Environment

 • Jan262017

  ရွမ္းေတာင္ပိုင္း ပဲပုပ္ေတာင္သူတို႔ ရာသီဥတုကို ရဲရဲရင္ဆိုင္ႏိုင္ၿပီ

  ပဲႏို႔၊ တိုဟူးျဖဴတို႔ ထုတ္လုပ္ ႏိုင္တဲ့ ပဲပုပ္ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းကို ဌာန ဆိုင္ရာေတြ၊ အဖဲြ႕အစည္းေတြ က နည္းပညာ၊ မ်ဳိးေစ့နဲ႔ စက္ ပစၥည္း ကူညီတာေၾကာင့္ သီးႏွံ ပ်က္စီး ဆံုး႐ံႈးမႈ ေလ်ာ့ပါး.........

  Read more
 • Jan262017

  အမႈိက္ ကင္းစင္ေရး နည္းလမ္းေလး

  စည္းကမ္းမဲ့ အမႈိက္ မပစ္ေရး လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ စည္းကမ္းမဲ့ အမႈိက္ ပစ္လွ်င္ ဒဏ္ေငြအမ်ဳိးမ်ဳိးတပ္ ခဲ့သည္မွာ ေျခာက္ႏွစ္မွ် ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း စင္ကာပူဝယ္ စည္း ကမ္းမဲ့ပစ္ထားသည့္ အမႈိက္မ်ား ရွိေနဆဲပင္ ျဖစ္သျဖင့္ ..........

  Read more
 • Jan262017

  မႏၲေလးႏွင့္ ဗန္းေမာ္ၾကား ဧရာဝတီ လင္းပိုင္ စစ္တမ္း ေကာက္မည္

  သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (WCS) သည္ ဗန္းေမာ္ႏွင့္မႏၲေလးၾကားရွိ လင္းပုိင္ထိန္းသိမ္းေရး ဧရိယာအတြင္းလင္းပုိင္ ေကာင္ေရစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ ........

  Read more
 • Jan252017

  ထိေတြ႕ ခံစားလွည့္ပါ ျမန္မာေရေအာက္ သယံဇာတမ်ား

  ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ျပည္ေထာင္ စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ေရေပၚ ေရေအာက္၊ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတ အလြန္ေပါၾကြယ္ဝ တဲ့ ႏိုင္ငံ တစ္ခု ျဖစ္ ပါတယ္။ ေျမေပၚ ေျမေအာက္မွာ .......

  Read more
 • Jan182017

  ဆင္သတ္ျဖတ္မႈ ကာကြယ္ တားဆီးေရး လုပ္ငန္း စီမံခ်က္ (မူၾကမ္း) တစ္ပတ္ အတြင္း ထြက္ရွိမည္

  ျမန္မာ့ဆင္မ်ား သတ္ျဖတ္မႈ ကာကြယ္ တားဆီးေရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (မူၾကမ္း)ကုိ ေရးဆြဲေနၿပီး တစ္ပတ္ အတြင္း ထြက္ရွိလာ မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ........

  Read more
 • Jan042017

  အစုိးရသစ္ လက္ထက္တြင္ သစ္ခုိးထုတ္သူ တရားခံ ငါးေထာင္ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးခဲ့

  အစုိးရသစ္ လက္ထက္ ဧၿပီလ မွ ႏုိဝင္ဘာလ အထိ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာ ျဖင့္ တရားမဝင္ သစ္ဖမ္းဆီးရမိမႈ တန္ခ်ိန္ သံုးေသာင္း ေလးေထာင္ေက်ာ္ ရွိခဲ့ၿပီး တရားခံ ေပါင္း ..........

  Read more
 • Dec302016

  ေလ့လာေရး အဖြဲ႕မ်ား ျပင္ဦးလြင္ ကန္ေတာ္ႀကီး ဥယ်ာဥ္ ဝင္ေၾကး ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳမည္

  ျပင္ဦးလြင္ အမ်ိဳးသား ကန္ေတာ္ ႀကီး ဥယ်ာဥ္သို႔ ဝင္ေရာက္ေလ႔လာ လုိသည့္ ေလ႔လာေရး အဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ ဝင္ေၾကး ကင္း လြတ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ ထားေတာင္းခံႏုိင္ေၾကာင္း ........

  Read more
 • Dec302016

  အမိႈက္ ခြဲျခား စြန္႔ပစ္နည္း ပညာေပး အစီအစဥ္မ်ား မန္းတြင္ အရွိန္ျမႇင့္မည္

  ျပည္သူလူထု စနစ္တက် အမိႈက္ စြန္႔ပစ္တတ္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အမိႈက္ ခြဲျခားစြန္႔ပစ္ နည္းစနစ္ ပညာေပး အစီအစဥ္ကို လာ မည့္ ႏွစ္တြင္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ........

  Read more
 • Dec222016

  ဧရာဝတီ လင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေရး ကန္႔သတ္ခ်က္လြန္ ေမ်ာပိုက္ျဖင့္ ငါးဖမ္းျခင္းကုိ စိစစ္သင့္

  ဝါယာေရွာ့တိုက္ ငါးဖမ္းျခင္းေၾကာင့္ ဧရာဝတီလင္းပုိင္ မ်ား အသက္ဆံုး႐ႈံးေနၾကရသလုိ ကန္႔သတ္ခ်က္လြန္ ေမ်ာပိုက္ႀကီး မ်ားေၾကာင့္လည္း အသက္အႏၲ ရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနၾကရေၾကာင္း ...

  Read more
 • Dec092016

  မုိးကုတ္ၿမိဳ႕ မတည္မီကတည္းက တည္ရွိခဲ႔သည္ဟုဆုိေသာ အဂၤလိပ္စစ္သခ်ႋဳင္း ပ်က္စီးလုျဖစ္ေန

  မုိးကုတ္ၿမိဳ႕ မတည္မီကတည္း က တည္ရွိခဲ႔သည္ဟုဆုိေသာ ဘား နဒ္ၿမိဳ႕ေဟာင္းရွိ စစ္သခ်ႋဳင္းႀကီးသည္ ယခုအခါတြင္ ပ်က္စီးေပ်ာက္ ကြယ္ လုနီးပါးျဖစ္ေနသျဖင့္ အခ်ိန္မီထိန္း သိမ္းရန္လိုအပ္ေနေၾကာင္း မုိးကုတ္ ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

  Read more