ျခံစည္းရိုးၾကက္ဆူ ဧက ၁၀၀၀ ေက်ာ္တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးမယ့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕အစီအစဥ္ လႊတ္ေတာ္မွာေ၀ဖန္ခံရ

ျခံစည္းရိုးၾကက္ဆူ ဧက ၁၀၀၀ ေက်ာ္တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးမယ့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕အစီအစဥ္ လႊတ္ေတာ္မွာေ၀ဖန္ခံရ
October 16, 2018 Asian Fame

2:49 pm
ျခံစည္းရိုးၾကက္ဆူ ဧက ၁၀၀၀ ေက်ာ္တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးမယ့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕အစီအစဥ္ လႊတ္ေတာ္မွာေ၀ဖန္ခံရ

001ပဲခူး၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၆

စက္မႈသီးႏွံအျဖစ္ ျခံစည္းရိုးၾကက္ဆူ ဧက ၁၀၀၀ ေက်ာ္တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ပါရွိတဲ့ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ၂၀၁၈-၁၉ ေဒသႏၱရစီမံကိန္းဥပေဒ(မူၾကမ္း) ကို လႊတ္ေတာ္မွာ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ယမန္ေန႔ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္မွာ တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕က တင္သြင္းခဲ့ျပီးျဖစ္တဲ့ ၂၀၁၈-၁၉ ေဒသႏၱရစီမံကိန္းဥပေဒ(မူၾကမ္း) နဲ႔စပ္လ်ဥ္းျပီး ေဒသႏၱရစီမံကိန္းဥပေဒ က႑အလိုက္မူ၀ါဒရည္မွန္းခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနဲ႔က႑အလိုက္ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ၊ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ တိုင္းေဒသၾကီးဘတ္ဂ်က္န႔ဲ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလ်ာထားခ်က္(မူၾကမ္း) တို႔ကိုေဆြးေႏြးရာမွာ ဇယား (၅) သီးႏွံ (၅) အျခားစက္မႈ သီးႏွံ ၄ မ်ိဳးဆိုတဲ့ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အခုလို ေ၀ဖန္ေျပာဆိုခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဇယား (၅) သီႏွံ(၅) အျခားစက္မႈသီးႏွံ ၄မ်ိဳး ဆိုတဲ့စာရင္းထဲမွာ ျခံစည္းရိုးၾကက္ဆူကိုထည့္သြင္းထားျပီး လက္ရွိမွာ ျခံစည္းရိုးၾကက္ဆူ ဧက ၈၆၉ ရွိေၾကာင္း၊ လာမယ့္ ၂၀၁၈-၁၉ မွာ ျခံစည္းရိုးၾကက္ဆူ ဧက ၂၀၉၀ အထိတိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ လာမယ့္ ၂၀၁၈-၁၉ မွာ ျခံစည္းရိုးၾကက္ဆူ ဧက ၁၂၂၁ ဧက စိုက္ပ်ိဳးသြားမယ့္ ရည္မွန္းထားခ်က္ဟာ လြန္စြာမွားယြင္းေနေၾကာင္း ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲလင္းနုိင္က လႊတ္ေတာ္မွာ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ဇယား(၆) ပါ သီးႏွံအထြက္ရည္မွန္းခ်က္ကိုၾကည့္ရင္လည္း ၾကက္ဆူဟာ တစ္ဧကကိုထြက္ႏႈန္း (.၂၂)တင္း သာထြက္ရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပထားတဲ့အတြက္ တစ္ဧကကို တစ္တင္းရဲ႕ ေလးပံုတစ္ပံုေတာင္မထြက္တဲ့ ၾကက္ဆူကို တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးဖို႔ ရည္ရြယ္ထားမႈအေပၚ လြန္စြာအံ့ၾသမိေၾကာင္း ၎ကထပ္ေလာင္းဆိုပါတယ္။

စီမံကိန္းမေအာင္ျမင္တဲ့ၾကက္ဆူကို မည္သူေတြကစိုက္ပ်ိဳးမွာလဲသိရွိလိုတယ္လို႔လည္း ဦးရဲလင္းနုိင္ကေမးျမန္းခဲ့ပါေသးတယ္။

ျခံစည္းရိုးၾကက္ဆူစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျမယာေတြတစ္ဖက္လွည့္ဆံုးရွံဳးမႈမ်ားစြာရွိျပီး ျပည္သူေတြအတြက္အခ်ိန္ကုန္လူပင္ပန္းျဖစ္ေစတဲ့စီမံကိန္းျဖစ္တာေၾကာင့္ ျခံစည္းရိုးၾကက္ဆူကို စက္မႈသီးႏွံအျဖစ္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပဖို႔ မသင့္ေၾကာင္း လည္း ၎ကေထာက္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါေသးတယ္။

အဆိုပါ ၂၀၁၈-၁၉ ေဒသႏၱရစီမံကိန္းဥပေဒ(မူၾကမ္း) ကို ယမန္ေန႔ကက်င္းပခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္မွာ ဦးရဲလင္းနုိင္ အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦးက ေဆြးေႏြးေ၀ဖန္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ျပီးဒီကေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္ေနတဲ့ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီး က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

AF-178

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*