Author archive for AsianFame MediaGroup

 • Aug092018

  ေရႀကီးမွဳေၾကာင့္ ဆံုးရွံဳးခဲ့သည့္ငါးကန္မ်ားအတြက္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ငါးသားေပါက္မ်ားအခမဲ့ ကူညီမည္

  ယခုႏွစ္တြင္ေရႀကီးမွဳေၾကာင့္ ဆံုးရွံဳးမွဳျဖစ္ခဲ့ရသည့္ငါးကန္ဧရိယာမွာယမန္ေန႔ကရရွိသည့္စာရင္းအရ ဧက(၂၄၀၀)ခန္႔ရွိေနၿပီးဌာနမွ၁ဧကလွ်င္ငါးသားေပါက္(၅၀၀)မွ(၁၀၀၀-၁၅၀၀)ခန္႔အထိ ကူညီေပးသြားမည္ဟုသိရသည္။

  Read more
 • Aug092018

  ၾကက္ဆူပင္စိုက္ဖို႔ တစ္ဧက ၁၀၀ က်ပ္နဲ႔ ဧက ၃၂၀၀ကို ႏွစ္ ၃၀ ငွားရမ္းခဲ့တဲ့ စာခ်ဳပ္ ဖ်က္သိမ္းေပးဖို႔ လႊတ္ေတာ္မွာအဆိုတင္

  ဦးထြန္းထြန္း၀င္းရဲ႕ အဆိုကို ကသာျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ၂လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးညီညီထြန္းက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ျပီး အလားတူျဖစ္စဥ္မ်ိဳးဟာ စစ္ကိုင္းတိုင္ေဒသၾကီးၾကီးအတြင္းရွိျမို႕နယ္ အမ်ားစုမွာျဖစ္ပြားေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ဒါေၾကာင့္ ေဒသအတြင္းမွာရွိတဲ့ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ ခ်ဳပ္ဆိုတဲ့စာခ်ဳပ္ေတြကို စစ္ေဆးျပီး စာခ်ဳပ္အတိုင္းလိုက္နာမႈရွိ/မရွိ စစ္ေဆးေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။…

  Read more
 • Aug082018

  အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရာထူးတာဝန္ခန္႔အပ္ေရးႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးဝန္ႀကီးဌာန၏ေျဖၾကားခ်က္အေပၚေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ဟုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဆို

  ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူက"အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရာထူးအဆင့္ဆင့္အတြက္လုပ္ငန္းသေဘာသဘာဝကိုအေျခခံ၍အမ်ိဳးသားဝန္ထမ္းမ်ားကိုသာဦးစားေပးရာထူးတိုးျမွင့္ခန္႔အပ္ထားေသာ္လည္းယခုအခါမွာေျပာင္းလဲက်င့္သံုးလာတဲ့လူေနမႈပတ္ဝန္းက်င္အျမင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသေဘာတရားတို႔ကိုခ်ိန္ဆ၍ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းဥပေဒနည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီတန္းစီဇယားအလိုက္ရာထူးတိုးျမွင့္ေပးလွ်က္ရွိသျဖင့္အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားသည္လည္းထိုက္သင့္သည့္ရာထူးမ်ားေနရာမ်ားရ ရွိလာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း"ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

  Read more
 • Aug082018

  သတ္မွတ္မိုင္ႏႈန္းထက္ပိုမိုေမာင္းႏွင္ေသာကားမ်ားအားဖမ္းဆီးသည့္တာဝန္ရွိသူမ်ားကိုအဂတိကင္းစင္ေအာင္မည္ကဲ့သို႔ထိန္းေက်ာင္းပါသလဲဟုလႊတ္ေတာ္တြင္ေမးခြန္းထုတ္

  ထိုကဲ့သို႔ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈျပဳလုပ္သည္တြင္လူထုအားအသိပညာေပးမႈမွာလံုေလာက္မႈရွိေနျပီလားဟူ၍လည္း၎ကေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။

  Read more
 • Aug062018

  BOT စာခ်ဳပ္ပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္းလိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါကအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကိုလႊတ္ေတာ္တြင္အတည္ျပဳ

  ေကာ့မွဴ းမဲဆႏၵနယ္မွဦးေက်ာ္ေဆြဝင္းက"ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္BOT(Build,Operate,Transferစာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကေသာလမ္းမႀကီးမ်ားသည္ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကေသာစာခ်ဳပ္ပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္းလိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းရွိ မရွိစိစစ္၍တာဝန္ေက် တာဝန္ခံမႈမရွိသူမ်ားကိုအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္းလိုက္နာလာေစေရးစီမံခန္႔ခြဲထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္ႏိုင္ငံေတာ္ ပုဂၢလိကပူးေပါင္းသည့္PPP(Private Public Partnership)ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအားတိုက္တြန္းေၾကာင္း"အဆိုကိုျပီးခဲ့သည့္ဇူလိုင္လ(၃၀)ရက္ေန႔ကက်င္းပခဲ့ေသာျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

  Read more
 • Aug062018

  လက္မွတ္ရက်ြမ္းက်င္စက္ျပင္ဆရာမ်ားရွိမွသာကားဝပ္ေရွာ့ ဆိုင္ကယ္ဝပ္ေရွာ့မ်ားဖြင့္လွစ္ေပးသည့္စနစ္မ်ိဳးဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္းရွိ မရွိလႊတ္ေတာ္တြင္ေမး

  ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပဳ ျပင္သည့္လုပ္ငန္းAuto Service Industry တိုးတက္ေစရန္လက္မွတ္ရက်ြမ္းက်င္စက္ျပင္ဆရာ သတ္မွတ္ေျမေနရာႏွင့္လံုေလာက္ေသာသတ္မွတ္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားရွိမွသာလွ်င္ကားဝပ္ေရွာ့ ဆိုင္ကယ္ဝပ္ေရွာ့မ်ားဖြင့္လွစ္ေပးသည့္စနစ္မ်ိဳးဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္းရွိ မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းကိုယေန႔က်င္းပေသာျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ေကာလင္းမဲဆႏၵနယ္မွဦးမ်ိဳးေဇာ္ေအာင္ကေမးျမန္းခဲ့သည္။

  Read more
 • Aug022018

  ပြင့္လင္းေသာအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္(OGP)ျဖစ္ေရးဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ရွိ မရွိလႊတ္ေတာ္တြင္ေမး ယင္းအဖြဲ႕သို႔ဝင္ေရာက္ရန္အစီအစဥ္မရွိပါေၾကာင္းဒုဝန္ႀကီးေျဖၾကား

  "ဝန္ႀကီးဌာနကမလုပ္ေတာ့ဘူးေျပာတယ္။ သူကေတာ့သူ႕ဘက္ကျပည့္စံုေနတယ္။ ဒါေတြမလုပ္ေတာ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္က်ြန္ေတာ္အျမင္ကေတာ့လုပ္ေစခ်င္တယ္။ဘာေၾကာင့္လဲခင္ဗ်ားဟာခင္ဗ်ားျပည့္စံုေနလို႔imageမတက္ဘူးေလ။ ကမာၻမွာျမန္မာအစိုးရအတြက္ Imageမတက္ဘူး။ ကမာၻနဲ႔လက္လွမ္းမီတဲ့အဆင့္ကိုကုိယ္က ကိုယ္လုပ္ေနျပီပဲ။ကိုယ္ျပည့္စံုတယ္ဆိုရင္လုပ္လိုက္ရင္လက္ရွိအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အစိုးရရဲ႕Imageကတက္သြားမွာ"ဟု ကယားျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၉)မွဦးစိုးသိန္းက အစည္းအေဝးအျပီးတြင္မီဒီယာမ်ားကိုေျဖၾကားခဲ့သည္။

  Read more
 • Aug012018

  ႏိုင္ငံသားအားလံုးကလည္းတည္ဆဲဥပေဒမ်ားကိုေလးစားလိုက္နာျပီးတာဝန္ေက်ပြန္မႈတာဝန္ခံမႈတာဝန္ယူမႈစည္းကမ္းရွိမႈမ်ားနဲ႔ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔လိုအပ္ဟုဦးတီခြန္ျမတ္တိုက္တြန္း

  ဦးတီခြန္ျမတ္က"ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားဟာႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားကိုျဖစ္ထြန္းေစတဲ့အကာအကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းေပးရမွာျဖစ္သလိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတရားစီရင္ေရးနဲ႔သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္းျပ႒ာန္းထားတဲ့တည္ဆဲဥပေဒနည္းဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနဲ႔အညီအေကာင္အထည္ေဖာ္ျပီးႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေစေရးအတြက္ညီညြတ္စြာပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္ႏိုင္ငံသားအားလံုးကလည္းတည္ဆဲဥပေဒမ်ားကိုေလးစားလိုက္နာျပီးတာဝန္ေက်ပြန္မႈတာဝန္ခံမႈတာဝန္ယူမႈစည္းကမ္းရွိမႈမ်ားနဲ႔ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္"ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

  Read more
 • Aug012018

  လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ကုန္သြယ္မွဳလိုေငြကို စံခ်ိန္တင္ေလွ်ာ့ခ်ရန္စီစဥ္

  လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ကုန္သြယ္မွဳပမာဏကို (၃၁)ဘီလီယံခန္႔လ်ာထားၿပီးကုန္သြယ္မွဳလိုေငြကို အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း (၅၀၀)ခန္႔သာ လ်ာထားသည္ဟုသိရသည္။

  Read more
 • Jul302018

  ရန္ကုန္တြင္တည္ေဆာက္မည့္မိုးပ်ံအျမန္လမ္းမႀကီးကိုႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာမသံုးဘဲသံုးႏွစ္အတြင္းအျပီးတည္ေဆာက္သြားမည္

  ရန္ကုန္မိုးပ်ံအျမန္လမ္းမႀကီး(Inner Ring Road)ကိုလာမည္(၂၀၁၉)ခုႏွစ္မွစတင္ကာသံုးႏွစ္အတြင္းအျပီးတည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ျပီးႏိုင္ငံဘ႑ာအသံုးျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္းေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္လင္းကယေန႔က်င္းပေသာျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

  Read more