ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာတာဝန္မဲ့အက်င့္ပ်က္ေသာဝန္ထမ္းမ်ားရွိပါကအေၾကာင္းၾကားေပးရန္တိုင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားကိုေမတၱာရပ္ခံသြားမည္ဟုဒုတိယဝန္ႀကီးဆို

ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာတာဝန္မဲ့အက်င့္ပ်က္ေသာဝန္ထမ္းမ်ားရွိပါကအေၾကာင္းၾကားေပးရန္တိုင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားကိုေမတၱာရပ္ခံသြားမည္ဟုဒုတိယဝန္ႀကီးဆို
August 20, 2018 Asian Fame Media

3:56 pm
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာတာဝန္မဲ့အက်င့္ပ်က္ေသာဝန္ထမ္းမ်ားရွိပါကအေၾကာင္းၾကားေပးရန္တိုင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားကိုေမတၱာရပ္ခံသြားမည္ဟုဒုတိယဝန္ႀကီးဆို

Poo

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၂၀

ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းျပီးတာဝန္မဲ့အက်င့္ပ်က္ေသာဝန္ထမ္းမ်ားရွိပါကသက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနကိုအေၾကာင္းၾကားေပးရန္တိုင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားကိုညွိႏိႈင္းေမတၱာရပ္ခံသြားမည္ဟုေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္လင္းကယေန႔က်င္းပေသာျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎က”ကုမၸဏီမ်ားနဲ႔ေပါင္းျပီးေတာ့တာဝန္မဲ့အက်င့္ပ်က္ဝန္ထမ္းေတြကိုအေရးယူႏိုင္ဖို႔ကိစၥနဲ႔ပတ္သတ္ျပီးေတာ့ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွအက်င့္ပ်က္ဝန္ထမ္းမ်ားရွိပါကေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔လည္းေကာင္းအျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွအက်င့္ပ်က္ဝန္ထမ္းမ်ားရွိပါကသက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔အေၾကာင္းၾကားေပးဖို႔တိုင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားကိုညွိႏိႈင္းေမတၲာရပ္ခံသြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎ကပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေျခခံပညာဦးစီးဌာန၏(၂၀၁၇-၂၀၁၈)ခုဘ႑ာေရးႏွစ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈအေျခအေနႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ႏွင့္သ
ေဘာထားမွတ္ခ်က္အစီရင္ခံစာအမွတ္စဥ္(၆/၂၀၁၈)အပါအဝင္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ယင္းကဲ့သို႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါအစီရင္ခံစာကိုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၃၈)ဦးေဆြးေႏြးခဲ့ျပီးအေဆာက္အဦးတည္ေဆာက္ရာတြင္စံခ်ိန္စံညႊန္းမမီေသာကုမၸဏီမ်ားကိုအေရးယူေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္၎ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းျပီးတာဝန္မဲ့အက်င့္ပ်က္ဝန္ထမ္းမ်ားကိုအေရးယူရန္ေထာက္ျပေသာအုပ္စုပါဝင္ေနသည္ကိုေတြ႔ရေၾကာင္းဦးေက်ာ္လင္းကဆိုသည္။ ထို႔ျပင္တင္ဒါေအာင္ျမင္ေသာကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္အေဆာက္အဦးတည္ေဆာက္ရာတြင္စံခ်ိန္စံညႊန္းမမီျခင္းလက္ရာေကာင္းမြန္မႈမရွိျခင္းတို႔ကိုေထာက္ျပသြားေသာအုပ္စုကိုလည္းေတြ႕ရေၾကာင္း၎ကတင္ျပခဲ့သည္။

အေဆာက္အဦးမ်ားကိုစံခ်ိန္စံညႊန္းမီေအာင္ေဆာက္လုပ္ျခင္းမရွိေသာကုမၸဏီမ်ားကိုအေရးယူရန္အတြက္တိုင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ျပီးအေၾကာင္းၾကားစာမ်ားေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

လက္ရွိတြင္တိုင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္မ်ားတြင္စံခ်ိန္စံညႊန္းမမီေသာအေဆာက္အဦးမ်ားကိုျပန္လည္ျပဳျပင္ခိုင္းျခင္းအရည္အေသြးမမီေသာအေဆာက္အဦးအခ်ိဳ႕ကိုဖ်က္သိမ္း၍အသစ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၎ကဆိုသည္။

ဖူးဖူးေအာင္

 

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*