ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီမ်ား၏လိုင္စင္အာမခံေၾကးေငြကိုတိုးျမွင့္သတ္မွတ္မည္

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီမ်ား၏လိုင္စင္အာမခံေၾကးေငြကိုတိုးျမွင့္သတ္မွတ္မည္
September 11, 2018 Asian Fame Media

5:44 pm
ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီမ်ား၏လိုင္စင္အာမခံေၾကးေငြကိုတိုးျမွင့္သတ္မွတ္မည္

now 2

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၁၁

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီမ်ားအေနျဖင့္အာမခံေၾကးေငြေပးသြင္းရာတြင္ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာပမာဏျဖစ္ေစရန္အတြက္လိုင္စင္အာမခံေၾကးေငြကိုတိုးျမွင့္သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးသိန္းေဆြက”အဲဒါေတြကိုလြန္ခဲ့တဲ့ကာလေတြတုန္းကဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔သိန္း(၅၀၀)တိုးမယ္လို႔ေၾကညာထားတယ္။အဲဒီေတာ့ေအဂ်င္စီေတြအေနနဲ႕မ်ားပါတယ္ဆိုျပီးေတာ့မွျပန္ျပီးေတာ့မွအသနားခံစာတင္တဲ့အတြက္ျပန္လည္ညွိႏိႈင္းျပီးေတာ့ခဏေလးဆိုင္းငံ့ထားတာ။ ဒီႏွစ္ကုန္တဲ့အခါမွာႏိုင္ငံေတာ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးကစစ္တဲ့အခါမွာဒီကိစၥကမျပီးျပတ္ေသးဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဒါေလးကိုျပီးျပတ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ပါလို႔ေျပာတယ္”ဟုဆိုသည္။

ယေန႔ေနျပည္ေတာ္အလုပ္သမား၊လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနတြင္က်င္းပေသာထိုင္းႏိုင္ငံရွိေရလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ MOUစနစ္ျဖင့္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားတရားဝင္ေစလႊတ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ပတ္သတ္၍ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ျမန္မာျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအျပီးတြင္မီဒီယာမ်ားကိုေျပာသည္။

ယခုေပးသြင္းေနသည့္လိုင္စင္အာမခံေၾကးေငြမွာက်ပ္သိန္း(၅၀)ျဖစ္ျပီးအလုပ္သမားမ်ားအတြက္နစ္နာေၾကး၊ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ႀကိဳတင္ေတာင္းခံထားသည့္ဝန္ေဆာင္ခမ်ားျပန္လည္ေပးေဆာင္ႏိုင္ရန္လံုေလာက္မႈမရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာျပည္ပအလုပ္အကုိင္ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ဦးပီတာညႊန္႔ေမာင္က”အဲဒါကေတာ့ဒီစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးရဲ႕အစီရင္ခံစာအရအခုေခတ္နဲ႔မသင့္ေလ်ာ္ဘူးေျပာတဲ့အတြက္ေျပာင္းလဲဖို႔အစီစဥ္ရွိတယ္ေပါ့ေလ။ ဘယ္ေလာက္ေျပာင္းလဲမယ္လို႔ေတာ့မသတ္မွတ္ေသးဘူး။ ေအဂ်င္စီေတြကေတာ့ပိုျပီးေတာ့Depositသတ္မွတ္လိုက္ရင္ေတာ့သူတို႔အတြက္ေတာ့အခက္အခဲထိုက္သင့္သေလာက္ေတာ့ရွိမွာေပါ့ေနာ္”ဟုေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ေရလုပ္သားမ်ားမွာထိခိုက္လြယ္ေသာအလုပ္အမ်ိဳးအစားထဲတြင္ပါဝင္သျဖင့္အလုပ္ေခၚစာစတင္လက္ခံရရွိကတည္းကတိက်ေသာအလုပ္ရွင္၊ စက္ေလွပိုင္ရွင္၊ မွတ္ပံုတင္ထားေသာစက္ေလွမ်ားျဖစ္ရန္ႏွင့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားျပည့္စံုစြာတင္ျပရန္လိုေၾကာင္းျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္အလုပ္ေခၚစာတြင္ပါဝင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အလုပ္ရွင္အလုပ္သမားအလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္တြင္ပါဝင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုက္ညီရန္လိုေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ျပင္ေအဂ်င္စီမ်ားအေနျဖင့္ECစာခ်ဳပ္ပါအလုပ္ရွင္၊လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္အလုပ္အမ်ိဳးအစားမဟုတ္ပဲအျခားေနရာမ်ားသို႔ခ်ိတ္ဆက္ပို႔ေဆာင္ျခင္းလံုးဝမျပဳလုပ္ရန္ဦးသိန္းေဆြကမွာၾကားခဲ့သည္။

ဖူးဖူးေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*