Labour

 • Dec142016

  မေလးရွာ ဗီဇာေၾကး တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံမႈအစီအစဥ္ ရပ္ဆုိင္းရန္ မရွိ

  မေလးရွားသို႔ အလုပ္သမား ပို႔ ေဆာင္ရာတြင္ ဗီဇာေၾကးေလွ်ာက္ထား မႈ ၆ ေဒၚလာမွ ၅၇ ေဒၚလာသို႔ တိုး ျမႇင့္ေကာက္ခံမႈ OSC အစီအစဥ္ကို ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ရပ္ ဆုိင္းသြားရန္ အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီး…

  Read more
 • Dec142016

  အင္ဒိုနီးရွားျပန္ ျမန္မာေရလုပ္သားမ်ား အလုပ္ရရွိရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေနဆဲ

  အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဘင္ဂ်ီးနားကြၽန္း တြင္ ကြၽန္ျပဳခုိင္းေစခံရၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေသာ လုပ္ သားမ်ားအလုပ္အ ကုိင္အတြက္ အခက္ အခဲမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

  Read more
 • Dec142016

  အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္သားဆုိင္ရာ စစ္တမ္းကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ ခ်ျပ ေဆြးေႏြးမည္

  အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္သားမ်ား၏အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာက္ယူထားသည့္ စစ္တမ္းကုိ အ ထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံသုိ႔ တင္ျပ၍ အလုပ္သမား မ်ား အခြင့္အေရးပိုမိုရရွိရန္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

  Read more
 • Dec142016

  မေလးရွားသို႔ အလုပ္သမားပို႔ေဆာင္ခြင့္ ပိတ္လုိက္ျခင္းေနာက္ဆက္တြဲအေျခအေနမ်ား ဝန္ႀကီးဌာန ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ေန

  မေလးရွားသို႔ အလုပ္သမား ပို႔ေဆာင္ ခြင့္ ပိတ္လုိက္ၿပီးေနာက္ အလုပ္သမားဝန္ ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ လာမည့္ အေျခအေနမ်ားကို ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ သံ႐ံုး ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ကာ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း

  Read more
 • Dec092016

  မေလးရွားသို႔ အလုပ္သမားပို႔ေဆာင္မႈ ေခတၱရပ္ဆုိင္းေၾကာင္း ေအဂ်င္စီမ်ားသို႔ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန အေၾကာင္းၾကားစာထုတ္ျပန္

  မေလးရွားနုိင္ငံတြင္လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ မေလးရွားနုိင္ငံသို႔ အလုပ္သမားပို႔ေဆာင္မႈလုပ္ ငန္းမ်ား ကို ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔မွစ၍ ေခတၱရပ္ဆိုင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

  Read more
 • Dec072016

  အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေခါင္းပုံျဖတ္ခံေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း စစ္တမ္းထုတ္ျပန္

  အစိုးရသစ္သက္တမ္း တစ္ ႏွစ္ခန္႔ၾကာၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု အလုပ္သမား မ်ားအား တိက်ေသာ ဥပေဒမ်ား ျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးရန္လိုအပ္ ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စစ္တမ္းအရ သိရသည္။

  Read more
 • Dec072016

  အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ အမ်ားဆုံးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း ပါဝင္လာ

  ႏုိဝင္ဘာလအတြင္း အလုပ္ ခန္႔အပ္မႈ အမ်ားဆုံးလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပါဝင္လာေၾကာင္း အြန္လိုင္း အ လုပ္ အကိုင္ ရွာေဖြေရးဝက္ဘ္ဆိုက္ ျဖစ္သည္႔ work.com.mm မွ စစ္ တမ္းအရ သိရသည္။

  Read more
 • Dec072016

  ဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ မေလးရွားတြင္ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေနေသာ္လည္း အလုပ္သမားပို႕ေဆာင္မႈပုံမွန္ရွိ

  ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ဘဂၤါလီ အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ မေလးရွား ႏုိင္ငံတြင္ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေန ေသာ္လည္း မေလးရွားသို႔ ျမန္မာ လုပ္သားပို႔ေဆာင္မႈ ပံုမွန္အတိုင္း ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

  Read more
 • Dec072016

  ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ ေပ်ာက္ဆုံးမႈေၾကာင့္ Black List အသြင္းခံရသူ မ်ားစြာရွိေန

  ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေပ်ာက္ဆုံး မႈေၾကာင့္ အမည္ပ်က္ (Black List) စာရင္းသြင္းခံရသူ ရက္သတၱ တစ္ပတ္လွ်င္ ရာခ်ီရွိေနေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

  Read more
 • Dec072016

  မေလးရွားသို႔ အလုပ္သမားပို႔ေဆာင္မႈ ေခတၱရပ္ဆုိင္းေၾကာင္း ေအဂ်င္စီမ်ားသို႔ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန အေၾကာင္းၾကားစာထုတ္ျပန္

  မေလးရွားနုိင္ငံတြင္လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ မေလးရွားနုိင္ငံသို႔ အလုပ္သမားပို႔ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ကို ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔မွစ၍ ေခတၱရပ္ဆိုင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

  Read more