“အသိဥာဏ္တုနဲ႔ စက္ရုပ္နည္းပညာေတြဟာ သူတို႔ဖ်က္ဆီးပစ္မွာထက္ သန္း ၆၀ ပိုတဲ့ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြကို ၂၀၂၂ ခုႏွစ္မွာ ဖန္တီးေပးၾကလိမ့္မယ္”

“အသိဥာဏ္တုနဲ႔ စက္ရုပ္နည္းပညာေတြဟာ သူတို႔ဖ်က္ဆီးပစ္မွာထက္ သန္း ၆၀ ပိုတဲ့ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြကို ၂၀၂၂ ခုႏွစ္မွာ ဖန္တီးေပးၾကလိမ့္မယ္”
September 28, 2018 Asian Fame Media

3:01 pm
“အသိဥာဏ္တုနဲ႔ စက္ရုပ္နည္းပညာေတြဟာ သူတို႔ဖ်က္ဆီးပစ္မွာထက္ သန္း ၆၀ ပိုတဲ့ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြကို ၂၀၂၂ ခုႏွစ္မွာ ဖန္တီးေပးၾကလိမ့္မယ္”

1

၂၀၂၅ ခုႏွစ္ေရာက္ရင္ စက္ေတြဟာ လူေတြရဲ႔ေနရာကို လက္ရွိအခ်ိန္မွာထက္ ပိုျပီးေနရာယူလာၾကလိမ့္မယ္ဆိုေပမယ္လို႔ ျပီးခဲ့တဲ့ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္မွာတင္သြင္းတဲ့ အစီရင္ခံစာတစ္ခုကေတာ့ လာမယ့္ ၅ ႏွစ္အတြင္းမွာ လူေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းအသစ္ေတြ ၅၈ သန္းေလာက္အထိ ေပၚလာဦးမွာပါလို႔ ဆိုထားပါတယ္။

အလိုအေလ်ာက္အလုပ္လုပ္တဲ့စက္ေတြဖန္တီးမႈနည္းပညာနဲ႔ အသိဥာဏ္တုနည္းပညာေတြရဲ႔ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ လက္ရွအခ်ိန္မွာလူသားေတြလုပ္ေနၾကတဲ့ အလုပ္အကိုင္ ၇၅သန္းေလာက္ကို အစားထိုးေနရာယူၾကလာမယ္လို႔လဲ “၂၀၁၈ အလုပ္ကိုင္ေတြရဲ႔ အနာဂတ္”ဆိုတဲ့ အဲဒီ အစီရင္ခံစာကဆိုထားပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေနာက္ထပ္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းသစ္ေပါင္း ၁၃၃ သန္းဟာလဲ လူေတြအတြက္ ထပ္ျပီးေပၚလာဦးမယ္ဆိုေတာ့ကာ နည္းပညာေတြတိုးတက္လာတာေၾကာင့္ စက္ေတြကေနရာ၀င္ယူၾကမယ့္ အလုပ္အကိုင္ ၇၅ သန္းကိုအဲဒီအထဲက ႏုတ္ခ်လိုက္ရင္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ေရာက္ရင္ လူသားေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းသစ္ေပါင္း ၅၈သန္းေပၚလာေနဦးမွာလို႔ ဆိုႏိုင္တာပါပဲ။

တစ္ခ်ိန္ထဲမွာပဲ က႑သစ္ေတြရဲ႔ အလုပ္အကိုင္ေတြေၾကာင့္ အရည္အေသြးပိုင္းဆိုင္ရာမွာလဲ အင္မတန္သိသာထင္ရွားတဲ့ အေရြ႔ေတြေပၚေပါက္လာၾကဦးမွာျဖစ္ျပီး၊ အခ်ိန္ျပည့္၀န္ထမ္းဆိုတာဟာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမယ့္ အလားအလာရွိတယ္လို႔လဲ အဲဒီအစီရင္ခံစာကဆိုထားျပန္ပါတယ္။

တစ္ခ်ဳိ႔ေသာ ကုမၸဏီေတြဟာ ယာယီလုပ္သားေတြ၊ အလြတ္သေဘာ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ အထူးအခ်ိန္ပိုင္း၀န္ထမ္းေတြကို အလုပ္ေနရာေတြအတြက္ေရြးခ်ယ္လာၾကမွာျဖစ္ျပီး အဲဒီအလုပ္ေတြရဲ႔အပ,ကိုေတာ့ အလိုအေလ်ာက္နည္းပညာေတြက ေနရာယူသြားၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

လူသား၀န္ထမ္းေတြအတြက္ အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈအသစ္ကေတာ့ လုပ္သားေတြနဲ႔စက္ေတြအၾကားဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းေတြကို ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ဖို႔ပါပဲ။

အခု ၂၀၁၈ မွာ စက္ေတြဟာ လူသားအလုပ္အကိုင္ေတြရဲ႔ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိေနရာယူထားၾကတာျဖစ္ေပမယ့္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ေရာက္ရင္ေတာ့ လက္ရွိအလုပ္အကိုင္ေတြရဲ႔ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကို စက္ေတြကပဲ ေနရာယူလုပ္ကိုင္သြားၾကမယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္လို႔လဲ အဲဒီအစီရင္ခံစာဆိုထားျပန္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ေရာက္ရင္ လူသားေတြလုပ္ကိုင္မႈဟာ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲရွိေတာ့မွာျဖစ္ျပီး လက္ရွိအလုပ္ခ်ိန္ေတြရဲ႔ ၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ အလုပ္လုပ္ရေတာ့မွာလဲျဖစ္ပါတယ္။

အသိဥာဏ္တုနည္းပညာနဲ႔ အလုပ္အကိုင္ေတြအေပၚ သူ႔ရဲ႔ သက္ေရာက္မႈကေတာ့ ဒီဘိတ္ေတြမွာ ကြ်မ္းက်င္သူပညာရွင္ေတြ ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးေနၾကတဲ့ ပြဲဆူေသာအေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္ေနျပီး လာမယ့္ ဆယ္စုႏွစ္မွာ သန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ အလုပ္အကိုင္ေတြကို ေနရာယူသြားၾကမွာလို႔လဲ ေဟာကိန္းထုတ္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မ်ားစြာေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အမႈေဆာင္ၾကီးေတြအၾကား လက္ရွိအစဥ္အလာအသိပညာအရေတာ့ အဲဒီ အသိဥာဏ္တုနည္းပညာကပဲ အလုပ္အကိုင္သစ္ေတြကို ဖန္တီးေပးလာဦးမွာလို႔ဆိုေနဆဲပါပဲ။

ကမၻာမွာထင္ရွားတဲ့ စာရင္းစစ္အဖြဲ႔ၾကီးတစ္ခုရဲ႔ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈကလဲ အဲဒီအတိုင္းပဲ ေဟာကိန္းထုတ္ထားပါတယ္။ အသိဥာဏ္တုနည္းပညာ၊ စက္ရုပ္နည္းပညာနဲ႔ အျခားအျခားေသာ တတ္သိလိမၼာအလိုအေလ်ာက္နည္းပညာေတြဟာ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးေတြကို ျမွင့္တင္ေပးမွာျဖစ္သလို ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ထုတ္ကုန္ေတြနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကိုလဲ ဖန္တီးပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုနဲ႔ လက္ရွိအလုပ္အကိုင္ေနရာေတြကို သူတို႔က ေနရာ၀င္ယူသြားစဥ္မွာပဲ သဘာ၀ရဲ႔ အေျခခံေျပာင္းလဲမႈသေဘာအရ အလုပ္အကိုင္သစ္ေတြကိုလဲ အလိုအေလ်ာက္ေပၚေပါက္လာေစမွာျဖစ္ျပီး ေရရွည္အက်ဳိးအျမတ္အေနနဲ႔ အားလုံးအတြက္ ေကာင္းတဲ့ဖက္ကို အက်ဳိးသက္ေရာက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္က အစီရင္ခံစာဟာ လူသားအရင္းအျမစ္အရာရွိေတြ၊ စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာပညာရွင္ေတြနဲ႔ တကမၻာလုံးမွာရွိတဲ့ နာမည္ၾကီး ကုမၸဏီ ၃၀၀ေက်ာ္က အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ေတြရယ္ စက္ရုံေပါင္းမ်ားစြာက ၀န္ထမ္းေတြဆီရယ္ကေန ရရွိတဲ့ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္ေတြကို အေျခခံထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ေျဖၾကားသူ၀န္ထမ္းေပါင္း ၁၅သန္းထက္မနည္းျဖစ္ျပီး၊ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေနတဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑ေပါင္း ၂၀ နဲ႔ ကမၻာ့စီးပြာေရးက႑တစ္ခုလုံးရဲ႔ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ စစ္တမ္းျဖစ္ပါသတဲ့။

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြဖန္တီးမႈဆိုင္ရာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အျပဳသေဘာရႈျမင္ၾကမႈရွိေနဆဲျဖစ္ျပီး ကမၻာတစ္၀န္းက ကုမၸဏီအားလုံးရဲ႔ တစ္၀က္ေလာက္ကေတာ့ သူတို႔ရဲ႔ လက္ရွိ အခ်ိန္ျပည့္၀န္ထမ္းေတြကို လာမယ့္ႏွစ္ေတြအတြင္းမွာ ေလွ်ာ့ခ်ၾကႏိုင္ၾကလာမယ္လို႔လဲ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကေၾကာင္း အဲဒီ အစီရင္ခံစာက ဆိုထားျပန္ပါတယ္။ ဒါကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအသစ္ေတြကို နည္းပညာေတြက ဘယ္လိုဘယ္ပုံဖန္တီးေပးလာတယ္ဆိုတာကို သေဘာေပါက္နားလည္လာၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

အလိုအေလ်ာက္နည္းပညာေတြက ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကို ျမွင့္တင္ေပးလာခ်ိန္မွာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြကို တျခားသူေတြနဲ႔ ျပိဳင္ဆိုင္ဖို႔အတြက္ ဆက္ျပီးထားၾကဦးမွာပဲလို႔ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္ရဲ႔ စီးပြားေရးသစ္ဆုိင္ရာဗဟိုဌာနရဲ႔ အၾကီးအကဲကေျပာပါတယ္။

“ဒါဟာ ကိုယ္က်င့္တရားနဲ႔ စီးပြားေရးဆိုင္ရာအေရးပါမႈ ႏွစ္ခုစလုံးနဲ႔သက္ဆိုင္ေနပါတယ္။ ျဖစ္လာမွတုန္႔ျပန္တာထက္ ျဖစ္လာေအာင္ အေျခအေနကိုဖန္တီးယူတဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မႈ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာအျမင္နဲ႔ လုပ္သားေတြ မရွိရင္ အခုစတုတၳစက္မႈေတာ္လွန္ေရးကာလမွာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာဆုံးရႈံးမႈကိုၾကံဳရမယ့္ အလားအလာရွိေနပါတယ္”လို႔လဲ သူကေျပာပါတယ္။

စတုတၳစက္မႈေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ နည္းပညာအသစ္ေတြက ျပည္သူေတြရဲ႔ ဘ၀ေနထိုင္မႈလမ္းေၾကာင္း၊ အလုပ္အကိုင္နဲ႔ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ဆက္သြယ္ပတ္သက္ေနမႈေတြကို ေျပာင္းလဲပစ္မယ့္အေပၚမွာ အေျခခံအားျဖင့္ ကိုးကားေျပာဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။

ကုမၸဏီေတြ၊ အစိုးရေတြနဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြဟာ အလိုအေလ်ာက္နည္းပညာေတြေၾကာင့္ျဖစ္လာမယ့္ ျပတ္လပ္မႈေတြကို အတူတကြ ပူးေပါင္းကိုင္တြယ္ၾကဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔လဲ အစီရင္ခံစာက ေထာက္ျပထားပါတယ္။

အဆုံးမေတာ့ အကယ္၍သာ ကုမၸဏီေတြဟာ လက္ရွိ၀န္ထမ္းေတြရဲ႔ ကြ်မ္းက်င္မႈကို အဆင့္ျမွင့္ဖို႔ရယ္နဲ႔ လူသား၀န္ထမ္းနဲ႔ စက္ေတြၾကား လုပ္ငန္းေတြခြဲျခားလုပ္ကိုင္ေစဖို႔ရယ္ေတြကို အက်ဳိးရွိရွိစီမံကိုင္တြယ္ႏုိင္မယ္ဆိုရေတာ့ သူတို႔ရဲ႔ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္း ျမွင့္တင္ဖို႔ အခြင့္အေရးကို ဖန္တီးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္လို႔ အစီရင္ခံစာက နိဂုံးခ်ဳပ္ထားပါတယ္။

ဟက္ကာ

Ref: A.I. and robotics will create almost 60 million more jobs than they destroy by 2022, report says

ေကာက္စာ – အခု ၂၀၁၈ မွာ စက္ေတြဟာ လူသားအလုပ္အကိုင္ေတြရဲ႔ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိေနရာယူထားၾကတာျဖစ္ေပမယ့္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ေရာက္ရင္ေတာ့ လက္ရွိအလုပ္အကိုင္ေတြရဲ႔ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကို စက္ေတြကပဲ ေနရာယူလုပ္ကိုင္သြားၾကမယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္လို႔လဲ အဲဒီအစီရင္ခံစာဆိုထားျပန္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ေရာက္ရင္ လူသားေတြလုပ္ကိုင္မႈဟာ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲရွိေတာ့မွာျဖစ္ျပီး လက္ရွိအလုပ္ခ်ိန္ေတြရဲ႔ ၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ အလုပ္လုပ္ရေတာ့မွာလဲျဖစ္ပါတယ္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*