ျပင္လည္ျပင္ဆင္ေနတဲ့ အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒ မွာ ေထာင္ဒဏ္ ၁ လ ထည့္သြင္းဖို႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တိုက္တြန္း

ျပင္လည္ျပင္ဆင္ေနတဲ့ အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒ မွာ ေထာင္ဒဏ္ ၁ လ ထည့္သြင္းဖို႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တိုက္တြန္း
November 27, 2018 Asian Fame

5:08 pm
ျပင္လည္ျပင္ဆင္ေနတဲ့ အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒ မွာ ေထာင္ဒဏ္ ၁ လ ထည့္သြင္းဖို႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တိုက္တြန္း

001ေနျပည္ေတာ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၇

အလုပ္ရွင္/အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈ ညွိႏႈိင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႕ေရွ႕ေမွာက္မွာ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္ကို ေဖာက္ဖ်က္ရင္ ေထာင္ဒဏ္တစ္လ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက ဒီကေန႔လႊတ္ေတာ္မွာ တိုက္တြန္းေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က ေန ျပင္ဆင္ခ်က္နဲ႔ ျပန္လည္ေပးပို႔လာတဲ့ အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒ ကို ဒုတိယအၾကိမ္ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္း နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဒီကေန႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ ေဆြးေႏြးရာ ကခ်င္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၈ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာခင္မႀကီး က အထက္ပါအတိုင္းေဆြးေႏြးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒမူၾကမ္းနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဘက္ကေပးပို႔လာတဲ့ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးရာမွာ ပုဒ္မ ၄၆ နဲ႔ပတ္သက္ျပီးေဒၚခင္မၾကီးက ” ပုဒ္မ ၄၆ မွာဆိုလို႔ရွိရင္ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အလုပ္ရွင္အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတြ႕ရွိရတာကေတာ့ အလုပ္ရွင္မ်ားက အလုပ္ျပန္လည္ခန္႔ထားဖို႔ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚမွာ မလိုက္နာတဲ့အတြက္ တရားစြဲဆိုရာမွာ ေငြဒဏ္ ၁၀ သိန္းပဲခ်မွတ္ထားတဲ့အတြက္ ညွိႏႈိင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႕ေရွ႕ေမွာက္မွာခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္တက္ၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အလုပ္ထုတ္ထားတဲ့ အလုပ္သမားမ်ားကို ျပန္လည္ခန္႔ထားတဲ့ကိစၥမွာ ေတြ႕ရမ်ားပါတယ္။ ဥပေဒရဲ႕အားနည္းခ်က္ကိုဆုပ္ကိုင္ျပီးေတာ့ ဒဏ္ေငြ ၁၀ သိန္းကိုပဲေဆာင္မယ္ဆိုျပီးေတာ့ ဒဏ္ေငြ ၁၀ သိန္းေဆာင္ဖို႔ကိုပဲအားထုတ္တက္ၾကပါတယ္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ရဲ႕အတည္ျပဳခ်က္မွာပါတဲ့ ပုဒ္မ ၄၆ (က)(ခ)(ဂ)(ဃ)(င) ပါ ဒဏ္ေငြဟာလည္း အမ်ားဆံုး သိန္း ၃၀ ပဲျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ဒီဒဏ္ေငြကိုလည္းေဆာင္ၾကဖို႔ ၀န္ေလးမွာမဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ျပစ္မႈအနည္းအမ်ားအလိုက္ျပစ္ဒဏ္ကို တစ္လ အထိေထာင္ဒဏ္ နဲ႔ ၃ သိန္းမွ ၁၀ သိန္းအထိေငြဒဏ္ကို ထည့္သြင္းျပဌာန္းလိုပါတယ္ ။ ဒါမွထိေရာက္ေသာျပစ္ဒဏ္ျဖစ္မွာျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။

အဆိုပါ ပုဒ္မ ၄၆ နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဘက္က ေပးပို႔လာတဲ့အတည္ျပဳခ်က္ကိုၾကည့္ရင္ စာခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္သူ အလုပ္ရွင္/အလုပ္သမား မည္သူကိုမဆို အနည္းဆံုး က်ပ္ သံုးသိန္းမွ အမ်ားဆံုး က်ပ္ တစ္ဆယ္သိန္း အထိေငြဒဏ္ခ်မွတ္ရမယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

ဒီိအေပၚမွာ တစ္လအထိေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ ၊ ေငြဒဏ္အနည္းဆံုးက်ပ္ ၃ သိန္းမွ အမ်ားဆံုး ၁၀ သိန္း က်ပ္အထိ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ ဒဏ္ ၂ ရပ္စလံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရယ္လို႔ ေဒၚခင္မၾကီးက ျပင္ဆင္ခ်င္တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚခင္မၾကီးက ” ေထာင္ဒဏ္၊ေငြဒဏ္ ခ်မွတ္မယ္ဆိုတာ အလုပ္ရွင္/အလုပ္သမား ၂ ဦး ၂ဘက္စလံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ အလုပ္ရွင္အတြက္လည္း တရားမွ်တတဲ့ဥပေဒရဲ႕ အကာအကြယ္ကိုရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလိုထိေရာက္တဲ့ျပစ္ဒဏ္မ်ားရွိမွသာ လက္ရွိအခ်ိန္မွာအျဖစ္မ်ားျပီး ေျဖရွင္းရခက္ခဲေနတဲ့ အလုပ္ရွင္အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈမ်ား ဆႏၵျပမႈမ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာနုိင္ငံက အလုပ္သမားမ်ားအေပၚမွာ လုပ္ခလစာသက္သာရံုသာမက မွ်တတဲ့အလုပ္သမားအခြင့္အေရး မ်ားမေပးလို္တဲ့ ၀ိသမေလာဘသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားရဲ႕ ေဘးရန္က ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ားမွာ ေထာင္ဒဏ္ကိုထည့္သြင္းေရးဆြဲ သင့္ပါတယ္” လို႔ ထပ္ေလာင္းဆိုသြားပါတယ္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္နဲ႔ အတည္ျပဳေပးပို႔လာတဲ့ အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒကို ဒုတိယအၾကိမ္ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အၾကား သေဘာထားကြဲလြဲတဲ့အခ်က္ေတြရွိေနပါတယ္။

အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒမွာ ေထာင္ဒဏ္ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ေပးဖို႔ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အလုပ္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အလုပ္ရွင္ေတြတစ္ဘက္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ေတြ အလုပ္သမားေတြ တစ္ဘက္ အျငင္းပြားလာၾကတာ အဆိုပါ ဥပေဒကို စတင္ျပဌာန္းစဥ္ ၂၀၁၂ အေစာပိုင္းကာလကတည္းကေန ဒီကေန႔အထိပဲျဖစ္ပါတယ္။

အလုပ္ရွင္ေတြဘက္က ေထာင္ဒဏ္ထည့္သြင္းေရးကို မလိုလားသလို ၊ အလုပ္သမားေတြဘက္ကလည္း ေထာင္ဒဏ္ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ေရးကို လိုလားခဲ့ၾကပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ အလုပ္ရွင္တစ္ဦးျပိဳလဲရင္ အလုပ္သမားမ်ားစြာ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ဥပေဒမွာ ေထာင္ဒဏ္ထည့္သြင္းေရးကိစၥဟာ မျဖစ္ေျမာက္ခဲ့ပါဘူး။ ေငြ ဒဏ္ ဆိုတဲ့ျပစ္ဒဏ္ပဲ ဥပေဒမွာပါ၀င္ခဲ့ရပါတယ္။ စတင္ျပဌာန္းစဥ္က က်ပ္တစ္သိန္း အနည္းဆံုးလုိ႔ သတ္မွတ္ခဲ့ျပီး ပထမအၾကိမ္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခ်ိန္မွာ အနည္းဆံုးက်ပ္ ၁၀ သိန္း လို႔ ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီေနာက္ဆက္တြဲအေနနဲ႔ စာခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္မႈေတြ၊ သက္ဆိုင္ရာ ေကာင္စီ၊ ဖ်န္ေျဖရးအဖြဲ႕ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုမလိုက္နာမႈေတြ မ်ားစြာျဖစ္ပြားခဲ့သလို ေငြဒဏ္ ၁၀ သိန္းေပးေဆာင္မႈေတြလည္းမ်ားစြာရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီအတြက္ အလုပ္သမားေတြဘက္က မေက်နပ္မႈေတြေပါက္ဖြားလို႔ အလုပ္သမား/အလုပ္ရွင္အျငင္းပြားမႈေတြ ဆႏၵျပသပိတ္ေမွာက္မႈေတြ မ်ားစြာျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါအလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒကို ပထမအၾကိမ္ျပင္ဆင္တုန္းကလည္း အဆိုပါ ေထာင္ဒဏ္/ေငြဒဏ္ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့ရပါေသးတယ္။

ဒီကေန႔အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ အဆိုပါ ဥပေဒမူၾကမ္းနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးဖို႔ စာရင္းေပးထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၈ ဦးမွာ ၂ ဦးေဆြးေႏြးသြားခဲ့ျပီျဖစ္ပါတယ္။ က်န္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကေတာ့ မနက္ျဖန္ အစည္းအေ၀းမွာ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

PN

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*