ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္းဂီတအသင္းႏွင့္ ဆိုင္းဂီတပညာရွင္မ်ား၏ မီဒီယာရွင္းလင္းပြဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္းဂီတအသင္းႏွင့္ ဆိုင္းဂီတပညာရွင္မ်ား၏ မီဒီယာရွင္းလင္းပြဲ
October 3, 2017 Leanne Win

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္းဂီတအသင္း ႏွင္႔ ဆိုင္းဂီတပညာရွင္မ်ား အႏုပညာ ရွင္မ်ား၏ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရး ဆုံး႐ႈံး နစ္နာမႈမ်ားအား စာနယ္ဇင္း ရွင္းလင္းျခင္း အခမ္းအနားကို စက္ တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ ေန႔၊ နံနက္ ၁ဝ နာရီက မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ လူထုစင္တာ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္းဂီတအသင္း ႏွင္႔ ဆိုင္းဂီတပညာရွင္မ်ား အႏုပညာ ရွင္မ်ား၏ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရး ဆုံး႐ႈံး နစ္နာမႈမ်ားအား စာနယ္ဇင္း ရွင္းလင္းျခင္း အခမ္းအနားကို စက္ တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ ေန႔၊ နံနက္ ၁ဝ နာရီက မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ လူထုစင္တာ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ အသင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ပုန္ကန္ေနတဲ့ အသင္း မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကို ဖ်က္ဆီးေနတာမဟုတ္ပါ။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဆိုင္းဂီတအသင္းရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပုံ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြနဲ႔ ေဆာင္ ရြက္ေနတဲ့အသင္းပါ။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔အသင္းမွာ ဆိုင္းဂီတပညာရွင္ အသင္းသား ၃ေသာင္းေက်ာ္ပါဝင္တဲ့ အသင္းၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ အသင္းဝင္ ဆိုင္းဂီပညာရွင္ေတြ ရဲ႕ အႏုပညာေဖ်ာ္ေျဖခြင့္ေတြကို သဘင္အစည္းအ႐ုံးနဲ႔ ၿမိဳ႕အေထြ အေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊ေဒသအာဏာ ပိုင္ေတြက တားျမစ္တာေတြရိွေနပါ တယ္။ အဲဒီလိုျပည္သူကို အႏုပညာ ေဖ်ာ္ေျဖခြင္႔ တားျမစ္တာေတြကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ တိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဴပ္ေတြနဲ႔ သတင္းမီဒီယာ ေတြကို သိေစခ်င္လို႔ အခုလိုရွင္း လင္းပြဲလုပ္တာပါ”ဟု ျမန္မာ ႏိုင္ငံဆိုင္းဂီတအသင္း အတြင္း ေရးမွဴး ဦးေဇာ္သူဟိန္းက ေျပာ သည္။ သည္အခမ္းအနားတြင္ အသင္း ဥကၠ႒ဦးစိန္တင့္လြင္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္းဂီတအသင္းအေၾကာင္းတို႔ႏွင့္  အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္သူဟိန္းက အသင္း အင္အားႏွင္႔  ၿမိဳ႕နယ္အသင္း ခြဲမ်ားအေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းတင္ ျပၿပီး ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဇာ္သစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္းဂီတအသင္း လက္ရိွ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အေျခအေနမ်ား ကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*