ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳျမင့္တက္လာေစေရးအတြက္ အႏွစ္ (၂၀) စီမံကိန္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေန

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳျမင့္တက္လာေစေရးအတြက္ အႏွစ္ (၂၀) စီမံကိန္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေန
October 8, 2018 Asian Fame

1:19 pm
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳျမင့္တက္လာေစေရးအတြက္ အႏွစ္ (၂၀) စီမံကိန္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေန

001ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၈

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳမ်ား ျမွင့္တင္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ယခုအစိုးရလက္ထက္မွစတင္ကာ အႏွစ္(၂၀)စီမံကိန္းျဖင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးကဆိုသည္။

“အခုအစိုးရသက္တမ္း (၂၀၁၆)ကေန(၂၀၂၁)အထိက ကာလတို၊ေနာက္အစိုးရလက္ထက္ (၂၀၂၁)ကေန(၂၀၂၆)အထိကကာလလတ္ေပါ့။ေနာက္အစိုးရသက္တမ္းေတြျဖစ္တဲ့ (၂၀၂၆)ကေန(၂၀၃၆)အထိက ကာလရွည္ဆိုၿပီးအစိုရေလးဆက္စာစီမံကိန္းေရးဆဲြအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာပါ”ဟု ယေန႔ေနျပည္ေတာ္ သဂၤဟဟိုတယ္တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳျမွင့္တင္ေရးစာအုပ္မိတ္ဆက္ပဲြတြင္ MICအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးကမီဒီယာမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းသည္။

၎စီမံကိန္းအတြက္ ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳမ်ားဝင္ေရာက္လာရန္သတ္မွတ္ထားၿပီး ယခုအစိုးရသက္တမ္းအတြင္း ဘ႑ာႏွစ္တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၅.၈)ဘီလီယံ(ကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း၅၈၀၀)ရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ဟုသိရသည္။

(၂၀၂၁)မွစတင္ကာ လာမည့္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳပမာဏမွာႏွစ္စဥ္အေမရိကန္ေဒၚလာ(၈.၅)ဘီလီယံရရွိရန္ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီးေနာက္ဆံုးကာလရွည္စီမံကိန္းကာလတြင္တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၂.၃)ဘီလီယံမွ(၁၇.၆)ဘီလီယံအထိ တိုးတက္ရရွိလာရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။(၂၀၃၀)ျပည့္ႏွစ္တြင္ အလယ္အလတ္အဆင့္ ဝင္ေငြရွိသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းဟုသိရသည္။

“MIC နဲ႔အလုပ္လုပ္ကိုင္ရတာလွ်င္ျမန္လာတယ္လြယ္ကူလာတယ္ဆိုတာမ်ိဳး တစ္ဖက္ Investorေတြဆီက ျပန္သိရပါတယ္။ဒါေပမယ့္ MICကခြင့္ျပဳမိန္႔က်ေပမယ့္တျခား ဌာနေတြမွာလုပ္ရက္ုင္ရတာလိုင္စင္အပိုင္းေတြလိုမ်ိဳးမွာၾကန္႔ၾကာေနတာမ်ိဳးရွိေနတယ္လို႔လည္း ျပန္ၾကားရေတာ့ ဒါေတြကိုလည္းဌာနေတြပူးေပါင္းညွိႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ရွိပါတယ္”ဟု MIC အတြင္းေရးမွဴးဦးေအာင္ႏိုင္ဦးကဆိုသည္။

စီမံကိန္းစတင္ခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳပမာဏမွာ တစ္လလွ်င္ပွ်မ္းမွ် ကန္ေဒၚလာ သန္း(၅၅၀)ခန္႔ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခု (၂၀၁၈)ဘ႑ာႏွစ္(မီနီဘက္ဂ်က္)အတြင္း တစ္လလွ်င္ပ်မ္းမွ်အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃၅၀)ခန္႔သာ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္ဟုလည္းသိရသည္

ယခု ေအာက္တိုဘာ ၁ရက္ေန႔မွစတင္သည့္ (၂၀၁၈-၂၀၁၉)ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳပမာဏကို အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း (၅၈၀၀) အထိရ႐ွိမည္ဟုေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္းကိုလည္း MIC အတြင္းေရးမွဴးက မီဒီယာမ်ားကို ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*