ကြက္မႈေတြခံရတဲ့ တုိင္းအစိုးရအဖြဲ ့ရဲ့ ေဒသႏၱရစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္း၊ ေနာက္ဆက္တြဲ (၃) မွာထည့္သြင္းထားတဲ့ စီမံကိန္းမ်ားဟာ စီမံကိန္းရဲ့ရည္မွန္းခ်က္၊ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈပံုစံ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ၊ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ ့ႏုိ္င္ငံသားတို ့အေပၚ ဘယ္လိုအက်ိဳးျပဳမလဲစတဲ့ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြမပါ၀င္တာေၾကာင့့္ တုိင္းအစိုးရအဖြဲ ့က လႊတ္ေတာ္ကိုလာေရာက္ရွင္းျပျပီးမွသာ အတည္ျပဳသင့္တယ္လို ့တိုင္းလႊတ္ေတာ္၊ဘ႑ာေရး၊စီမံကိန္းနဲ ့စီးပြားေရးေကာ္မတီမွ ဥကၠဌ ေဒၚစႏၵာမင္းကေျပာပါတယ္။ တုိင္းစီမံကိန္းနဲ ့ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဦးျမင့္ေသာင္းကလည္း ဥပေဒၾကမ္း၊ေနာက္ဆက္တြဲအပိုင္း(၃)ကို ယေန ့ မွာ မွတ္တမ္းသာတင္ထားဖို ့သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။

ဥပေဒၾကမ္းကို ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီ၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ၊ ဦးေက်ာ္ေဇယ်၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ဦးသန္းႏိုင္ဦး၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ ဦးသိန္းျမင့္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)၊ ဦးရန္ရွင္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ေဒၚၾကည္ျပာ၊ လသာၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ဦးေဇာ္ဝင္းႏိုင္၊ လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ဦးဝင္းေမာင္(ခ)ဦးဦးဝင္းေမာင္၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕့နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)၊ ေဒၚသႏၱာမိုး တို႕မွေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

၂ဝ၁၈ ခုနွစ္၊ ဧျပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ၆ လအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲ့ ေဒသႏၱရစီမံကိန္းမူ၀ါဒမွာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္းမြန္ျပီး ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားျပည့္စံုကာ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းျပီး စိမ္းလန္းေသာ ေနခ်င္စဖြယ္စီးပြားေရးျမိဳ ့ေတာ္ျဖစ္ေစရန္အတြက္ စည္ပင္သာယာေရးနယ္နိမိတ္(၃၃)ျမိဳ ့နယ္နဲ ့စည္ပင္သာယာေရးျပင္ပျမိဳ ့နယ္(၁၂)ျမိဳ ့နယ္တို ့ကို ဟန္ခ်က္ညီညီနဲ ့အခ်ိဳးက်၊ မွ်တစြာဖြံ ့ျဖိဳးဖို ့လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊လွ်ပ္စစ္မီး၊ သန္ ့ရွင္းတဲ့ေသာက္သံုးေရတို ့ရရိွဖို ့လာမယ့္(၃)ႏွစ္အတြင္း ျပည္စံုေအာင္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေရးရည္မွန္းထားတယ္လို ့ပါ၀င္ပါတယ္။

ျဖိဳးထက္ေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*