ရြာဓေလ့..

ရြာဓေလ့..
November 27, 2018 Asian Fame

မႏိုင္တဲ့ ေက်ာက္တံုးေတြ
ဒိုင္းနမိုက္နဲ႔ ခြဲေပးဖို႔
တင္ျပသူလည္းရွိ
ေသာင္းက်န္းသူေတြ ခြာသြားတဲ့သြပ္ေတြ
ျပန္ထုတ္ေပးဖို႔
တင္ျပသူလည္းရွိ
ပ်ားအံုစဖြပ္သူဟာ
ပ်ားအံု ပိုင္ရွင္ပါ
ပ်ားအံုကို ပုဂၢလိက
ပိုင္သင့္ မပိုင္သင့္
တင္ျပသူလည္းရွိ
ကတၱရာလမ္း မျဖစ္ရင္ေနပါေစ
အသားမာၿပီး မာေက်ာတဲ့
လမ္းေခ်ာရရင္ ေတာ္ပါၿပီလို႔
ေဆြးေႏြးသူေတြလည္းရွိ။
ေခတ္တစ္ေခတ္ကို
တစ္ပိုင္းပဲေတြ႕ရၿပီး
သမိုင္းကို က်ံဳ႕ေပးတဲ့
ငါတို႔ရြာေဒသေတြ
အေလအဖိတ္ေတြနဲ႔
စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္လည္းရွိ။
ေတာလိုက္ကြၽမ္းက်င္သူကို
အႀကီးအကဲေျမႇာက္
အာဖရိက ေမာစ္လိုပဲ
သန္းခ်ီတဲ့ ေဒၚလာထက္
ဆိတ္ ခုနစ္ေကာင္နဲ႔
မိသားစုကို ပိုမက္ေမာၾကတယ္။

စတီဗင္ (ကန္ပက္လက္)

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*