လိုင္စင္ေၾကးေငြကို ဘဏ္တြင္ ထည့္ေစၿပီး အတိုးခံစားခြင့္ျပဳသင့္ဟု ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီမ်ားက အစုိးရသုိ႔ တင္ျပ

လိုင္စင္ေၾကးေငြကို ဘဏ္တြင္ ထည့္ေစၿပီး အတိုးခံစားခြင့္ျပဳသင့္ဟု ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီမ်ားက အစုိးရသုိ႔ တင္ျပ
February 23, 2017 Asian Fame

11:48 am
လိုင္စင္ေၾကးေငြကို ဘဏ္တြင္ ထည့္ေစၿပီး အတိုးခံစားခြင့္ျပဳသင့္ဟု ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီမ်ားက အစုိးရသုိ႔ တင္ျပ
tgr6dyjfk

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ အလုပ္သမား ၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ MOEAF အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အစည္းအေဝး Photo- MOEAF

ရဲလြင္
ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝ

ေအဂ်င္စီမ်ား ေပးသြင္း ရသည့္ လိုင္စင္ေၾကးေငြကို ဘဏ္တြင္ ထည့္ေစၿပီး အ တိုးခံစားခြင့္ ျပဳသင့္သည္ဟု   ျပည္ပအလုပ္အကိုင္   ေအဂ်င္ စီမ်ားအသင္း MOEAF က အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပထား ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္ပအ လုပ္အကိုင္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေအဂ်င္စီမ်ား ေပးသြင္းရ သည့္ Deposit ေငြကို က်ပ္ သိန္း ၅ဝ မွ သိန္း၅ဝဝ သို႔ တိုးျမႇင့္ေကာက္ယူရန္ အစိုးရ ကက္ဘိနက္မွ အတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္သည္ဆိုေသာ္လည္း ေအ ဂ်င္စီမ်ား၏ အသံကိုလည္း နားေထာင္ေစလိုေ ၾကာင္း၊ ေအဂ်င္စီမ်ား၏ လိုင္စင္ ေၾကးေငြအား ဘဏ္တြင္ထည့္ ေစၿပီး အတိုးခံစား ခြင့္ျပဳသင့္ ေၾကာင္း၊ က်ပ္သိန္း ၅ဝဝ တိုးျမႇင့္မည့္ အခ်ိန္ကာလကို လည္း ေနာက္ဆုတ္ ေစလို ေၾကာင္း၊ အျခား လုပ္ငန္း လုိင္စင္မ်ားအတိုင္း အခ်ိန္ ကာလတစ္ခုျဖင့္သာ ဘဏ္ တြင္ ျပေစ လိုၿပီး လုပ္ငန္းအ တြက္ ရင္းႏွီးရန္ ျပန္ထုတ္ေပး ေစလိုေၾကာင္း ျမန္မာျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ MOEAF ဥကၠ႒ ဦးမင္းလႈိင္ က အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပထား ေၾကာင္း MOEAF သတင္း ထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ တတိယအပတ္အတြင္း ျပဳလုပ္ ခဲ့ေသာ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ႏွင့္ MOEAF အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစည္း အေဝးတြင္ ယခုကဲ့သို႔ တင္ျပခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဥကၠ႒ ဦးလႈိင္မင္းက က်ပ္ သိန္း ၅ဝဝ ေပးသြင္းရန္ အားလံုး မွာ အခက္အခဲ ရွိၾကေၾကာင္းႏွင့္ မသြင္းႏိုင္သည့္ ေအဂ်င္စီမ်ား ေၾကာင့္ ပြဲစားမ်ား ပိုမို မ်ားျပား လာႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသား ပိုင္ ရွင္၏ ႏိုင္ငံသားအမည္ခံမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာႏိုင္ေၾကာင္း ထပ္ မံ တင္ျပခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

က်ပ္သိန္း ၅ဝဝ တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံမည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ၄င္းဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ စဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ေနဆဲျဖစ္ ေၾကာင္း   ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ေရးရာဌာနမွ တာဝန္ရွိသူက ေပၚျပဴလာနယူးစ္သို႔ ေျပာသည္။

ယခင္က သတ္မွတ္ေကာက္ ခံထားေသာ အာမခံေၾကးေငြက်ပ္ သိန္း ၅ဝ သည္ နည္းပါးသည့္ အတြက္ ေအဂ်င္စီအခ်ိဳ႕က စည္းကမ္း လုိက္နာမႈ နည္းပါး ျခင္းမ်ား ေတြ႕ေနရသျဖင့္ အာမ ခံေၾကးတိုးျမႇင့္ကာ စည္းကမ္း တင္းက်ပ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ အင္အားဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာ ၾကားထားသည္။

လက္ရွိတြင္ ဝန္ႀကီးဌာန ဘက္က ေအဂ်င္စီစုစုေပါင္း ၂၆ဝ ေက်ာ္ကို ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ အလုပ္သမား ပို႔ေဆာင္သည့္ လိုင္စင္ႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားသို႔ အလုပ္သမား ပို႔ေဆာင္သည့္ လိုင္စင္ဟူ၍ လိုင္စင္ ၂ မ်ိဳး ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး လိုင္စင္၂ ခု စလံုးယူထားသည့္ ေအဂ်င္စီ ၉ဝ ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*