ဒက္ခိဏေယျ (၈)ပါး

0
1125

အတုမရှိမြတ်သော အလှူကို ခံထိုက်သော ဒက္ခိဏေယျ ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် 

မဂ်၌ တည်သောပုဂ္ဂိုလ် ၊အနာဂါမိဖိုလ်၌ တည်သောပုဂ္ဂိုလ်၊ အနာဂါမိမဂ်၌ တည်သော ပုဂ္ဂိုလ်၊ သကဒါဂါမိဖိုလ်၌ တည်သောပုဂ္ဂိုလ်၊ သကဒါမိမဂ်၌ တည်သော ပုဂ္ဂိုလ်၊သောတာပတ္တိဖိုလ်၌ တည်သောပုဂ္ဂိုလ်၊သောတာပတ္တိမဂ်၌ တည်သော ပုဂ္ဂိုလ်

 ဤရှစ်ပါးတို့တည်း။

ကျမ်းညွှန်း-လယ်တီဒီပနီပေါင်းချုပ်


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here