ဖြံ႕ျဖိဳးမႈအားနည္းေသာေဒသမ်ားတြင္စိုက္ပ်ိဳးစီးပြားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္ရန္IFADအဖြဲ႕အစည္းထံမွကန္ေဒၚလာ(၈)သန္းေက်ာ္ေခ်းယူရန္လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပ

ဖြံ႕ျဖိဳးမႈအားနည္းေသာေဒသမ်ားတြင္စိုက္ပ်ိဳးစီးပြားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္ရန္IFADအဖြဲ႕အစည္းထံမွကန္ေဒၚလာ(၈)သန္းေက်ာ္ေခ်းယူရန္လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပ
August 30, 2018 Asian Fame Media

5:02 pm
ဖြံ႕ျဖိဳးမႈအားနည္းေသာေဒသမ်ားတြင္စိုက္ပ်ိဳးစီးပြားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္ရန္IFADအဖြဲ႕အစည္းထံမွကန္ေဒၚလာ(၈)သန္းေက်ာ္ေခ်းယူရန္လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပ
h

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၃၀

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္းေဒသရွိဖြံ႕ျဖိဳးမႈအားနည္းေသာေဒသမ်ားတြင္စိုက္ပ်ိဳးစီးပြားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္စီမံကိန္းတစ္ရပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈရန္ပံုေငြအဖြဲ႕(IFAD)ထံမွကန္ေဒၚလာ(၈ဒသမ၉၈၄)သန္းေခ်းေငြရယူရန္ယေန႔က်င္းပေသာျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္တင္ျပခဲ့သည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီးဦးလွေက်ာ္က”ယခုစီမံကိန္းဟာျမန္မာႏိုင္ငံမွာဆင္းရဲႏြမ္းပါးျပီးဖြံ႕ျဖိဳးမႈနည္းတဲ့ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိမင္းတပ္ျမိဳ႕နယ္နဲ႔ကန္ပက္လက္ျမိဳ႕နယ္မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးေျမာက္ပိုင္းမွာရွိတဲ့ေပါက္ျမိဳ႕နယ္နဲ႔ျမိဳင္ျမိဳ႕နယ္တို႔မွာအေသးစားႏွင့္အလတ္စားစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ားေမြးျမဴ ထုတ္လုပ္သူမ်ားလယ္ယာလုပ္ငန္းမလုပ္ကိုင္ႏိုင္သူမ်ားနဲ႔ေျမယာမဲ့မ်ားအတြက္ဦးတည္ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟုတင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းျမိဳ႕နယ္(၄)ျမိဳ႕နယ္တြင္အိမ္ေထာင္စုေပါင္း(၉၈၅၀၀)ခန္႔ႏွင့္ေက်းလက္လူဦးေရ(၄ဒသမ၃)သိန္းခန္႔ကိုအက်ိဳးျပဳႏိုင္ေစရန္ေမွ်ာ္မွန္းထားျပီးစီမံကိန္းကာလမွာလက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ေန႔မွစတင္ကာ(၆)ႏွစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းျမိဳ႕နယ္မ်ားေရြးခ်ယ္သည့္အခါတြင္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းျမင့္မားျပီးပထဝီအေနအထားအရတစ္ဆက္တည္းျဖစ္ေသာျမိဳ႕နယ္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းစီမံကိန္းတစ္ခုလံုး၏ေခ်းေငြပါဝင္မႈႏႈန္းမွာ(၄၄ဒသမ၃၅)ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ျပီးေထာက္ပံ့ေငြပါဝင္မႈႏႈန္းမွာ(၅၅ဒသမ၆)ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါေခ်းေငြမွာအတိုးႏႈန္းသက္သာေသာႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြျဖစ္ျပီးဝန္ေဆာင္ခအျဖစ္တစ္ႏွစ္လွ်င္(၀ဒသမ၇၅)ရာခိုင္ႏႈန္းေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၎ကဆိုသည္။

ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္ကာလမွာဆိုင္းငံ့ကာလ(၁၀)ႏွစ္အပါအဝင္ႏွစ္(၄၀)ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဖူးဖူးေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*