ေအဂ်င္စီမ်ားအေနျဖင့္အလုပ္သမားမ်ား၏အက်ိဳးစီးပြားကိုကာကြယ္ေပးဖို႔လိုျပီးထိုသို႔မေဆာင္ရြက္ပါကအေရးယူသြားမည္ဟုျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေျပာ

ေအဂ်င္စီမ်ားအေနျဖင့္အလုပ္သမားမ်ား၏အက်ိဳးစီးပြားကိုကာကြယ္ေပးဖို႔လိုျပီးထိုသို႔မေဆာင္ရြက္ပါကအေရးယူသြားမည္ဟုျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေျပာ
September 11, 2018 Asian Fame Media

4:08 pm
ေအဂ်င္စီမ်ားအေနျဖင့္အလုပ္သမားမ်ား၏အက်ိဳးစီးပြားကိုကာကြယ္ေပးဖို႔လိုျပီးထိုသို႔မေဆာင္ရြက္ပါကအေရးယူသြားမည္ဟုျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေျပာ

now

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၁၁

ေအဂ်င္စီမ်ားအေနျဖင့္သတ္မွတ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီအလုပ္သမားမ်ား၏အက်ိဳးစီးပြားကိုကာကြယ္ေပးဖို႔လိုျပီးထိုသို႔မေဆာင္ရြက္သည့္ေအဂ်င္စီမ်ားကိုစိစစ္ေဖာ္ထုတ္ျပီးအေရးယူသြားမည္ဟုအလုပ္သမား ၊လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးသိန္းေဆြကေျပာသည္။

ယေန႔ေနျပည္ေတာ္အလုပ္သမား၊လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနတြင္က်င္းပေသာထိုင္းႏိုင္ငံရွိေရလုပ္ငန္းမ်ားသို႔MOUစနစ္ျဖင့္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားတရားဝင္ေစလႊတ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ပတ္သတ္၍ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ျမန္မာျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၎က”ေအဂ်င္စီမ်ားဟာသတ္မွတ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနဲ႔အညီက်ြန္ေတာ္တို႔အလုပ္သမားမ်ားရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားကိုကာကြယ္ေပးဖို႔လိုပါတယ္။အဲ့လိုမေဆာင္ရြက္တဲ့ေအဂ်င္စီမ်ားကိုလည္းပဲေနာင္မွာက်ြန္ေတာ္တို႔စိစစ္ျပီးေတာ့မွေဖာ္ထုတ္ျပီးေတာ့မွထိုက္သင့္သလိုအေရးယူသြားရမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟုေျပာသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားMOUစနစ္ျဖင့္ေစလႊတ္သည့္အခါအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ထိုင္းဘက္တြင္အမွန္တကယ္ကုန္က်သည့္စရိတ္မွာဘတ္(၃၀၀၀) မွ(၃၆၀၀)အတြင္းသာကုန္က်မည္ဟုထိုင္းႏိုင္ငံအလုပ္အကိုင္ဌာန၏အေၾကာင္းၾကားခ်က္အရသိရေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

အလုပ္သမားလာေရာက္ေခၚယူသည့္စရိတ္မ်ား၊ထိုင္းေအဂ်င္စီ၏ဝန္ေဆာင္ခမ်ားကိုထိုင္းအလုပ္ရွင္ဘက္မွက်ခံေပးရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္းျမန္မာႏိုင္ငံမွေအဂ်င္စီအမ်ားစုမွာအလုပ္သမားဆီမွေတာင္းခံေနသျဖင့္စိတ္မေကာင္းေၾကာင္းဦးသိန္းေဆြကဆိုသည္။

ေအဂ်င္စီမ်ားအေနျဖင့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားတင္ျပရာတြင္သတ္မွတ္ရက္အတြင္းျပည့္စံုစြာတင္ျပရန္၊လူစုေဆာင္းသည့္အခါတြင္လည္းမွန္ကန္စြာေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္အလုပ္သမားဆီမွဝန္ေဆာင္ခမ်ားပိုမိုေတာင္းခံျခင္းမ်ိဳးကိုေရွာင္ရွားၾကရန္လည္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္နယ္ကိုယ္စားလွယ္ခန္႔ထားျခင္းမရွိပဲပြဲစားမ်ားႏွင့္တရားမဝင္လူစုျခင္းမ်ား၊ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား၊အလုပ္သမားမ်ားဆီမွဝန္ေဆာင္ခမ်ားႀကိဳတင္ေကာက္ခံျပီးေစလႊတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိျခင္းမ်ား၊ECစာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုျပီးသတ္မွတ္ကာလအတြင္းေစလႊတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိျခင္းမ်ားကိုစိစစ္ျပီးလိုအပ္သလိုေဆာင္ရြက္သးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

ဖူးဖူးေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*