ျပည္သူကေန ျပည္သူကိုျပန္ေစာင့္ၾကည့္ျပီး ထိန္းေက်ာင္းသယ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့စနစ္ကို လူထုက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ေပါင္းစည္းမွ ရမယ္ဟု ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းေျပာၾကား

ျပည္သူကေန ျပည္သူကိုျပန္ေစာင့္ၾကည့္ျပီး ထိန္းေက်ာင္းသယ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့စနစ္ကို လူထုက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ေပါင္းစည္းမွ ရမယ္ဟု ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းေျပာၾကား
September 20, 2018 Asian Fame

6:04 pm
ျပည္သူကေန ျပည္သူကိုျပန္ေစာင့္ၾကည့္ျပီး ထိန္းေက်ာင္းသယ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့စနစ္ကို လူထုက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ေပါင္းစည္းမွ ရမယ္ဟု ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းေျပာၾကား

2ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၂၀

ျပည္သူကေန ျပည္သူကိုျပန္ေစာင့္ၾကည့္ျပီး ထိန္းေက်ာင္းသယ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့စနစ္ကို လူထုက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ေပါင္းစည္းမွ ရမယ္လို႔ ရန္ုကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္ အမ်ိဳးသားမူးယစ္ေဆးဝါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူဝါဒ ရွင္းလင္းပြဲမွာ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္ အမ်ိဳးသားမူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူဝါဒ ရွင္းလင္းပြဲကို ဒီေန႔နံနက္ ၈ နာရီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ပေပ်ာက္ေရး အထိမ္းအမွတ္ျပတိုက္မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

“မူးယစ္ေဆး၀ါးပဲျဖစ္ျဖစ္ လူကုန္ကူးမႈပဲျဖစ္ျဖစ္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ျပည္သူလူထုပါ၀င္မႈ အေျခခံလိုအပ္တယ္ဆိုတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရပ္ရြာအဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားကေန တစ္ဆင့္ ျပည္သူကေနျပည္သူကိုျပန္ေစာင့္ၾကည့္ျပီးေတာ့ ထိန္းေက်ာင္းသယ္ေဆာင္နုိင္တဲ့စနစ္ကို လူထုကအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ေပါင္းစည္းမွ ရနုိင္မယ့္အေျခအေနရွိပါတယ္” လို႔သူက အမွာစကားေျပာၾကားရာမွာ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

“ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာရံုးထုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီၿမိဳ႕နယ္က ျပႆနာကို တစ္ခါတည္း ေျဖရွင္းေပးဖို႔အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ျခားျဖစ္တဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးက႑ျဖစ္ျဖစ္လူကုန္ကူးဆိုင္ရာကိစၥပဲျဖစ္ျဖစ္ဒီအေျခအေနအားလံုးကို တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိစၥရပ္ေတြကိုပါ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးနုိင္တဲ့ အေျခခံအဆင့္ပူးေပါင္းနုိင္တာမ်ိဳးကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေဆြးေႏြးပါမယ္”လို႔လဲ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။

“ဥပမာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကဆိုရင္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေတြပါမယ္။ ေနာက္ထပ္ ဆယ္အိမ္မွဴး/ရာအိမ္မွဴးေတြ အိမ္တစ္အိမ္ခ်င္းအလိုက္ လူထုကေန ပူးေပါင္းပါ၀င္ဖုိ႔အတြက္ ။ ဒီ့အျပင္ ဒီပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာလည္း ဒီၿမီဳ႕နယ္ ဒီရပ္ကြက္ထဲမွာရွိတဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွာဆိုရင္ ေအာက္ေျခမွာရွိေနတဲ့ နယ္ထိန္းေပါ့ နယ္ထိန္းနဲ႔ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ပါမယ္။ ကြန္ရက္ေကာင္းေကာင္းတစ္ခုတည္ေဆာက္ဖုိ႔ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အခုရွင္းျပသြားတဲ့အထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိ ကြန္ရက္ၾကီးဟာတစ္ကယ့္ကို တစ္ဦးခ်င္းတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအထိ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္နုိင္မယ့္ အေျခအေန ေရာက္နိုင္တယ္။ သူတုိ႔အားလံုးကို အသိတစ္ခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေပးနုိင္ေအာင္လုပ္ဖို႔ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ပထမတစ္ဆင့္ကေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ဒီရဲတပ္ဖြဲ႕မွာပါ၀င္ေနတဲ့ အဖြဲ႕ေတြ အျခားဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးက ကၽြန္ေတာ္တို႔သြားမယ့္ မူ၀ါဒနဲ႔လုပ္ငန္းေတြကို က်က်နနနားလည္ဖို႔ လိုပါတယ္။ သူတုိ႔ကိုယ္တိုင္က တက္တက္ၾကြၾကြနဲ႔ဒီကိစၥကိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီရပ္ရြာမွာရွိတဲ့ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ ေပါင္းစည္းေပးဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ လူထုၾကားမွာရွိတဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေတြနဲ႔ လူထုၾကားမွာေဆာင္ရြက္နုိင္တဲ့အေျခအေနေတြကို တိတိက်က် ကၽြန္ေတာ္တို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အခုဆိုရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္က ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳ႔ပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားမႈေတြ မၾကာခင္မွာ ျပီးစီးေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးသြားရင္သင္တန္းေတြေပးဖို႔ရွိပါတယ္။ သင္တန္းေတြေပးျပီးသြားရင္ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ျမိဳ႕နယ္ခ်င္းစီအလိုက္သက္ဆို္င္တဲ့ဌာနဆိုင္ရာေတြကိုေပါင္းစပ္ျပီးေတာ့လည္း သင္တန္းေတြ အသိပညာေပးမႈေတြလုပ္ပါမယ္။ ဒီအသိပညာေပးမႈေတြကေနတစ္ဆင့့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ကြန္ရက္ေတြကိုျဖန္႔က်က္ထားနုိင္ေအာင္လုပ္တဲ့ ဆယ္အိမ္ကိုတစ္စုတိတိက်က်ျဖစ္ေအာင္ ဘာေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ ဥပမာ ေလာင္ကစားေတြလုပ္ေနလား မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြလုပ္ေနလား ဒါမွမဟုတ္ ဒီေနရာမွာ လူကုန္ကူးမႈေတြျဖစ္ေနလား ရာဇ၀တ္မႈေတြအတြက္ ၀ပ္က်င္းေတြျဖစ္ေနလား ဒီအေျခအေနေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္နုိင္ဖို႔လိုပါတယ္။ တစ္ဘက္ကေန စီးပြားေရးဆိုင္ရာဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကိစၥေတြကို တိုင္းေဒသၾကီး ဘက္ကေန ၾကိဳးပမ္းေနပါတယ္။

စာရင္းေကာက္ယူထားတဲ့အေျခအေနေတြရွိပါတယ္။ က်ဴးေက်ာ္ ေတြဟာလည္း ၀ပ္က်င္းေတြျဖစ္ေနတာေတြရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္ေနတဲ့သူေတြကို လူေနမႈဘ၀ကိုျမွင့္တင္ေပးနုိင္ဖို႔အတြက္မၾကာခင္ ေအာက္တိုဘာေလာက္မွာ စီမံကိန္းစတင္ဖုိ႔ ရွိပါါတယ္။ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ဒီလုပ္ငန္းေတြကိုေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းျပီးေတာ့ ေျမျပင္ကေန အေပၚကို တစ္ျဖည္းျဖည္းတည္ေဆာက္လာနုိင္တဲ့အေျခအေနတစ္ခုကိုကၽြန္ေတာ္တု႔ိစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ရပ္ကြက္တစ္ရပ္ကြက္ခ်င္းကေန ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳ႔ပ္ေရးမွဴးေအာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔တည္ေဆာက္ထားတဲ့ အစိုးရရဲ႕ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ စနစ္က ေတာ္ေတာ့့္ကို စနစ္တက်ရွိဖို႔လိုပါတယ္။ ထိေရာက္တဲ့လည္ပတ္မႈေတြျဖစ္ဖို႔လည္းလိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဆယ္အိမ္တစ္စုစုထားတာေလ။ ဒီဆယ္အိမ္တစ္စု က ဆယ္အိမ္ထဲမွာဘာျဖစ္ေနတယ္ဆိုတဲ့အေျခအေနကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာေၾကာင့္မသိနုိင္တာလဲ။ ဒီဆယ္အိမ္တစ္စုမွာ ရွိေနတဲ့သူေတြက သူတုိ႔ကိုယ္တိုင္ ဖမ္းဆီးတားဆီးနုိင္ခြင့္ျပည္သူမွာလည္းရွိေနတယ္ဆိုတဲ့အသိ ေပါင္းစည္းလိုက္မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္ထဲမွာေပၚေပါက္ေနတဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈ တစ္ျခားေသာလူကုန္ကူးကိစၥရပ္ေတြ အျခားေသာ ေလာင္းကစားဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြ မူးယစ္ေရာင္း၀ယ္မႈ အရက္ပုန္းေရာင္းတာက အစ ဒီလိုကိစၥရပ္ေတြကို ထိန္းသိမ္းနုိင္လိ့မ္မယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ယံုၾကည္ပါတယ္”လို႔လဲ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းက အမွာစကားေျပာၾကားရာမွာ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါေသးတယ္။

တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္ အမ်ိဳးသားမူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူဝါဒ ရွင္းလင္းပြဲမွာ အမ်ိဳးသားမူးယစ္ေဆးဝါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူဝါဒႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီအမံေတြကို ရဲမွဴးၾကီးေဇာ္လင္းထြန္းက ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၿပီး လက္ရွိမူးယစ္ေဆးဝါး မဟာဗ်ဳဟာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါး မူဝါဒသစ္၊ မူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူဝါဒသစ္ေရးဆြဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္မႈ မူဝါဒအေပၚ အေျခခံသေဘာတရားနဲ႔ မူဝါဒနယ္ေျမမ်ား၊ ျပႆနာမ်ားနဲ႔ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ယင္း၏အေျခခံအေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ား၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္မူဝါဒ၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ စတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေတြကို အေသးစိပ္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

ရွင္းလင္းပြဲကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးျဖိဳးမင္းသိန္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌ ဦးလင္းႏိုင္ျမင့္ ၊လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္စိုးမိုး၊ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ဦးႏိုင္ငံလင္းနဲ႔ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ွရွိသူေတြ၊ NGO ၊INGO၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြက တာဝန္ရွိသူေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

PN
ဓာတ္ပုံ – ေအာင္ႏုိင္စိုး(ကစၦပ)

9

8

7

6

5

4

3

1

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*