ဆိုရွယ္မီဒီယာေစာင့္ၾကည့္ေရးဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ညီသည္ဟုဒုဝန္ႀကီးေျဖသြားသည့္အေပၚဘဝင္မက်ဟုျပည္ခိုင္ျဖိဳးအမတ္ေျပာ

ဆိုရွယ္မီဒီယာေစာင့္ၾကည့္ေရးဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ညီသည္ဟုဒုဝန္ႀကီးေျဖသြားသည့္အေပၚဘဝင္မက်ဟုျပည္ခိုင္ျဖိဳးအမတ္ေျပာ
November 20, 2018 Asian Fame Media

4:58 pm
ဆိုရွယ္မီဒီယာေစာင့္ၾကည့္ေရးဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ညီသည္ဟုဒုဝန္ႀကီးေျဖသြားသည့္အေပၚဘဝင္မက်ဟုျပည္ခိုင္ျဖိဳးအမတ္ေျပာ

46486354_2052738921436729_6079587655585103872_n

ေနျပည္ေတာ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀

ဆိုရွယ္မီဒီယာေစာင့္ၾကည့္ေရးမွာဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ညီသည္ဟုပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္မ်ိဳး၏ေျဖၾကားခ်က္အေပၚဘဝင္မက်ဟုမိတၳီလာမဲဆႏၵနယ္မွျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒါက္တာဦးေမာင္သင္းကေျပာသည္။

ေဒါက္တာဦးေမာင္သင္းက”ဘဝင္မက်ဘူး။ ဘဝင္မက်ဘူးဆိုတာကသူကေတာ့ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔အကုန္ညီတယ္လို႔ေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့ေမးခြန္းထဲမွာလည္းပါတယ္။ ေျခဥမွာပါတဲ့(၃၅၃)မွာပါတဲ့လူပုဂၢိဳလ္ရဲ႕လြတ္လပ္ခြင့္စဥ္းစားၾကည့္ေလလူပုဂၢိဳလ္ရဲ႕လြတ္လပ္ခြင့္ဆိုရင္ေနာက္ေယာင္ခံတာေတာင္မွလူပုဂၢိဳလ္ရဲ႕လြတ္လပ္ခြင့္ကိုထိခိုက္ပါတယ္ဆိုျပီးေတာ့ျဖတ္လိုက္တယ္ေလ။တာဝန္ရွိတဲ့သူေတြကလိုက္တာေနာ္။က်န္တဲ့သူေတြလိုက္တာမဟုတ္ဘူးေနာ္။အဲ့ဒီဥစၥာကိုေတာင္သူကျဖတ္လိုက္တယ္ေလ”ဟုယေန႔က်င္းပေသာျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေခတၲရပ္နားခ်ိန္တြင္မီဒီယာမ်ားကိုေျပာသည္။

၎ကႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၏အထူးရန္ပံုေငြမွဆိုရွယ္မီဒီယာေစာင့္ၾကည့္ေရးအတြက္ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း(၆၄၂၆)သန္းသံုးစြဲျခင္းသည္မည္သူမ်ားကမည္သည့္ဥပေဒအရမည္သည့္အတိုင္းအတာအထိမည္သို႔ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားေစာင့္ၾကည့္၍မည္သို႕အျပစ္ေပးအေရးယူမည္ျဖစ္ျပီးဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအပါအဝင္တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ညီညြတ္မႈရွိ၊မရွိႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၏အထူးရန္ပံုေငြသံုးစြဲမႈမူဝါဒႏွင့္ကိုက္ညီျခင္းရွိ၊မရွိသိလိုျခင္းတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းကို
ယေန႔က်င္းပသည့္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအခန္း(၈)ႏိုင္ငံသားမ်ား၏မူလအခြင့္အေရးႏွင့္တာဝန္မ်ား၏ပုဒ္မ(၃၅၃)တြင္မည္သူမွ်တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီမွတပါးအသက္ကိုျဖစ္ေစ၊လူပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာလြတ္လပ္မႈကိုျဖစ္ေစနစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈမရွိေစရဟုဆိုထားသည့္အတြက္ယင္းအခ်က္ႏွင့္ညွိ၊မညွိခ်ိန္ဆေစခ်င္ေၾကာင္း၎ကဆိုသည္။

ထို႔ျပင္သမၼတ၏အေရးေပၚရန္ပံုေငြဆိုသည္မွာသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာရသည့္အေရးေပၚအေျခအေနတြင္သံုးစြဲရန္ဟုနားလည္ထားေသာေၾကာင့္ယခုဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းဝယ္ယူျခင္းသည္အေရးေပၚသံုးစြဲျခင္းဟုတ္၊မဟုတ္စိစစ္ေပးရန္လိုေၾကာင္းေထာက္ျပခဲ့သည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္မ်ိဳးက”ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ(၇၅)တြင္ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးႏွင့္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုထိခိုက္ေစေသာမည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ဆက္သြယ္မႈမ်ားကိုမဆိုရ ရွိႏိုင္ေရးအတြက္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏မူလအခြင့္အေရးမ်ားကိုမထိခိုက္ေစပဲျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ကသက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းသို႔လိုအပ္သလိုညႊန္ၾကားေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ဟူ၍လည္းေကာင္းျပ႒ာန္းထားသျဖင့္Social Media Monitoring Teamကိုဖြဲ႕စည္းျခင္းဟာတည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ညီညြတ္မႈရွိပါတယ္”ဟုျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါအဖြဲ႕သည္Facebook၊Messenger၊Twitterအစရွိသည့္အမ်ားသူငါဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ႕ႏိုင္သည့္လူမႈကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္လူငယ္လူရြယ္မ်ားအက်င့္စာရိတၲပ်က္ျပားေစမည့္(သို႔မဟုတ္)ရပ္ရြာတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈပ်က္ျပားေစမည့္(သို႔မဟုတ္)ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး(သို႔မဟုတ္)တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုထိပါးေစမည့္ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္ေဖာ္ထုတ္ေၾကာင္းဒုတိယဝန္ႀကီးကဆိုသည္။

ထို႔ျပင္လိုအပ္ေသာနည္းပညာႏွင့္စက္ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူရန္စုစုေပါင္းကုန္က်ေငြက်ပ္(၆၄၂၆)သန္းမွာ(၂၀၁၇-၂၀၁၈)ဘ႑ာႏွစ္၊အရအသံုးခန္႔မွန္းေခ်ေငြစာရင္းလ်ာထားခ်က္တြင္မပါဝင္ေသာ္လည္းႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး၊ရပ္ရြာေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္ေရး၊တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလ်င္ျမန္စြာအေထာက္အကူျပဳေပးႏိုင္ေရးတို႔အတြက္မသံုးစြဲလွ်င္မျဖစ္သည့္အေရးေပၚကိစၥရပ္ျဖစ္ေနသျဖင့္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သို႔တင္ျပ၍
သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ရယူျပီးျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသို႕တင္ျပျခင္းတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္လိုအပ္ေသာစက္ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူခဲ့ျခင္းမွာလည္းအေရးေပၚရန္ပံုေငြသံုးစြဲမႈမူဝါဒႏွင့္ကိုက္ညီေၾကာင္းဆက္လက္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဖူးဖူးေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*