တရားသူႀကီးေတြ အတြက္ တရားစီရင္ေရး က်င့္ဝတ္ စာအုပ္ထုတ္ျပန္ / က်င့္၀တ္ ေဖာက္ဖ်က္က အေရးယူမည္ဟု တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ ဆို

တရားသူႀကီးေတြ အတြက္ တရားစီရင္ေရး က်င့္ဝတ္ စာအုပ္ထုတ္ျပန္ / က်င့္၀တ္ ေဖာက္ဖ်က္က အေရးယူမည္ဟု တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ ဆို
August 2, 2017 Asian Fame

3:37 pm
တရားသူႀကီးေတြ အတြက္ တရားစီရင္ေရး က်င့္ဝတ္ စာအုပ္ထုတ္ျပန္ / က်င့္၀တ္ ေဖာက္ဖ်က္က အေရးယူမည္ဟု တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ ဆို

20622276_1938034603116777_2161192920590585646_n(ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၂)

ျမန္မာနုိင္ငံမွာရွိတဲ့ တရားသူၾကီးေတြ အတြက္ တရားစီရင္ေရး က်င့္ဝတ္ကို မိတ္ဆက္ ထုတ္ျပန္ လုိက္ျပီျဖစ္ပါတယ္။

ဒီက်င့္၀တ္ စာအုပ္ဟာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ႔ ညီညြတ္တဲ့ တရားစီရင္ေရး က်င့္ဝတ္ စာအုပ္ ျဖစ္တယ္ လုိ႔ ျပည္ေထာင္စု တရား သူၾကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးကေျပာပါတယ္

ဒီ တရားစီရင္ေရး က်င့္ဝတ္စာအုပ္ဟာ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ အျပဳအမူေတြ အတြက္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းေတြ သတ္မွတ္ဖုိ႔ ၊ တရားစီရင္ေရး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္သည့္ အခါ လမ္းညႊန္မႈ ရရွိေစဖုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ဒါ့အျပင္ တရားစီရင္ေရး က်င့္ဝတ္မွာ ပါ၀င္တဲ့ အေျခခံ မူေတြ ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာပိုင္နဲ႔ ဥပေဒျပဳ အာဏာပိုင္ေတြ ၊ ေရွ႕ေနေတြ ၊ တရားစီရင္ေရး က႑ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ေတြကို တိုင္းတာ ဆန္းစစ္ႏိုင္ဖုိ႔ စံတစ္ခုအေနျဖင့္ ရည္ရြယ္ေရးဆြဲျခင္းလည္းျဖစ္တယ္လို႔ သူက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

က်င့္၀တ္စာအုပ္ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့အတြက္ တရားသူႀကီးေတြ ၊ တရားေရးဝန္ထမ္းေတြ ၊ တရားစီရင္ေရးက႑နဲ႔ ဆက္စပ္ ပါဝင္သူေတြ အားလုံး တရားစီရင္ေရး စနစ္အေပၚ ပိုမို သေဘာေပါက္နားလည္လာၿပီး မွ်တခိုင္မာတဲ့ တရားစီရင္ေရး စနစ္ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ လာေစဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ တရားစီရင္ေရး က်င့္ဝတ္ကို တရားသူႀကီးေတြ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ နဲ႔ က်င့္ဝတ္ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း အတြက္ အေရး ယူေဆာင္ရြက္ မႈေတြ လုပ္သြားမယ္လို႔ သူက သတိေပးေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒီေန႔ အခမ္းအနားကို မနက္ ၁၀နာရီက ေနျပည္ေတာ္ သဂၤဟဟိုတယ္ မွာ က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း ရည္မွန္းခ်က္ “၄.၂.၂- က်င့္ဝတ္ စည္းကမ္း မ်ားကို ျပန္လည္ သုံးသပ္ျခင္း၊ တရားစီရင္ေရး ဆိုင္ရာ ပညာရပ္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း” အစီအစဥ္အရ တရား စီရင္ေရး ဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္ေတြ အသစ္ေရးဆြဲဖို႔ ၊ အသစ္ေရးဆြဲထားတဲ့ က်င့္ဝတ္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ လာတဲ့ အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕ (ICJ)၊ ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ (UNDP) တို႔ရဲ႕ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ အကူအညီ၊ ဒိန္းမတ္ သံ႐ုံးရဲ႕ အေထာက္အပံ့ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျပီး အခု တရားစီရင္ေရး က်င့္၀တ္ စာအုပ္ကိုထုတ္ျပန္နုိင္ ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး က ေျပာပါတယ္။

ဒီေန႔က်င္းပတဲ့ အခမ္းအနားကို ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ုံး ဥကၠဌ၊ ျပည္ေထာင္စု တရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တရား သူႀကီးေတြ ၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္တရား လႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ေတြ ၊ တရားသူႀကီးေတြ ၊ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ၊ အစိုးရဌာန အဖြဲ႕အစည္းေတြ ၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြ ၊ ႏိုင္ငံတကာ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဖိတ္ၾကား ထားသူေတြ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မွာရွိတဲ့ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ဥပေဒပါေမာကေတြ ၊ ေရွ႕ေနေတြ ၊ ျပည္ေထာင္စု တရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံးနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု တရားစီရင္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈ႐ုံးတို႔မွ တာဝန္ ရွိသူေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အခမ္းအနား အျပီးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တရားသူႀကီးေတြ အတြက္ တရားစီရင္ေရး က်င့္ဝတ္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲ နဲ႔ တရားစီရင္ေရး က်င့္ဝတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ တို႔ကို ဆက္လက္ က်င္းပျပဳလုပ္ေနတယ္္ လို႔ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရံုး ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဌာနကခြဲက သတင္း ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ရဲလြင္

Photo – ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ံုး

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*