Posts tagged with ‘ၾကံဳဖူးဆံုဖူးကိုလူထူးမ်ား’

 • Jun052018

  ၾကံဳဖူးဆံုဖူးကိုလူထူးမ်ား (၁၁)

  "ေအာ္ ဟုတ္လား။ ေတြ႕ရတာ ဝမ္းသာပါတယ္ဗ်ာ။ အခုလထုတ္ မေဟသီမဂၢဇင္းမွာ ဆရာကိုသာေမာ ရဲ႕ ကဗ်ာေတြ႕တာနဲ႔ ဖတ္ျဖစ္လုိက္ပါ တယ္။ ခံစားရတယ္ဗ်ာ ...ဟတ္ ထိသြားတယ္"

  Read more
  Popular
 • May312018

  ၾကံဳဖူးဆံုဖူးကိုလူထူးမာ်း (၈)

  ကဗ်ာဆရာ စာပုေလြသိန္း ဟန္ဆိုတာ က်ဳပ္ပဲ။ ကဗ်ာစာမူတစ္ ပုဒ္ေပးမလို႔၊ စာေရးစကၠဴတစ္ရြက္နဲ႔ ေဘာလ္ပင္ခဏငွားစမ္းပါ"ဟု စာပု ေလြသိန္းဟန္က...

  Read more
  Popular