အိပ္ရာဝင္ရင္ တရားေခြ နားေထာင္ၿပီးမွ အိပ္ျဖစ္တဲ့ အက်င့္က တစ္ႏွစ္ခြဲ၊ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ ျဖစ္ေနၿပီ ဟိန္းေ၀ယံ

အိပ္ရာဝင္ရင္ တရားေခြ နားေထာင္ၿပီးမွ အိပ္ျဖစ္တဲ့ အက်င့္က တစ္ႏွစ္ခြဲ၊ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ ျဖစ္ေနၿပီ ဟိန္းေ၀ယံ
September 19, 2017 Leanne Win

ဘာသာေရးဆိုတာ လူသား တိုင္းအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အခန္း က႑ကေန ပါဝင္ေနပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္တိုင္း အေနနဲ႔ ေန႔စဥ္ ငါးပါးသီလ ေစာင့္ထိန္းဖို႔ လိုအပ္ သလို ေန႔ညဝတ္မပ်က္ေစဘဲ ျမတ္ စြာ ဘုရားကို ဝတ္ျပဳပူ ေဇာ္ကန္ေတာ့ ၾကဖို႔ကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘာသာတရား ႐ုိေသကိုင္း႐ႈိင္းတတ္ တဲ့သူတစ္ေယာက္ဟာ မေကာင္းတဲ့ ကံေတြ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းကေန ကင္း ေဝးေနမွာပါ။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ တစ္ ေယာက္ျဖစ္သလို ဘုရား၊ တရားကို ေန႔ညမျပတ္ ရိွခိုးပူေဇာ္ကန္ေတာ့ ေလ့ရွိတဲ့ အႏုပညာရွင္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူကေတာ့ သ႐ုပ္ ေဆာင္ ဟိန္းေဝယံပါ။ ေပၚျပဴလာရဲ႕ အပတ္စဥ္ေဖာ္ျပေနက် အႏုပညာ ရွင္နဲ႔ ဘာသာေရးက႑အတြက္ ဟိန္းေဝယံရဲ႕တစ္ေန႔တာ ဘာသာ ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို ေမး ျမန္းျဖစ္တဲ့ အခါ…

“ကြၽန္ေတာ္ ေန႔တိုင္းလုပ္ျဖစ္ တာက မနက္ဆို ဘုရားရွိခိုးျဖစ္တယ္၊ ညဘက္ေတြဆို ကြၽန္ေတာ္ ၉နာရီခြဲ ေလာက္ကို ဘုရားရွိခိုးၿပီ တစ္ခါ တစ္ေလက်ေတာ့ ပုတီးစိပ္ျဖစ္ တယ္၊ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္ေန႔တိုင္း ည ဘက္တိုင္း လုပ္ျဖစ္တာတစ္ခုရွိ တယ္။ အဲဒါက ကြၽန္ေတာ္ဥပုသ္ေစာင့္ ၿပီး အိပ္တယ္၊ ဥပုသ္ေစာင့္တယ္ဆို တာက အခ်ိန္က သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ လည္း  ယူလို႔ရတယ္။ အခ်ိန္ပိုင္း ဥပုသ္ယူလို႔ရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္က ည ၉ နာရီခြဲ ၊ ၁ဝ နာရီေလာက္ဆိုရင္ ဥပုသ္ယူလိုက္ၿပီး မနက္ ၇ နာရီ အထိ ကြၽန္ေတာ္ ၈ ပါးသီလေဆာက္ တည္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတိုင္း အိပ္တာ ထက္စာရင္ ဥပုသ္ေစာင့္ၿပီးအိပ္တာကပိုေကာင္းပါတယ္၊ ေန႔လည္ေန႔ခင္း ဆိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဥပုသ္မေစာင့္ ျဖစ္ဘူး။ ေနာက္တစ္ခု ညဘက္လုပ္ ျဖစ္တာက ကြၽန္ေတာ္ အိပ္ရာဝင္ရင္ တရားေခြ နားေထာင္ၿပီးမွ အိပ္ျဖစ္ တယ္၊ အဲဒီအက်င့္က ကြၽန္ေတာ္ တစ္ႏွစ္ခြဲ၊ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ျဖစ္ေနၿပီ” လို႔ေျပာပါတယ္။

ဘာသာေရးဆိုတာ လူသား တိုင္းအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အခန္း က႑ကေန ပါဝင္ေနပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္တိုင္း အေနနဲ႔ ေန႔စဥ္ ငါးပါးသီလ ေစာင့္ထိန္းဖို႔ လိုအပ္ သလို ေန႔ညဝတ္မပ်က္ေစဘဲ ျမတ္ စြာ ဘုရားကို ဝတ္ျပဳပူ ေဇာ္ကန္ေတာ့ ၾကဖို႔ကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘာသာတရား ႐ုိေသကိုင္း႐ႈိင္းတတ္ တဲ့သူတစ္ေယာက္ဟာ မေကာင္းတဲ့ ကံေတြ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းကေန ကင္း ေဝးေနမွာပါ။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ တစ္ ေယာက္ျဖစ္သလို ဘုရား၊ တရားကို ေန႔ညမျပတ္ ရိွခိုးပူေဇာ္ကန္ေတာ့ ေလ့ရွိတဲ့ အႏုပညာရွင္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူကေတာ့ သ႐ုပ္ ေဆာင္ ဟိန္းေဝယံပါ။ ေပၚျပဴလာရဲ႕ အပတ္စဥ္ေဖာ္ျပေနက် အႏုပညာ ရွင္နဲ႔ ဘာသာေရးက႑အတြက္ ဟိန္းေဝယံရဲ႕တစ္ေန႔တာ ဘာသာ ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို ေမး ျမန္းျဖစ္တဲ့ အခါ…

“ကြၽန္ေတာ္ ေန႔တိုင္းလုပ္ျဖစ္ တာက မနက္ဆို ဘုရားရွိခိုးျဖစ္တယ္၊ ညဘက္ေတြဆို ကြၽန္ေတာ္ ၉နာရီခြဲ ေလာက္ကို ဘုရားရွိခိုးၿပီ တစ္ခါ တစ္ေလက်ေတာ့ ပုတီးစိပ္ျဖစ္ တယ္၊ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္ေန႔တိုင္း ည ဘက္တိုင္း လုပ္ျဖစ္တာတစ္ခုရွိ တယ္။ အဲဒါက ကြၽန္ေတာ္ဥပုသ္ေစာင့္ ၿပီး အိပ္တယ္၊ ဥပုသ္ေစာင့္တယ္ဆို တာက အခ်ိန္က သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ လည္း  ယူလို႔ရတယ္။ အခ်ိန္ပိုင္း ဥပုသ္ယူလို႔ရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္က ည ၉ နာရီခြဲ ၊ ၁ဝ နာရီေလာက္ဆိုရင္ ဥပုသ္ယူလိုက္ၿပီး မနက္ ၇ နာရီ အထိ ကြၽန္ေတာ္ ၈ ပါးသီလေဆာက္ တည္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတိုင္း အိပ္တာ ထက္စာရင္ ဥပုသ္ေစာင့္ၿပီးအိပ္တာကပိုေကာင္းပါတယ္၊ ေန႔လည္ေန႔ခင္း ဆိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဥပုသ္မေစာင့္ ျဖစ္ဘူး။ ေနာက္တစ္ခု ညဘက္လုပ္ ျဖစ္တာက ကြၽန္ေတာ္ အိပ္ရာဝင္ရင္ တရားေခြ နားေထာင္ၿပီးမွ အိပ္ျဖစ္ တယ္၊ အဲဒီအက်င့္က ကြၽန္ေတာ္ တစ္ႏွစ္ခြဲ၊ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ျဖစ္ေနၿပီ” လို႔ေျပာပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာဝင္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခြင့္ရတဲ့အတြက္ ဂုဏ္ယူမိ ေၾကာင္းေျပာလာတဲ့ ဟိန္းေဝယံက ကုသိုလ္တရားေၾကာင့္ လူျဖစ္လာ တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကုသိုလ္တရားကို ကိုယ့္ဘက္ကႏိုင္သေလာက္ေလး လုပ္ေပးၾကဖို႔မေမ့သင့္ေၾကာင္း ေျပာ ပါတယ္။ ” ဘုရားတရားလုပ္တာ တအား ေကာင္းပါတယ္၊ တရားေတြထိုင္ႏိုင္ ရင္ ပိုေကာင္းတယ္၊ ပုတီးစိပ္၊ တရား ထိုင္ရင္ သမာဓိအားေကာင္းမယ္၊ စိတ္ကိုေအးခ်မ္းေစတယ္၊ တည္ၿငိမ္ ေစတယ္၊ ဗုဒၶဘာသာနည္း အရေျပာ ရမယ္ဆိုရင္ ကုသိုလ္ကလည္း စု ေဆာင္းဖို႔လိုတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူ ျဖစ္လာတယ္ ဆိုတာက ကုသိုလ္ အ က်ိဳးတရားေၾကာင့္ လူျဖစ္ လာတာ၊ ကုသိုလ္တရားေတြျပဳဖို႔ မေမ့သင့္ဘူး၊ အမ်ားႀကီး မႏိုင္တာမွ ကိုယ္ႏိုင္ သ ေလာက္ေလး ဒါနပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘာဝနာ ပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ျဖစ္ေနမယ္ ဆိုရင္ အခုဘဝလည္း အဆင္ေျပမယ္၊ ေနာင္ဘဝလည္း ေကာင္းမယ္၊ ဆိုလို ခ်င္တာက ဘုရားတရားလုပ္ရင္ ေကာင္းတာခ်ည္းပဲ၊ အဲဒါ့ေၾကာင့္ လူ တိုင္းကို ဘုရား၊တရား လုပ္ေစခ်င္ ပါတယ္၊ ဗုဒၶဘာသာတစ္ ေယာက္ျဖစ္ ရတာလည္း ဂုဏ္ယူပါတယ္”လို႔ ေျပာပါတယ္။

တြယ္တာ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*