မိဘဘိုးဘြားအစဥ္အဆက္ေနထိုင္ခဲ့သည့္ေျမကိုအဓမၼသိမ္းယူျပီးစီးပြားျဖစ္က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားကိုဟန္႔တားျခင္းမရွိပဲလက္ပိုက္ၾကည့္ေနျခင္းမွာအစိုးရပံုရိပ္ကိုမ်ားစြာထိခိုက္ရဟုလႊတ္ေတာ္တြင္ေျပာ

မိဘဘိုးဘြားအစဥ္အဆက္ေနထိုင္ခဲ့သည့္ေျမကိုအဓမၼသိမ္းယူျပီးစီးပြားျဖစ္က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားကိုဟန္႔တားျခင္းမရွိပဲလက္ပိုက္ၾကည့္ေနျခင္းမွာအစိုးရပံုရိပ္ကိုမ်ားစြာထိခိုက္ရဟုလႊတ္ေတာ္တြင္ေျပာ
November 13, 2018 Asian Fame

4:14 pm
မိဘဘိုးဘြားအစဥ္အဆက္ေနထိုင္ခဲ့သည့္ေျမကိုအဓမၼသိမ္းယူျပီးစီးပြားျဖစ္က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားကိုဟန္႔တားျခင္းမရွိပဲလက္ပိုက္ၾကည့္ေနျခင္းမွာအစိုးရပံုရိပ္ကိုမ်ားစြာထိခိုက္ရဟုလႊတ္ေတာ္တြင္ေျပာ

001ေနျပည္ေတာ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၃

မိဘဘိုးဘြားအစဥ္အဆက္ေနထိုင္ခဲ့သည့္ေျမကိုစီမံကိန္းအေၾကာင္းျပအဓမၼသိမ္းယူျပီးစီးပြားျဖစ္က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားကိုဟန္႔တားျခင္းမရွိပဲတာဝန္ရွိသူမ်ားလက္ပိုက္ၾကည့္ေနျခင္းမွာအစိုးရပံုရိပ္ကိုမ်ားစြာထိခိုက္ရေၾကာင္းေက်ာက္တန္းမဲဆႏၵနယ္မွေဒၚေအးျမျမမ်ိဳးကယေန႔က်င္းပေသာျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ေျပာသည္။

ေဒၚေအးျမျမမ်ိဳးက”မိဘဘိုးဘြားအစဥ္အဆက္ေနထိုင္ခဲ့တဲ့ျပည္သူကိုေတာ့စီမံကိန္းအေၾကာင္းျပအဓမၼေျမသိမ္းယူျပီးက်ဴးေက်ာ္သတ္မွတ္လိုက္ျပီးေတာ့စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းႀကီးေတြမွာတစ္ေန႔တစ္ျခားမ်ားျပားလာတဲ့စီးပြားျဖစ္က်ဴးေက်ာ္မႈေတြကိုေတာ့ဟန္႔တားျခင္းမရွိပဲနဲ႔တာဝန္ရွိသူေတြလက္ပိုက္ၾကည့္ေနတာဟာလည္းႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ပံုရိပ္ကိုမ်ားစြာထိခိုက္ရပါတယ္”ဟုေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သထံုမဲဆႏၵနယ္မွေဒၚမာမာခိုင္တင္သြင္းေသာႏိုင္ငံတြင္တစ္ေန႔တစ္ျခားလူဦးေရထူထပ္မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ေနထိုင္ရန္ေနရာအခက္အခဲကိုေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိစားက်က္ေျမမ်ား၊ေျမလြတ္၊ေျမလပ္၊ေျမ႐ိုင္းမ်ားကိုျပန္လည္စိစစ္ေဖာ္ထုတ္၍ျမိဳ႕ရြာစီမံခ်က္ကိုစနစ္တက်အျမန္ဆံုးခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္အစိုးရသို႔တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကိုေထာက္ခံေဆြးေႏြးရာ၌ယင္းကဲ့သို႔ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္တစ္ေန႔တစ္ျခားလူဦးေရမ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ်ေနထိုင္လုပ္ကိုင္စရာေျမေနရာအခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္လာျခင္း၊ျမိဳ႕ျပေက်းလက္ဘက္ညီစြာဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈမရွိသည့္အတြက္အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရွိရာျမိဳ႕ျပမ်ားသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္လာၾကျခင္း၊စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္းအစိုးရ(သို႔မဟုတ္)
အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွေဒသခံမ်ားေနထိုင္ေသာဘိုးဘြားပိုင္ေျမယာမ်ားကိုသိမ္းယူျခင္းေၾကာင့္အိုးမဲ့အိမ္မဲ့မ်ားျပားလာျပီးက်ဴးေက်ာ္ျပႆ နာႀကီးထြားေနရေၾကာင္း၎ကေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံအတြင္းလူဦးေရထူထပ္မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ေနထိုင္ရန္ေနရာအခက္အခဲျဖစ္ပြားေနျပီးက်ဴးေက်ာ္ျပႆနာမ်ားတစ္ေန႔တစ္ျခားမ်ားျပားလာသည္မွာအစိုးရအတြက္စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းအဆိုရွင္ကဆိုသည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္စီမံကိန္းနယ္ေျမေတြပုဂၢလိကပိုင္လုပ္ငန္းေတြမွာက်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေနထိုင္မႈမ်ားေၾကာင့္မၾကာခဏျပည္သူနဲ႔အစိုးရအၾကား၊ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္းၾကားမွာခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈ႐ံုးရင္းဆန္ခတ္မႈျဖစ္ေနတာဟာတရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကိုစိန္ေခၚေနသလိုျဖစ္ျပီးတိုင္းျပည္ရဲ႕ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈကိုလည္းထိခိုက္ေစပါတယ္”ဟု၎ကတင္ျပခဲ့သည္။

ေရေျမေတာေတာင္မ်ားေပါမ်ားလွသည့္ႏိုင္ငံတြင္အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ဟူ၍ရွိစရာအေၾကာင္းမရွိသည့္အတြက္တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအေနျဖင့္က်န္ရွိေနသည့္စားက်က္ေျမဧကေပါင္း(၇၁၅၄၇၈.၅၉)ဧကကိုစနစ္တက်ေဖာ္ထုတ္ျပီးအမွန္တကယ္ေနစရာမရွိပဲအခက္အခဲျဖစ္ေနသည့္ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ေနရာခ်ထားေပးေစလိုေၾကာင္းေဒၚမာမာခိုင္ကေျပာသည္။

“ေနာက္ေနာင္ဘယ္အစိုးရတက္တက္ တက္လာတဲ့အစိုးရအတြက္စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေစတဲ့ဒီအိုးမဲ့အိမ္မဲ့က်ဴးျပႆနာေတြကိုဆိုးေမြအျဖစ္လက္ဆင့္မကမ္းပဲက်ြန္မတို႔ျပည္သူ႔အစိုးရကစံျပအေနနဲ႔ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း”အဆိုရွင္ကတိုက္တြန္းခဲ့သည္။

၎အဆိုကိုကန္႔ကြက္မည့္သူမရွိေသာေၾကာင့္လႊတ္ေတာ္တြင္လက္ခံေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကေၾကညာခဲ့သည္။

ဖူးဖူးေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*