လြတ္လပ္ေရး ရစ ရန္ကုန္ (၉)

လြတ္လပ္ေရး ရစ ရန္ကုန္ (၉)
May 5, 2017 Asian Fame
လြတ္လပ္ေရး ရစ ရန္ကုန္ (၉)

mgkhinminလြတ္လပ္ေရးရၿပီး ဆယ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ သည့္ ၁၉၅၈ခုႏွစ္တြင္ ဖဆပလ အဖြဲ႔ ၿပိဳကြဲၿပီး အိမ္ေစာင့္ အစိုးရတက္ သည္။ ဖဆပလ အႏွစ္ ၄ဝတည္ရ မည္ဟူေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံကို ၾကား ခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ အႏွစ္ ၄ဝ၏ ၄ပံု၁ပံုသာ သက္တမ္းရွည္ သြား သည္။

အိမ္ေစာင့္ အစိုးရလက္ထက္ တြင္ ဘတ္စ္ကား ခရီးသည္မ်ား အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ခုကို သတိရေနမိသည္။ ဟီးႏိုး ကားျဖဴႀကီး မ်ား ေျပးဆြဲေပးၿပီး ကားေပၚတက္ လွ်င္ တန္းစီ၍တက္သည့္ စနစ္ကို က်င့္သံုးျခင္းျဖစ္သည္။ ကားမွတ္ တိုင္မ်ားဆီ စနစ္တက် တန္းစီဖို႔ သံတန္း မ်ား လုပ္ေပးထားသည္။ ခရီးသည္က သံတန္းအတြင္းသို႔ ဝင္၍ တန္းစီ ၿပီး ကားေစာင့္ရသည္။ ကားလာလွ်င္ တန္းစီထားသည့္ အတိုင္း စနစ္တက် ကားေပၚတက္ရ သည္။ ယာဥ္ေမာင္းေရွ႕တြင္ မိုက္က႐ိုဖုန္း တပ္ေပးထားသည္။ ေရာက္မည့္ မွတ္တိုင္ ကို ေၾကညာ ဖို႔ ျဖစ္သည္။ ယာဥ္ေနာက္ လိုက္အျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ခန္႔ထားသည္။ ယူနီေဖာင္းကေလးမ်ားႏွင့္ သပ္သပ္ ရပ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ယာဥ္ေမာင္းက လည္း ယူနီေဖာင္းႏွင့္ျဖစ္သည္။ ဘတ္စ္ကားေပၚကို ေရွ႕ေပါက္က တက္၍ ေနာက္ေပါက္က ဆင္းရ သည္။ ယာဥ္ေနာက္ လိုက္ မိန္းကေလးမ်ားက ခရီးသည္မ်ားကို” ေရွ႕ကတက္ပါရွင့္”၊ “ေနာက္ကဆင္း ပါရွင့္”ဟူ၍ ယဥ္ေက်း စြာေၾကညာ ေပး သည္။ ထိုစနစ္မွာ ၾကာၾကာမခံ လိုက္ပါ။ ကားေပၚသို႔ တန္းစီမတက္ ဘဲ တိုးေဝွ႕တက္ၿမဲ တက္ၾကသည္။ ေရွ႕ေပါက္၊ ေနာက္ေပါက္လည္း အတက္ အဆင္း မခြဲျခားေတာ့ပါ။

ၿမိဳ႕ပတ္ရထား မ်ားေပၚစက ဆိုဖာမ်ား၊ ပန္ကာမ်ားျဖင့္ သပ္သပ္ ရပ္ရပ္ရွိသည္။ ရပ္မည့္ ဘူတာစဥ္ျပ လမ္းၫႊန္ မ်ားကိုလည္း စနစ္ တက်  ေရးေပးထားသည္။ ခရီးသည္မ်ား စိတ္ေအးခ်မ္းသာ စီးႏိုင္သည္။ ေနာက္ေတာ့ ဆိုဖာေတြကို ဓားျဖင့္ ခြဲထားတာေတြ၊ ပန္ကာေတြ ကို ျဖဳတ္ ခိုးသြားသည့္အတြက္ ႀကိဳးစတန္း လန္းပဲ က်န္ခဲ့တာေတြ ေတြ႕ရပါ ေတာ့သည္။ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းလည္း မရွိေတာ့ပါ။

လမ္းေဘးေတြမွာ တယ္လီဖုန္း ဆက္လို႔ရသည့္ အခန္းကေလးေတြ လည္း လုပ္ေပးထားသည္။ ေလး ေထာင့္ အေပါက္ကေလး ထဲသို႔ သတ္ မွတ္ထားေသာ အေၾကြေစ့ (ျပား ၅ဝ ေစ့ဟု ထင္ပါသည္။) ထည့္ၿပီး ဖုန္း ဆက္ႏိုင္သည္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဖုန္း ခြက္ေတြ ျဖဳတ္ခိုး ခံရသည္။ ထိုအစီ အစဥ္လည္း ၾကာၾကာမခံလိုက္ပါ။

ကြၽန္ေတာ္က ပညာေရးဝန္ႀကီး ေတြကို စိတ္ဝင္စားသည့္ အတြက္ ဝန္ႀကီး အဆက္ဆက္ နာမည္မ်ားကို မွတ္မိေနသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီး အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ဆရာႀကီး ဦးရာဇတ္က်ဆံုးၿပီးေနာက္ ေစာစံဖိုး သင္က ပညာေရး ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ဖိုးကြန္းႏွင့္ လင္း ေခးဦးထြန္းျမင့္ကို ပညာေရးဝန္ႀကီး အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ဖတ္ရ သည္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရန္ကုန္ေရာက္စ ၁၉၅ဝခုႏွစ္ကစ၍ ပညာေရးဝန္ႀကီး မွာ ဦးသန္းေအာင္ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမတြင္ ဦးသန္းေအာင္ မိန္႔ခြန္းေျပာပံုကို ေက်ာင္းသား ဘဝက နားေထာင္ဖူးသည္။ ထို႔ေနာက္ ဦးသန္းေအာင္သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ျမန္မာ သံအမတ္ ႀကီးျဖစ္ သြားသည္။ ၁၉၅၆ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ ပြဲၿပီးသည့္ေနာက္ ပညာေရးဝန္ႀကီး မွာ ဦးထြန္းတင္ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္ ေနထိုင္ေသာ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေရြး ခ်ယ္ခံရသည့္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ျဖစ္ ၍ ဗဟန္းအစိုးရ အထက္တန္း ေက်ာင္းမွာ အခမ္းအနား လုပ္လွ်င္ ၾကြေရာက္ေလ့ရွိသည္။

ဖဆပလ ၂ျခမ္းကြဲေတာ့ ဦးထြန္းတင္က တည္ၿမဲဘက္ ပါသြား သျဖင့္ ဝန္ႀကီး အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ရ သည္။ သန္႔ရွင္းဖဆပလ အစိုးရ ျပန္ ဖြဲ႕ေသာအခါ ဦးရာရွစ္က ပညာ ေရးဝန္ႀကီး အျဖစ္ ေခတၱေဆာင္ရြက္ သည္။ ထို႔ေနာက္ သခင္တင္ ေဆာင္ ရြက္သည္။ ဝန္ႀကီးသစ္မ်ား ထပ္ခန္႔ ေသာအခါ ဦးေမာင္ေက်ာ္ဇံ ပညာ ေရးဝန္ႀကီးျဖစ္လာသည္။

၁၉၅၈ခုႏွစ္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ အဖြဲ႕တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ ပညာေရး ဝန္ႀကီးမွာ ဆရာႀကီးဦးကာျဖစ္သည္။ သခ်ၤာကထိက ဆရာႀကီးဦးကာသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း ၾကည္ညိဳ ေလး စားေသာ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးျဖစ္သည္ဟု ၾကားဖူးသည္။ အိမ္ေစာင့္ အစိုးရ အဖြဲ႕တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီဝင္မ်ား မဟုတ္ေသာ၊ ေလးစားထိုက္သူမ်ား အျဖစ္ ထင္ရွားေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား ပါဝင္သည္။ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီး သီရိ ပ်ံခ်ီ ဦးခ်စ္ေသာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ သုေတသန အသင္း အစည္းအေဝး တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာသည္ ကို နားေထာင္ ရဖူးသည္။

 ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းမွာ ႏိုင္ငံ ေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္ အတြက္ ရာထူးအရ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္၏ အဓိပတိ လည္းျဖစ္သည္။ ဘြဲ႕ႏွင္းသ ဘင္အခမ္းအနား တစ္ခုတြင္ အဓိ ပတိ မိန္႔ခြန္းေျပာရာ၌ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား စည္းကမ္း မရွိ ေၾကာင္း ထည့္ေျပာသည့္ အတြက္ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား မေက် မနပ္ျဖစ္ၾကသည္။

အိမ္ေစာင့္အစိုးရလက္ထက္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္မွာ ကြၽန္ေတာ္က “ေတာင္ဥကၠလာပသား” ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ထိုႏွစ္မွာ တကၠသိုလ္ေရာက္ သျဖင့္ ထီးတန္းေကာလိပ္ (ယခု ၾကည့္ျမင္ တိုင္ အထက -၂ အေဆာက္အအံု) မွာ တက္ရသည္။ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားျဖင့္ ေက်ာင္းတက္ရသည္။ လေပး လက္မွတ္ကို ေက်ာင္းသားျဖစ္ ေၾကာင္း  ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ရန္ကုန္ ဘူတာႀကီးမွာ သြားဝယ္ရသည္။ တစ္လ ၆က်ပ္သာ က်သည္။ မိုးတြင္း မွာ ေတာင္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕ထဲသို႔ ဘတ္စ္ကားမ်ားမဝင္ႏိုင္။ လမ္းမ်ား မေကာင္းေသး။ ထု႔ိေၾကာင့္ ကန္ဘဲ့ ဘူတာ သို႔ ေျခ က်င္ေလွ်ာက္ၿပီး ကန္ဘဲ့ဘူတာမွ ဟုမ္းလမ္း (ပန္းလိႈင္ လမ္း) ဘူတာအထိ ၿမိဳ႕ပတ္ရထား စီးရသည္။ ဘူတာမွ ၅မိနစ္ေလာက္ လမ္းေလွ်ာက္ လွ်င္ ေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ၿပီျဖစ္သည္။ အျပန္တြင္လည္း ထိုခရီး အတိုင္း ျပန္ရသည္။ တစ္ႏွစ္ လံုး ၿမိဳ႕ပတ္ ရထား စီး၍ ေက်ာင္း တက္ရသည္ကို သတိရေနပါသည္။ ပင္ပန္းေသာ္လည္း ေပ်ာ္စရာ ေကာင္းပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္က စာအုပ္မ်ား စု ေဆာင္းရသည္ကို ဝါသနာ ပါသည္။ ဖတ္လည္း ဖတ္သည္။ စာအုပ္ဆိုင္ မ်ားႏွင့္ အကြၽမ္း တဝင္ျဖစ္ေန သည္။ ထိုအခ်ိန္က ကြၽန္ေတာ္ ေရာက္ေလ့ ရွိေသာ ျမန္မာစာအုပ္ဆိုင္ႀကီး ၂ ဆိုင္ရွိသည္။ စပတ္လမ္း (ဗုိလ္ ေအာင္ေက်ာ္လမ္း)ရွိ “ဟံသာဝတီ ပံုႏွိပ္တိုက္” ႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္းရွိ “ပညာ့အလင္းျပ ပံုႏွိပ္တိုက္” တုိ႔ျဖစ္ သည္။ ထိုဆိုင္မ်ားတြင္ ေရွးျမန္မာ စာေပ ဆိုင္ရာ စာအုပ္ မ်ား ဝယ္သည္။ ေရွးျမန္မာစာေပမ်ားျဖစ္ေသာ ပ်ိဳ႕၊ ေမာ္ကြန္း၊ ဧခ်င္း၊ ရတု၊ ဇာတ္နိပါတ္၊ ရာဇဝင္စသည္ တုိ႔ကို ပညာရွင္မ်ားက စနစ္တက် တည္းျဖတ္၍ ပံုႏွိပ္ထုတ္ ေဝမႈမ်ား တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ရွိေန ေသးသည္။ သတိရေနသည္မွာ ဟံသာဝတီစာအုပ္ဆိုင္ တြင္ ေဒါက္တာ ဘဟန္၏ အဂၤလိပ္ျမန္မာ အဘိဓာန္ တစ္စံုလံုးကို သားေရဖံုးျဖင့္ ခ်ဳပ္ၿပီး စင္ေပၚမွာ တင္ထားသည္ ကိုေတြ႕ ၍ ေရာင္းေစ်းေမးၾကည့္ေသာအခါ ၇၅ က်ပ္ဟု သိရျခင္းျဖစ္သည္။ ထို အခ်ိန္က ထိုတန္ဖိုးမွာ မနည္းလွ သည့္အတြက္ မဝယ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။

 ဗုဒၶသာသနာ့အဖြဲ႕က ထုတ္ သည့္ ဗုဒၶဘာသာ ဆိုင္ရာ စာအုပ္ မ်ား ဝယ္ခ်င္လွ်င္ေတာ့ ကမၻာေအး ေစတီဝင္း ထဲက စာအုပ္ဆိုင္မွာ သြား ဝယ္ရသည္။ စာေပဗိမာန္ စာအုပ္ ဆိုင္မွာေတာ့ ျပည္သူ႔ လက္စြဲ စာစဥ္ မ်ားဝယ္ရသည္။

လစဥ္ထုတ္ စာအုပ္သစ္မ်ားကို စစ္ကဲေမာင္ေထာ္ေလးလမ္း (ဗိုလ္ ဆြန္ပက္လမ္း) က “ဇမၺဴဝင္းစာေပ” မွာ ကြၽန္ေတာ္ အၿမဲဝယ္ သည္။ ေက်ာင္း သား ဘဝက သိပ္မဝယ္ႏိုင္ေသာ္ လည္း ဆရာျဖစ္လာေတာ့ လိုခ်င္ လာသမွ် လစဥ္ တစ္ေပြ႕တစ္ပိုက္ ဝယ္ျဖစ္ပါသည္။

တကၠသိုလ္စာတိုက္ေရွ႕က “တကၠသုိလ္စာအုပ္ဆိုင္” မွာလည္း စာအုပ္ ဝယ္ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္ စာအုပ္သစ္မ်ား ရႏိုင္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ က ကမာရြတ္ လွည္းတန္း အဝိုင္းႀကီး ရွိေသးသည္။ ညေန ေက်ာင္းဆင္း၍ အိမ္ျပန္ဖို႔ ဘတ္စ္ ကားမွတ္တိုင္ သြားလွ်င္ အဝိုင္းႀကီး နားက ဦးစိန္လြင္၏ “အလိမၼာစာေပ” သို႔ ဝင္ေလ့ရွိသည္။ စာအုပ္ဝယ္ရင္း ဦးစိန္လြင္ ႏွင့္ ခင္မင္ေနပါသည္။ (အလိမၼာ စာေပသည္ စႏၵာၿမိဳင္ ကြန္ဒိုေဘးက မာလာလမ္းမွာ ယခု အထိ ရွိေနပါေသးသည္။)

ၿမိဳ႕ထဲက စာအုပ္အေဟာင္း ဆိုင္မ်ားမွာ စာအုပ္ ရွာရသည္မွာ လည္း ေပ်ာ္စရာ ေကာင္းသည္။ ပန္းဆိုးတန္း တစ္ေလွ်ာက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လမ္း တစ္ေလွ်ာက္ လမ္းေဘး ပလက္ ေဖာင္းမွာ ခင္းက်င္းထားေသာ စာအုပ္အေဟာင္းဆိုင္ မ်ားမွာ စိတ္ ရွည္လက္ရွည္ လိုက္ေမႊႏိုင္လွ်င္ လိုခ်င္ေသာ စာအုပ္မ်ားကို ရပါ သည္။ ေစ်းလည္း ခ်ိဳသည္။ ညေန ဘက္ ေနေအးခ်ိန္တြင္ ထိုဆိုင္မ်ား သို႔သြားၿပီး စာၾကမ္းပိုး ထိုးရသည္မွာ အရသာရွိပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်း ေရွ႕မွာ ေလဟာျပင္ေစ်းရွိသည္။ ေလဟာျပင္ေစ်းမွာ အထည္ဆိုင္ေတြ၊ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္း ဆိုင္ေတြမ်ား သည္။ ရွားရွားပါးပါး “စာပုေလြ” ဆို ေသာ စာအုပ္ အေဟာင္းဆိုင္ တစ္ဆိုင္ ရွိသည္။ ဆိုင္ရွင္နာမည္ “ကိုဦး” ဟု ေခၚသည္။ ကိုဦးက ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ ေဖာက္သည္ ျဖစ္ေနသည္။ သူ႔ဆိုင္မွ ေဒါက္တာ ထင္ေအာင္၏ Burmese Drama စာအုပ္ကို ၅က်ပ္ႏွင့္ ရဖူး သည္။ ယဥ္ေက်းမႈစာေစာင္ေတြ တစ္အုပ္ ၁က်ပ္ႏွင့္ အတြဲလိုက္ ရဖူး သည္။ ရွားပါးစာအုပ္မ်ားလည္း ရပါသည္။

လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး ဆယ္ႏွစ္ ဝန္းက်င္ေလာက္  ရန္ကုန္အေၾကာင္း ျပန္စဥ္းစားရာတြင္ ကြၽန္ေတာ္ ထိေတြ႕ က်င္လည္ခဲ့ေသာ က႑မ်ား အေၾကာင္း၊ စိတ္ထဲေပၚလာသမွ် ေျပာမိျခင္းပါ။

ေမာင္ခင္မင္ (ဓႏုျဖဴ)

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*