ႏိုင္ငံတကာျမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ျပည္တြင္းရွိျမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ျမိဳ႕အဝင္လမ္းမ်ားကိုသာယာလွပေအာင္ေဆာင္ရြက္ထားေသာ္လည္းရန္ကုန္ျမိဳ႕အဝင္လမ္းမႀကီးမ်ားမွာျဖစ္ခ်င္သလိုျဖစ္ေနဟုလႊတ္ေတာ္တြင္ေျပာ

ႏိုင္ငံတကာျမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ျပည္တြင္းရွိျမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ျမိဳ႕အဝင္လမ္းမ်ားကိုသာယာလွပေအာင္ေဆာင္ရြက္ထားေသာ္လည္းရန္ကုန္ျမိဳ႕အဝင္လမ္းမႀကီးမ်ားမွာျဖစ္ခ်င္သလိုျဖစ္ေနဟုလႊတ္ေတာ္တြင္ေျပာ
November 13, 2018 Asian Fame

5:33 pm
ႏိုင္ငံတကာျမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ျပည္တြင္းရွိျမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ျမိဳ႕အဝင္လမ္းမ်ားကိုသာယာလွပေအာင္ေဆာင္ရြက္ထားေသာ္လည္းရန္ကုန္ျမိဳ႕အဝင္လမ္းမႀကီးမ်ားမွာျဖစ္ခ်င္သလိုျဖစ္ေနဟုလႊတ္ေတာ္တြင္ေျပာ

KyawKyawOoေနျပည္ေတာ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၃

ႏိုင္ငံတကာျမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ျပည္တြင္းရွိျမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ျမိဳ႕အဝင္လမ္းမ်ားကိုသာယာလွပေအာင္ေဆာင္ရြက္ထားေသာ္လည္းရန္ကုန္ျမိဳ႕အဝင္လမ္းမႀကီးမ်ားမွာက်ဴးေက်ာ္တဲမ်ား၊ကိုယ့္သေဘာႏွင့္ကိုယ္ေဆာက္ထားေသာေစ်းဆိုင္တန္းမ်ား၊အမိႈက္ပံုမ်ား၊ျခံဳႏြယ္ပိတ္ေပါင္းမ်ားျဖင့္ျဖစ္ခ်င္သလိုျဖစ္ေနဟုလိႈင္မဲဆႏၵနယ္မွဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးကယေန႔က်င္းပေသာျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ေျပာသည္။

၎ကရန္ကုန္ျမိဳ႕အဝင္လမ္းမႀကီးမ်ားအားလမ္းအဆင့္ျမွင့္တင္ရန္၊လမ္းမီးမ်ားထြန္းရန္၊ေျမယာ႐ႈခင္း(Landscape)မ်ားျပဳလုပ္ရန္အစီအစဥ္ရွိမရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းကိုေမးျမန္းရာ၌ယင္းကဲ့သို႔ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိန္ကႏိုင္ငံ၏ျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ခဲ့ေသာရန္ကုန္ျမိဳ႕အဝင္လမ္းမႀကီးမ်ားမွာလက္ရွိတြင္ျမိဳ႕ေတာ္အဂၤါရပ္ႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရွိေတာ့ပဲလမ္းမ်ားမွာဆိုးရြားစြာပ်က္စီးေနျပီးအဆင့္ျမွင့္တင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးကဆုိုသည္။

အဆိုပါေမးခြန္းကိုေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္လင္းက”ယခုအခ်ိန္တြင္ရန္ကုန္ျမိဳ႕အဝင္လမ္းမႀကီးမ်ားအားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အႀကီးစားျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္”ဟုျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕အဝင္လမ္းမႀကီးမ်ားမွာအမွတ္(၁)လမ္း (ျပည္လမ္း)၊အမွတ္(၂)လမ္း(ရြာသာႀကီးအဝင္လမ္း)၊အမွတ္(၃)လမ္း(မဂၤလာဒံုအဝင္လမ္း)၊အမွတ္(၄)လမ္း(ေမွာ္ဘီမွတစ္ဆင့္ေရႊျပည္သာျမိဳ႕အဝင္လမ္း)၊အမွတ္(၅)လမ္း(ပုသိမ္လမ္း)ႏွင့္အမွတ္(၆)လမ္း(သံလ်င္ျမိဳ႕အဝင္လမ္း)တို႔ျဖစ္သည္။

အမွတ္(၁)ျမိဳ႕အဝင္လမ္းမွာရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွတာဝန္ယူထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ေနျပီအမွတ္(၂)လမ္းမႀကီးႏွင့္အမွတ္(၃)လမ္းမႀကီးတို႔မွာလည္း ကုမၸဏီတစ္ခုမွBOTစနစ္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျပီးေလးလမ္းသြားကတၲရာလမ္းမႀကီးအျဖစ္တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၎ကဆိုသည္။

ထို႔ျပင္အမွတ္(၄)လမ္းမႀကီးအားရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွကြန္ကရစ္ေလးလမ္းသြားအျဖစ္တိုးခ်ဲ႕ျခင္းကို(၂၀၁၈-၂၀၁၉)ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္းအျပီးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အမွတ္(၅)လမ္းပိုင္းအားယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္းယခုႏွစ္မွစ၍ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသို႔လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ျပီးအဆိုပါလမ္းမွာလမ္းပ်က္စီးမႈမ်ားျပားျပီးယာဥ္ေၾကာၾကပ္တည္းမႈမ်ားေၾကာင့္ေျခာက္လမ္းသြားကြန္ကရစ္လမ္းအျဖစ္တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊အမွတ္(၆)လမ္းမွာပဲခူးသနပ္ပင္ခရမ္းသံုးခြသန္လ်င္လမ္းေပၚရွိသန္လ်င္တံတားအသစ္မွာေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွတာဝန္ယူတည္ေဆာက္ျပီးလမ္းတိုးခ်ဳဲ႕ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္လိုအပ္ေသာလမ္းလယ္က်ြန္းမ်ားႏွင့္ႀတိဂံက်ြန္းမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊အရိပ္ရအပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ားပံုေဖာ္ျခင္း၊လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္လမ္းမီးႏွင့္High Mastမီးတိုင္မ်ားစိုက္ထူျခင္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္းဦးေက်ာ္လင္းကေျဖၾကားခဲ့သည္။

ဖူးဖူးေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*