၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး တုိးတက္ရန္ မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ေသး

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး တုိးတက္ရန္ မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ေသး
March 22, 2017 Asian Fame

4:03 pm
၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး တုိးတက္ရန္ မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ေသး

HEZ-Economice

မွဴးအိမ္ေဇာ္
ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂ဝ

ယခု ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္သည္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ မ်ားစြာေမွ်ာ္လင့္၍ ရႏုိင္ဦးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သုံး သပ္သည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီမွစ၍ ေႏွာင့္ေႏွးေနခဲ့ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ သည္ အစုိးရသစ္လက္ထက္ တစ္ေလွ်ာက္ တစစက်ဆင္းလာခဲ့ၿပီး လာမည့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အကုန္ပုိင္းအထိ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္၍ မရႏုိင္ေသးေၾကာင္း စီးပြားေရးကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာသည္။

”လာမယ့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ဘာေတြ ေမွ်ာ္မွန္းလုိ႔ရမလဲဆုိရင္ ေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရင္ ဘာမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာဦးမယ္မထင္ပါဘူး။ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြ ကုိ ေျပာင္းလဲရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ အထင္ေျပာရရင္ ေနာက္ သုံးေလး ႏွစ္ေလာက္မွ ျပန္ၿပီးဦးေမာ့လာ မယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္”ဟု စီးပြား ေရးကြၽမ္းက်င္သူ ဦးရဲမင္းေအာင္ က ေျပာသည္။ လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္သည္ ျမန္ မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးအတြက္ အဓိက စတင္တာထြက္ မည့္ႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္ စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက မတ္ ၁၈ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Novotel Yangon Max Hotel တြင္ က်င္းပသည့္ Meeting between Chair-man of Myanmar Investment Commission and Foreign Busi-ness Communities အခမ္းအနား တြင္ေျပာဆုိထားသည္။

”အစုိးရအေနနဲ႔ စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေျခခံက်တဲ့အခ်က္ေတြကုိ မေျပာင္းလဲႏုိင္ရင္ေတာ့ အဆင္မေျပဘူး။ အဓိက အေျခခံ ျဖစ္ေနတဲ့ ဘယ္သူက ဘာလုပ္ရ မယ္ဆိုတာကုိ သိဖုိ႔လုိပါတယ္။ မဟုတ္ရင္ အရင္စနစ္အတုိင္းသြားေနတဲ့ အခါက်ေတာ့ ဒီအတုိင္းပဲ ျဖစ္ေနေတာ့မွာေပါ့”ဟု ျမန္မာ့ စီးပြားေရးေလ့လာသုံးသပ္သူ ဦးခင္ ေမာင္သန္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ၂ဝ၁၆ -၂ဝ၁၇ ကာလတြင္ ေႏွးေကြးသြား ခဲ့ရာ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္း သည္ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၇ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ က်ဆင္းလာခဲ့သည္။ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းအရ ေရွ႕အလားအလာမွာ အေကာင္းဘက္ ဦးတည္ေနေသာ္လည္း ထို ႏႈန္းကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ ထိန္းထား ႏုိင္ရန္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ မက္ခ႐ုိစီးပြားေရးဆုိင္ရာအႏၲရာယ္မ်ားကိုရင္ဆိုင္ရမည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္ က ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေစာင့္ၾကည့္ အစီရင္ခံစာ ((Myanmar Eco­nomic Monitor) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ လာမည့္သံုးႏွစ္အတြင္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ပ်မ္းမွ် ၇ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္းႏွင့္ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ဖိအားမ်ား ေလ်ာ့က်သြားဖြယ္ရွိေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္က ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္ နဝါရီ ၃ဝ ရက္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*