ဘဝေပးအေျခအေနအရေက်ာင္းထြက္ရမည့္ကေလးမ်ားအတြက္ေက်ာင္းမတက္မေနရစနစ္က ရာႏႈန္းျပည့္ ကူညီမႈမေပးႏိုင္ဟုဆို

ဘဝေပးအေျခအေနအရေက်ာင္းထြက္ရမည့္ကေလးမ်ားအတြက္ေက်ာင္းမတက္မေနရစနစ္က ရာႏႈန္းျပည့္ ကူညီမႈမေပးႏိုင္ဟုဆို
September 6, 2018 Asian Fame Media

3:49 pm
ဘဝေပးအေျခအေနအရေက်ာင္းထြက္ရမည့္ကေလးမ်ားအတြက္ေက်ာင္းမတက္မေနရစနစ္က ရာႏႈန္းျပည့္ ကူညီမႈမေပးႏိုင္ဟုဆို

new

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၅

ဘဝေပးအေျခအေနအရေက်ာင္းထြက္ရမည့္ကေလးမ်ားအတြက္ေက်ာင္းမတက္မေနရစနစ္မွာရာႏႈန္းျပည့္မကူညီေပးႏိုင္ေၾကာင္းဂန္႔ေဂါမဲဆႏၵနယ္မွေဒၚယဥ္မင္းလိႈင္ကယေန႔က်င္းပေသာျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎က”ဘဝေပးအေျခအေနအရေက်ာင္းထြက္ရမယ့္ကေလးေတြကိုေက်ာင္းမတက္မေနရစနစ္ကရာႏႈန္းျပည့္မကူညီႏိုင္ပါဘူး။ဒီကေလးေတြရဲ႕ဝင္ေငြကိုသူ႔မိသားစုကမွီခိုဖို႔လိုအပ္ေနတဲ့အေျခအေနမ်ိဳးမွာဒီကေလးအတြက္က်ြမ္းက်င္တဲ့ပညာရပ္တစ္ခုအခမဲ့သင္ယူတတ္ေျမာက္ဖို႔သူတတ္တဲ့ပညာနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့အလုပ္တစ္ခုရဖို႔လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာအႏၲရာယ္ကင္းကင္းက်ြမ္းက်ြမ္းက်င္က်င္အလုပ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ကအတန္းပညာဆက္သင္ဖို႔ထက္အေရးႀကီးပါတယ္”ဟုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဆိပ္ကမ္းမဲဆႏၵနယ္မွဦးတင္ေမာင္ဝင္းတင္သြင္းေသာ”က်ြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္သင္တန္းကိုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္စက္မႈလက္မႈအထက္တန္းေက်ာင္းအစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံနည္းပညာတကၠသိုလ္တို႔ကိုတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေနရာတိုင္းျပည္အတြက္အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနေသာက်ြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားက်ြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္မ်ားတို႔၏လိုအပ္ေသာအေရအတြက္ကိုသုေတသနျပဳလုပ္ျပီးမွသာလွ်င္သင့္ေလ်ာ္ေသာမူဝါဒႏွင့္နည္းဗ်ဴ ဟာမ်ားခ်မွတ္ေရးဆြဲ၍ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္းျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔တိုက္တြန္းေၾကာင္း”အဆိုကိုေဆြးေႏြးရာ၌ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ေက်ာင္းအေဆာက္အဦးမ်ားလိုက္လံတည္ေဆာက္ေနျခင္းထက္ေစတနာျပည့္ဝျပီးက်င့္ဝတ္ႏွင့္ျပည္စံုေသာဆရာ/ဆရာမမ်ားမွပို၍လိုအပ္ေၾကာင္း၎ကတင္ျပခဲ့သည္။

ေက်ာင္းမ်ားခြဲဖြင့္ျပီးအေဆာက္အဦးမ်ားတိုးေဆာက္႐ံုျဖင့္ပညာအဆင့္အတန္းမ်ားျမင့္မားမလာႏိုင္္ေၾကာင္း အလြန္အေရးႀကီးေသာပညာေရး၏အႏွစ္သာရမွာသင္ၾကားေပးမည့္ဆရာ/ဆရာမမ်ား၏စိတ္ေစတနာက်ြမ္းက်င္မႈႏွင့္၎တို႔ကိုပံ့ပိုးမႈမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ဆရာ/ဆရာမမ်ားကိုေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာနည္းပညာမ်ားစဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာဆည္းပူးႏိုင္ရန္စီစဥ္ေပးဖို႔လိုေၾကာင္းႏွင့္လက္ေတြ႕သင္ယူမွတတ္ေျမာက္မည့္ပညာမ်ားကိုစာေတြ႔သင္ေပးေန၍မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၎ကေထာက္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဖူးဖူးေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*