ေဒသတြင္းမွာအေနအထားအရ အသာဆံုးျဖစ္ေပမယ့္ကိုယ့္ႏိုင္ငံကအခ်ာဆံုးျဖစ္ေနတာကိုရွက္ရေကာင္းမွန္းသိသင့္ၾကျပီဟုကခ်င္မဲဆႏၵနယ္ကလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေျပာ

ေဒသတြင္းမွာအေနအထားအရ အသာဆံုးျဖစ္ေပမယ့္ကိုယ့္ႏိုင္ငံကအခ်ာဆံုးျဖစ္ေနတာကိုရွက္ရေကာင္းမွန္းသိသင့္ၾကျပီဟုကခ်င္မဲဆႏၵနယ္ကလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေျပာ
November 15, 2018 Asian Fame

5:11 pm
ေဒသတြင္းမွာအေနအထားအရ အသာဆံုးျဖစ္ေပမယ့္ကိုယ့္ႏိုင္ငံကအခ်ာဆံုးျဖစ္ေနတာကိုရွက္ရေကာင္းမွန္းသိသင့္ၾကျပီဟုကခ်င္မဲဆႏၵနယ္ကလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေျပာ

002ေနျပည္ေတာ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅

ေဒသတြင္းမွာအေနအထားအရ အသာဆံုးျဖစ္ေပမယ့္ကိုယ့္ႏိုင္ငံကအခ်ာဆံုးျဖစ္ေနတာကိုရွက္ရေကာင္းမွန္းသိသင့္ၾကျပီဟုကခ်င္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၁)မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာခြန္ဝင္းေသာင္းကယေန႔က်င္းပေသာျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼထံမွေပးပို႔ထားသည့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန(Ministry of Investment and Foreign Economic Relations)ဖြဲ႕စည္းရန္ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ေထာက္ခံအႀကံျပဳေဆြးေႏြးရာတြင္ယင္းကဲ့သို႔ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၎က”လြတ္လပ္ေရးရျပီးစဓာတ္ျပားေခတ္မွာေႀကာ္ၾကားခဲ့တဲ့ေထြးညိဳဇာတ္လမ္းထဲကဘႀကီးမံႈကေမာင္သစၥာကိုေျပာသလိုအလာေကာင္းေပမယ့္အခါေႏွာင္းသြားျပီရယ္လို႔ မဆိုရ႐ံုေလးမွာ သယံဇာတကုန္ၾကမ္းေတြျဖစ္တဲ့သစ္၊ဓာတ္ေငြ႕၊ေက်ာက္စိမ္းနဲ႔ေရသယံဇာတေတြမဆံုး႐ံႈးခင္ကာလအခ်ိန္ရွိခိုက္ေလးမွာျပည္တြင္းထုတ္ကုန္က႑ေတြဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔အတြက္ယခုတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္မယ့္ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္အေနနဲ႔အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမယ့္အျပင္သိကၡာရွိရွိနဲ႔တာဝန္ယူတာဝန္ခံတတ္တဲ့ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ိဳးေတြဝင္ေရာက္လာႏိုင္ဖို႔အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးႀကိဳးပမ္းခ်က္ကိုလည္းတကယ္လည္းအရွိန္အဟုန္ျမွင့္ေဆာင္ရြက္ရန္အထူးလိုအပ္ပါေၾကာင္း”ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္

ထို႔ျပင္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးအာမခံခ်က္မ်ားယခုထက္ပိုမိုလိုအပ္ေနျခင္း၊အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားခ်ိဳ႕တဲ့မႈမ်ားေနေသးျခင္း၊လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားခက္ခဲႀကန္႔ၾကာေနျပီးဌာနဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္လာဘ္ေပးလာဘ္ယူေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္အဂတိတိုက္ဖ်က္မႈမ်ားအရွိန္ျမွင့္ရန္လိုအပ္ေနျခင္း၊နာမည္ဆိုးႏွင့္ေႀကာ္ၾကားေနေသာႀကိဳးနီစနစ္ႏွင့္ဌာအသီးသီး၏အသားက်ေနေသာလုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္ေနျခင္း၊အထူးလိုအပ္လွေသာလွ်ပ္စစ္က႑မ်ားအတြက္စရိတ္ျမင့္မားလြန္းေနျခင္း၊ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသည့္ေဒသမ်ားတြင္လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးအားနည္းျပီးကုန္က်မႈျမင့္မားေနျခင္းႏွင့္အလုပ္သမားဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရန္အားနည္းေနေသးျခင္းမ်ားမွာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္အတြက္အဟန္႔အတားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္အေနာက္ႏိုင္ငံႏွင့္EUႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔တာဝန္ခံ၊တာဝန္ယူမႈရွိေသာကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္တြန္႔ဆုတ္ေနၾကျပီးအက်ိဳးလို၍ေညာင္ေရေလာင္းေပးသည့္တ႐ုတ္ႏွင့္အာရွႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ကသာအမ်ားဆံုးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၎ကဆိုသည္။

သဘာဝသယံဇာတမ်ားကိုကုန္ၾကမ္းအျဖစ္သာအသံုးျပဳတတ္ေသာျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္အမွန္တကယ္တာဝန္ယူတာဝန္ခံမႈရွိေသာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ိဳးကိုသာေရရွည္အတြက္စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္းအႀကံျပဳခဲ့သည္။ “ငါ့ေလွငါထိုးပဲခူးေရာက္ေရာက္ဆိုျပီးေရွးရိုးအက်င့္ေတြမေဖ်ာက္ခဲ့ၾကလို႔အဆိုးစနစ္ေအာက္မွာပဲတဝဲဝဲလည္ေနၾကတာကိုသင္ခန္းစာယူရပါမယ္”ဟု၎ကဆိုသည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားပိုမိုဝင္ေရာက္လာေစလိုပါကေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားထဲမွႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေကာင္းမ်ားျဖစ္ရန္ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တိုးတက္ရန္အထူးလိုအပ္သကဲ့သို႔အားလံုးတြင္လည္းတာဝန္ရွိေၾကာင္း၊ႏိုင္ငံအဝွမ္းျငိမ္းခ်မ္းေရးေျခာက္ခမ္းေနေသာေနရာမ်ားရွိေနျခင္းမွာႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကိုအလွမ္းကြာေဝးေစေၾကာင္းေထာက္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဖူးဖူးေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*