Education

 • Dec192017

  လာမယ့္စာသင္ႏွစ္မွာ ေက်ာင္းသားဦးေရတုိးျပီး ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေပးသြားရန္ အစိုးရသစ္စီစဥ္ေန

  ''ေထာက္ပံ့ေၾကးကိုေတာ့ တုိးေပးဖို ့မရွ္ိေသးဘူး ။ဒါေပမယ့္ လူဦးေရကိုေတာ့ တုိးေပးသြားမယ္ ။ ျမိဳ ့နယ္ေတြက တင္ျပလာတဲ့လူဦးေရစာရင္းေတြထဲကပဲ တုိးေခၚသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ တိုးျမွင့္ေခၚသြားဖို ့က အေစာပိုင္းကတည္းက တင္ျပထားတာပါ'' လို ့ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ကေျပာပါတယ္။

  Read more
 • Dec112017

  သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ကို RC2 ထဲသို ့ေျပာင္းေရြ ့

  သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသိုလ္(ဗဟန္းနယ္ေျမ)ရဲ့ လာမယ့္စာသင္ႏွစ္ သင္တန္းအားလံုးကို မၾကာခင္ကမွ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္လိုက္တဲ့ ......

  Read more
 • Nov222017

  စနစ္သစ္ျဖစ္သည့္ KG + 12 သို႔ ေျပာင္းလဲမႈ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ျပီးဆံုးမည္

  ယခင္စနစ္ေဟာင္းမွာ သူငယ္တန္းမွ တကၠသိုလ္၀င္တန္းအထိ ပညာသင္ႏွစ္ စုစုေပါင္း ၁၁ႏွစ္သာရွိသည္။ ယခုေျပာင္းလဲလိုက္သည့္ စနစ္သစ္အရ ကေလးမ်ားသည္ KG တန္းအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၁၃ႏွစ္ အထိ အေျခခံပညာေရးကို ပညာသင္ၾကားၾကရမည္ျဖစ္သည္။

  Read more
 • Nov182017

  ”ဘကေက်ာင္းမ်ား ဆက္လက္ရွင္သန္မွာလား၊တျဖည္းျဖည္းေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့မွာလား”

  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘက ေက်ာင္းအေရအတြက္ ၁၆၀၀နီးပါးရွိေနျပီး၊တက္ေရာက္ေနသူက ၃သိန္းေက်ာ္ရွိေနေၾကာင္း၊တြဲဘက္ ေက်ာင္းမ်ားပါ ပါလွ်င္ ၅သိန္းခန္႔ ရွိေနေၾကာင္း၊တက္ေရာက္ၾကသူတို႔သည္ ဆင္းရဲၾကသလို၊ယင္းေက်ာင္းသားတို႔၏ မိဘမ်ားမွာလည္းအဆင္မေျပၾကေၾကာင္း၊ဘကေက်ာင္းတို႔သည္စာသင္ေပးၾကသလို ထမင္းပါေကၽြးျပီး ပညာႏွင့္စား၀တ္ေနေရးကိုပါ တစ္ပါတည္းျဖည့္ဆည္းေပးေနၾကသည္ဟု သူက ေျပာသည္

  Read more
 • Nov172017

  အဆင့္ျမင့္ပညာေရးက ဆရာ/မမ်ား၏ သင္ၾကားမႈႏွင့္အရည္အေသြးပိုင္းအားနည္းေနဟု အမ်ိဳးသားပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္မွတ္ခ်က္ျပဳ

  ပညာေရးမူ၀ါဒမ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အကဲျဖတ္သံုးသပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္အၾကံဥာဏ္ေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ယင္းေကာ္မရွင္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ ေအာက္တိုဘာလထိ ၆ လတာကာလအတြင္း လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာအစီရင္ခံစာကို ယခုရက္ထဲတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေကာ္မရွင္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္လက္ထက္ကမွ စတင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုတာ၀န္ခံရသည့္ သီးသန္႔လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

  Read more
 • Nov152017

  နည္းပညာတကၠသိုလ္ မွေက်ာင္းသားမ်ားကို ဂ်ပန္ကုန္ ထုတ္လုပ္မႈ နည္းပညာ အေၾကာင္း အခမဲ့သင္ၾကားေပးကာ သီလ၀ါ စက္မႈဇုန္၌ အလုပ္သင္ အျဖစ္ခန္ ့ထားမည့္ အစီအစဥ္ စတင္

  သင္တန္းကို ဂ်ပန္ အစိုးရ၏ အာဆီယံ ဂ်ပန္စီးပြားေရး ၀န္ၾကီး မ်ားနွင့္ စီးပြားေရး ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း ပုးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈေကာ္မတီ ( AMEICCA) မွ ဘတ္ဂ်တ္ေငြျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ျပီး ...........

  Read more
 • Nov142017

  အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားနည္းစနစ္ေျပာင္းရန္ အစိုးရကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တိုက္တြန္း

  ၁၀ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ အဂၤလိပ္စာ ကို ေက်ာင္းသားမ်ားသင္ၾကားခဲ့ရေသာ္လည္း ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားအမ်ားစု၏ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားေျပာဆို ဆက္သြယ္နိုင္စြမ္းမွာ နိမ့္က်ေနသည့္အေပၚ အဆိုရွင္ကေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ေသးသည္။

  Read more
 • Nov142017

  ေတာင္တက္ေတာင္ဆင္းမွာ အေမာေဖာက္ေနတဲ့ နန္းယြန္းျမိဳ႕ရဲ႕ ပညာေရး

  နန္းယြန္းျမိဳ႕နယ္ထဲက ေက်းရြာေတြမွာ ေက်ာင္းဆရာမ နဲ႔ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္လိုအပ္ခ်က္ေတြ မ်ားစြာရွိေနပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသထဲက .......

  Read more
 • Nov142017

  ေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပခဲ့သည့္ တကၠသိုလ္ ဆရာ/မမ်ား ရာထူးတိုး/ေျပာင္း ‘မူ’မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေဆြးေႏြးပြဲ ကို တကၠသိုလ္ ဆရာ/မမ်ားအသင္းကန္႔ကြက္

  ျပီးခဲ့သည့္ ႏို၀င္ဘာလ ၈ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ တကၠသိုလ္/ေကာလိပ္ ဆရာ/မမ်ား ရာထူးတိုး/ေျပာင္း ရာတြင္...........

  Read more
 • Nov102017

  ဆရာ၊ဆရာမေတြ အဂၤလိပ္စာနဲ ့IT နည္းပညာကြ်မ္းက်င္ေအာင္လုပ္ၾကဖို ့ပညာေရး၀န္ၾကီးမွာၾကား

  ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနေအာက္ရွိ္ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္ (၁၃၃)ခုမွာ ဆရာဆရာမ (၂၁၂၄၅) ဦးရွိျပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအေရအတြက္ (၈၃၅၄၃၃) ဦးေရရွိတယ္လို ့ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

  Read more