ျမန္မာတြင္ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါမွ မရွိခဲ့ဖူးသည့္ အရန္ဓါတ္အားမ်ား ကို ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ ရရွိမည္ဟု လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးေျပာ

ျမန္မာတြင္ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါမွ မရွိခဲ့ဖူးသည့္ အရန္ဓါတ္အားမ်ား ကို ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ ရရွိမည္ဟု လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးေျပာ
February 23, 2018 Fame Asian

11:45 am
ျမန္မာတြင္ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါမွ မရွိခဲ့ဖူးသည့္ အရန္ဓါတ္အားမ်ား ကို ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ ရရွိမည္ဟု လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးေျပာ

sss

ေနျပည္ေတာ္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ

LNG ႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕သံုး ဓါတ္အားေပးစက္ရံုစီမံကိန္း ၄ခု ကို မၾကာမွီတြင္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားက အစိုးရ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကမည္ျဖစ္္ျပီး၊ယင္းစက္ရံုမ်ားမွ ထြက္ရွိလာမည့္ ဓါတ္အားမ်ားကို အစိုးရက ျပန္လည္၀ယ္ယူမည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၂ဒသမ၅၅သန္း ကို လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာနက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမွ တဆင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

LNG ဆိုသည္ကား ဓါတ္ေငြ႕တစ္မ်ိဳးျဖစ္ျပီး ကမာၻ႕အေရွ႕အလယ္ပိုင္း၊အင္ဒိုနီးရွား ၊ၾသစေၾတးလ် အစရွိသည့္ ေနရာတို႔တြင္ ထြက္ရွိေၾကာင္း၊ယင္းဓါတ္ေငြ႕ကို အဆ ၆၀၀ ခ်ံဳလိုက္ျပီး အရည္အျဖစ္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သယ္ယူလာကာနည္းပညာမ်ားျဖင့္ ဓါတ္ေငြ႕ျပန္ျဖစ္ေစျပီး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျပန္ထုတ္မည္ ဟု ၀န္ၾကီးက ရွင္းျပသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴေဒသတြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ဆူပရင္းကုမၸဏီႏွင့္ တရုတ္ကုမၸဏီ တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ျပီး၊တနသၤာရီတိုင္း ကန္ေပါက္ေဒသတြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းကို TOTAL ကုမၸဏီက ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ကာ၊SEA MAN ကုမၸဏီက လွ်ပ္စစ္ပိုင္းကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊အလံုတြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းကို မူ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔ပူးေပါင္းထားသည့္တိုရိုထိုင္းကုမၸဏီကေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ဧရာ၀တီတိုင္းမီးေလာင္ဂ်ိဳင္တြင္ တရုတ္ကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာကုမၸဏီ တစ္ခုတို႔ အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦး၀င္းခိုင္က ေျပာသည္။

2222

စီမံကိန္း ၄ခု၏ ကုန္က်စရိတ္စုစုေပါင္းမွာ ၅ဒသမ၁၆၉ ဘီလီယံ ရွိမည္ျဖစ္ကာ မဂၢါ၀ပ္ ၃၀၀၀ေက်ာ္ ထြက္ရွိမည္ဟု သိရသည္။

ယင္းစီမံကိန္းမ်ား အပါအ၀င္ ဆိုလာျဖင့္ ထုတ္လုပ္မည့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုမ်ား၊ရွိျပီးသား ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားကို အဆင့္ျမင့္ျခင္း၊ရွိျပီးသား သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕သံုး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုမ်ားကို အဆင့္ျမင့္ျခင္း အစရွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ား ႏွင့္ အျခားေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါမွ မရွိခဲ့ဖူးသည့္ ပိုလွ်ံလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကို ၂၀၂၁၊၂၀၂၂ ခုႏွစ္ တို႔တြင္ ရရွိသြားမည္ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦး၀င္းခိုင္က ေျပာသည္။

”အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္တို႔ ခုကၽြန္ေတာ္တို႔က လိုေနတာကေန ျပီးေတာ့ ၂၀၂၁ မွာ ပိုလာမွာေပါ့။ကၽြန္ေတာ္တို႔လက္ထဲမွာ ခုဘာမွမရွိဘူး။အဲ့ေလာက္ဆိုရင္ေတာ့ ၂၀၂၁ မွာ မဂၢါ၀ပ္ ၄၀၀ ေက်ာ္ေက်ာ္ရယ္ ၂၀၂၂မွာ မဂၢါ၀ပ္ ၇၀၀နီးပါး ကၽြန္ေတာ္တို႔ထဲမွာ အရန္အင္အား ေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွိလာမွာေပါ့။ဒါလဲ မျဖစ္ဖူးတဲ့ ကိစၥပါ။ကၽြန္ေတာ္တို႕ဆီမွာ အရန္အင္အား ဘယ္ေတာ့မွ မရွိခဲ့ဖူး။မရွိတဲ့အတြက္လည္း အျမဲပဲ အဆင္မေျပဘူးေပါ့။မီးပ်က္ေတာက္တာတို႔ လိုသေလာက္မေပးႏိုင္တာတို႔ ။အခုစီမံကိန္း လုပ္လိုက္လို႔ ေနာက္ထပ္မဂၢါ၀ပ္ ၃၀၀၀သာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီဓါတ္အားလိုင္းစနစ္ထဲ ထည့္ေပးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၂၀၂၁၊၂၀၂၂ ေလာက္မွာ ေတာ့ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ ပါတ္သတ္လို႔ ေတာ္ေတာ္ေလးေတာ့ အသက္ရႈေခ်ာင္သြားမယ္လို႔ပဲ ေျပာရမွာေပါ့”ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးဦး၀င္းခိုင္ က ရွင္းျပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားအမ်ားဆံုး အသံုးျပဳသည့္ တိုင္းမွာ စီးပြားေရးျမိဳ႕ေတာ္အေျခစိုက္ရာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ျဖစ္ျပီး အိမ္ေထာင္စု ၁ဒသမ ၃သန္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကို သံုးစြဲေနၾကသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ကို ဒုတိယအသံုးအမ်ားဆံုးေဒသမွာ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး ျဖစ္ျပီး အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၇သိန္းေက်ာ္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကို သံုးစြဲေနၾကသည္။

အျခားတိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အသီးသီးတို႔၏ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အသံုးျပဳေနမႈမွာ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း၂ဒသမ၃သန္း ရွိသည္ဟု လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ ျပည္လံုးကၽြတ္သန္းေခါင္စာရင္းအရ ႏိုင္ငံတြင္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၀ဒသမ ၈၇၈သန္းရွိရာတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ လွ်ပ္စစ္မီးအသံုးျပဳေနၾကသည့္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္းမွာ ၄ဒသမ၂၉သန္းရွိ၍ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ လူဦးေရ ၃၉ဒသမ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္း မွာ လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲေနၾကသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

PN-051

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*