ဥကၠ႒ဦးတင္ဦးေလး ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံဂီတအစည္းအ႐ံုး (ဗဟို) အမႈေဆာင္သစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာတာဝန္ယူမည္

ဥကၠ႒ဦးတင္ဦးေလး ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံဂီတအစည္းအ႐ံုး (ဗဟို) အမႈေဆာင္သစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာတာဝန္ယူမည္
January 3, 2018 Leanne Win

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔မွ ၂၂ရက္ေန႔ထိ  အစည္း အ႐ံုး အမႈေဆာင္သစ္ က်င္းပခဲ့တဲ့ ဂီတအစည္းအ႐ံုးအမႈေဆာင္သစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အလႊာလိုက္ မဲမ်ား ထည့္ခဲ့ၾကရာ မဲရလဒ္မ်ားအရ ကာ လေပၚ အဆိုအလႊာမွ ဦးတင္ဦး ေလးက မဲအမ်ားဆံုးနဲ႔ ဥကၠ႒ အျဖစ္ဆက္လက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မဲအမ်ားဆံုးရရွိခဲ့တဲ့ ဦးတင္ဦးေလးက ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔မွ ၂၂ရက္ေန႔ထိ  အစည္း အ႐ံုး အမႈေဆာင္သစ္ က်င္းပခဲ့တဲ့ ဂီတအစည္းအ႐ံုးအမႈေဆာင္သစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အလႊာလိုက္ မဲမ်ား ထည့္ခဲ့ၾကရာမဲရလဒ္မ်ားအရ ကာ လေပၚ အဆိုအလႊာမွ ဦးတင္ဦး ေလးက မဲအမ်ားဆံုးနဲ႔ ဥကၠ႒ အျဖစ္ဆက္လက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မဲအမ်ားဆံုးရရွိခဲ့တဲ့ ဦးတင္ဦးေလးက

“အန္ကယ္ မဲအမ်ားဆံုးရမယ္ လို႔လည္း မထင္ဘူး။ အန္ကယ္တို႔ ကာလေပၚ အဆိုအလႊာက ၂ဝ ရက္ ေန႔မွာစတယ္။ ကာလေပၚအဆို၊ အေရး၊ အတီး ယွဥ္ၿပိဳင္တယ္။ ဒါေပ မဲ့မဲပံုးပိတ္တဲ့အခါမွာ မဲ ၁၉ မဲနဲ႔ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီလို ျဖစ္ တဲ့အတြက္လည္း အန္ကယ္သိ လိုက္ တာက ကာလေပၚအဆိုအလႊာ က အႏုပညာသမားေတြက အန္ ကယ့္ ကို တကယ္ေလးစားပါလား။ ခင္မင္ ပါလားဆိုၿပီး ဝမ္းသာပီတိျဖစ္ရပါ တယ္”လို႔ ေျပာပါတယ္။

အရင္သက္တမ္းမွာ မလုပ္ခဲ့ရ တဲ့  အလုပ္ေတြကို ဒီႏွစ္သက္တမ္း  ကာလအတြင္းမွာ စနစ္တက်အားလံုး လုပ္ခ်င္တယ္လို႔ ဦးတင္ဦးေလးက ဆက္ၿပီးေျပာျပပါတယ္။  ဂီတအစည္းအ႐ံုးမွာ အမႈ ေဆာင္သက္တမ္း ၅ႏွစ္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ ၿပီးျဖစ္သလို ယခုသက္ တမ္းမွာ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္အထိ၃ႏွစ္တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရိွဂီတအစည္း အ႐ံုး အမႈ ေဆာင္သစ္ ေရြးေကာက္ ပြဲမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မယ့္အမႈ ေဆာင္ မ်ားမွာ ၄၄ ေယာက္ ထြက္ ေပၚလာခဲ့ၿပီးအလုပ္အမႈ ေဆာင္မ်ား နဲ႔ကေတာ့ ဥကၠ႒ဦးတင္ဦးေလး (ကာလေပၚ အလႊာ)၊ ဒု-ဥကၠ႒ (၁)ဂီတစာဆို ဦးလြင္ ျမင့္(ကာလေပၚ အလႊာ)၊ ဒု-ဥကၠ႒(၂) ေဒၚအယ္လ္ ခြန္းရီ (ေခတ္ေပၚအလႊာ)၊ ဒု-ဥကၠ႒ (၃) ဦးစိုးမိုး(စက္မႈအလႊာ)၊ အတြင္း ေရးမွဴး – ဦးေဇာ္ထူးေအာင္ (ထုတ္ လုပ္ျဖန္႔ခ်ိအလႊာ)၊ တြဲဖက္အတြင္း ေရးမွဴး (၁)- ဦးခင္ေမာင္ထူး (စတီရီ ယိုအလႊာ)၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၂) ဦးသက္ေဆြ (မဟာဂီတအလႊာ)၊  တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး(၃) စႏၵရား ေမာင္လွေအး (ကာလေပၚအလႊာ)၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး(၄) ဦးၫႊန္႔ လိႈင္(ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိအလႊာ)၊ ဘ႑ာ ေရးမွဴး -ဦးေမာင္ေမာင္ထိပ္ (ကာလေပၚအလႊာ)၊ တြဲဖက္ဘ႑ာ ေရးမွဴး – ေဒၚသီသီမာ (ကာလေပၚ အလႊာ)၊ ျပန္ၾကားေရးမွဴး – ဦးစိုးထြဋ္ ခိုင္(ကာလေပၚအလႊာ)၊ တြဲဖက္ျပန္ ၾကားေရးမွဴး – စႏၵရားျမတ္မင္း (ေခတ္ေပၚအလႊာ)၊ စည္း႐ံုးေရးမွဴး – စႏၵရားသိန္းျမင့္သန္း (ေခတ္ေပၚ စတီရီယိုအလႊာ)၊ တြဲဖက္စည္း႐ံုး ေရးမွဴး(၁)ဘိုဘိုဟန္ (ေခတ္ေပၚ စတီရီယိုအလႊာ)၊ တြဲဖက္စည္း႐ံုး ေရးမွဴး(၂)ေတးကဗ်ာမင္းယု (ကာလ ေပၚအလႊာ)၊ စာရင္းစစ္ -ေဒၚရီရီ သင္း (မဟာဂီတအလႊာ)၊ တြဲဖက္ စာရင္းစစ္ + တကၠသိုလ္ တင္ေမာင္ ဝင္း (ကာလေပၚအလႊာ)နဲ႔ စီမံေရး မွဴး – ကိုင္ဇာ (ေခတ္ေပၚ အလႊာ)တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အမႈေဆာင္သစ္မ်ား အေနနဲ႔၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္စတင္ၿပီးတာဝန္ ထမ္း ေဆာင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

သဲစုလိႈင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*