အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္ေသာ ဒီဂ်စ္တယ္ဘ႑ာေရး ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားအတြက္ Huawei ႏွင့္ KBZ အတူလက္တြဲေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္

အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္ေသာ ဒီဂ်စ္တယ္ဘ႑ာေရး ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားအတြက္ Huawei ႏွင့္ KBZ အတူလက္တြဲေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္
March 20, 2018 Fame Asian

5:37 pm
အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္ေသာ ဒီဂ်စ္တယ္ဘ႑ာေရး ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားအတြက္ Huawei ႏွင့္ KBZ အတူလက္တြဲေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္

29386758_1730467133663911_2565113404435988480_n

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၀

ကေမၻာဇဘဏ္သည္အားလုံးပါဝင္ႏုိင္ေသာ ဒီဂ်စ္တယ္ ဘ႑ာေရး ေဂဟစနစ္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ Huawei ႏွင့္သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ဘ႑ာေရးစနစ္ကုိ ပုိမုိအသုံးျပဳခြင့္ရရွိလာၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ လူေနမႈဘဝမ်ား ရရွိႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံရွိန္းက်ိန္႔ၿမိဳ႕ (Shenzhen) ရွိ Huawei အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဌာနခ်ဳပ္တြင္အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုတို႔၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ေၾကျငာခ်က္ကိုကေမၻာဇဘဏ္၏အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Mike DeNoma မွထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“ ဘဏ္အေကာင့္ရွိၿပီးအသံုးျပဳေနတဲ့ျပည္သူမ်ားဟာျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရရဲ႕၁၀ရာခိုင္ႏႈန္း၊လွ်ပ္စစ္မီးရရွိအသံုးျပဳႏိုင္တာက၃၀ရာခို္င္ႏႈန္းပဲရွိေပမယ့္၉၀ရာခို္င္ႏႈန္းေသာျပည္သူမ်ားမွာစမတ္ဖုန္းကိုယ္စီရွိၾကပါတယ္။ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕အိပ္မက္ကေတာ့၁၀ ႏွစ္အတြင္းစမတ္ဖုန္းအသံုးျပဳၿပီး ျပည္သူမ်ား ရာႏႈန္းျပည့္ပါဝင္ႏုိင္တဲ့ဘ႑ာေရးစနစ္တစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ၿပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ဴိးရွိေစမယ့္ အားလုံးပါဝင္ႏုိင္တဲ့ ဒီဂ်စ္တယ္ဘ႑ာေရး ေဂဟစနစ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ Huawei ကုိ Technology Partner အေနနဲ႔ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အလြန္စိတ္လႈပ္ရွားမိပါတယ္”ဟု Mike DeNoma မွေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံဟာအေျပာင္းအလဲေ တြအမ်ားႀကီးကုိ ျဖတ္သန္းေနရၿပီးအဲ့ဒီအေျပာင္းအလဲေတြဟာလည္းစိတ္လႈပ္ရွားစရာအခြင့္အေရးေတြ အမ်ားႀကီးရရွိေနပါတယ္။ ျပည္သူမ်ားအားလုံး အလြယ္တကူအသုံးျပဳႏုိင္မယ့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္တဲ့ဘဏ္စနစ္မွတစ္ဆင့္ျမန္မာႏုိင္ငံသားအားလုံးရဲ႕လူေနမွဳအဆင့္အတန္းေတြၿမင့္တက္လာေစမယ့္အေရးၾကီးတဲ့ အေျပာင္းအလဲတစ္ခု ၿဖစ္တာေၾကာင့္ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုတဲ့ဘဏ္တစ္ခုရရွိဖို႔ထုိက္တန္ၿပီးအဲ့ဒီလိုဘဏ္မ်ိဳးျဖစ္လာဖို႔အတြက္လည္းကြ်န္ေတာ္တို႔ႀကိဳးစားေနပါတယ္။” ဟု ကေမာၻဇဘဏ္ ဥကၠဌ ဦးေအာင္ကို၀င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Huawei Myanmar ၏ CEO Mr.Zhang Liman က “ၿမန္မာႏုိင္ငံဟာ အလ်င္အၿမန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ခုၿဖစ္ၿပီး နယ္ပယ္က႑မ်ိဳးစံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာဖို႔ အလားအလာမ်ားစြားရွိေနပါတယ္။ ၿမန္မာၿပည္သူမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မွဳေတြကို ဒီဂ်စ္တယ္ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမွဳမ်ားၿဖင့္ ဦးေဆာင္က႑မွ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ဖို႕ ၿမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အၾကီးဆံုး ပုဂၢလိကဘဏ္ၾကီးၿဖစ္တဲ့ ကေမာၻဇဘဏ္က အၿမဲ စိတ္အားထက္သန္ေနပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳဟာ ၿမန္မာနိုင္ငံမွာ အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္ေသာ ဘ႑ာေရးစနစ္ ၿဖစ္ထြန္းလာမွဳကို အရွိန္ၿမင့္ေပးမယ္လို႕ယံုၾကည္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕ တီထြင္ဆန္းသစ္မွဳမ်ားနဲ႕ ဘ႑ာေရးနည္းပညာသစ္မ်ားဟာ ၿပည္သူမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ႕ လူေနမွဳဘ၀သာမက ႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီဂ်စ္တယ္စီပြားေရးကိုလည္း ၿမွင့္တင္ေပးႏုိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ” ဟုေၿပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ကမာၻ႕ထိပ္တန္းနည္းပညာ ကုမၸဏီ ျဖစ္သည့္ Huawei ၏ အားသာခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားမွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္တန္ဖုိးမ်ား ရရွိလာေစရန္ ကေမၻာဇဘဏ္မွေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ “ကမၻာေပၚမွာစီမံခန္႔ခြဲမႈအေကာင္းဆံုးဘဏ္တစ္ခုျဖစ္လာဖို႔အတြက္ကမၻာ့အဆင့္မိတ္ဖက္ေတြရွာေဖြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ဘဏ္လုပ္ငန္း အေတြ႔အၾကံဳမ်ား နဲ႕အတူ ၿပည္သူမ်ားကို အက်ိဳးၿပဳႏိုင္ဖို႕ၿဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ေတြကိုကူညီျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မယ့္မိုဘိုင္းနည္းပညာ ဝန္ေဆာင္မႈေတြေပးရာမွာကမၻာ့ေရွ႕ေဆာင္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Huawei နဲ႔အတူပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရတဲ့အတြက္လည္းအလြန္ပဲဝမ္းသာမိပါတယ္” ဟု Mike မွထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါေသးသည္။

PN
Source – KBZ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*