ဂ်ပန္ပိေတာက္ကိုႏိုင္ငံအႏွံ႔က်ယ္ျပန္႔စြာစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေရးလႊတ္ေတာ္တြင္ေမး

ဂ်ပန္ပိေတာက္ကိုႏိုင္ငံအႏွံ႔က်ယ္ျပန္႔စြာစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေရးလႊတ္ေတာ္တြင္ေမး
August 17, 2018 AsianFame MediaGroup

3:14 pm
ဂ်ပန္ပိေတာက္ကိုႏိုင္ငံအႏွံ႔က်ယ္ျပန္႔စြာစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေရးလႊတ္ေတာ္တြင္ေမး

39391320_1927944293916193_5542143837897490432_n

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၁၇

အာရွႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိသည့္ မန္ဂ်န္းရွား(ဂ်ပန္ပိေတာက္)Acacia Mangium သစ္ပင္အမ်ိဳးအစားကိုႏိုင္ငံအႏွံ႔က်ယ္ျပန္႔စြာစိုက္ပ်ိဳးလာႏိုင္ေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိမရွိေမးခြန္းကိုလိႈင္းဘြဲ႕မဲဆႏၵနယ္မွဦးခင္ခ်ိဳကယေန႔က်င္းပေသာျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးခင္ခ်ိဳက”သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ားေၾကာင့္ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈမ်ားသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးယို႔ယြင္းမႈမ်ားေဂဟစနစ္ပ်က္စီးမႈမ်ားႏွင့္သစ္ေတာသစ္ပင္ရွားပါးလာမႈေၾကာင့္ေက်းလက္ေနျပည္သူေတြခံစားေနရတဲ့ေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ရန္နဲ႔သစ္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈေတြအိမ္ေဆာင္သစ္အမ်ိဳးအစားရွားပါးလာျခင္းနဲ႔အိမ္သံုးပစၥည္းျပဳလုပ္ရန္ခက္ခဲမႈခ်က္ျပဳရန္သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ားရွားပါးလာျခင္းစတဲ့အခက္အခဲျပသနာေတြကိုအထိုက္အေလ်ာက္ေျပလည္လာေစႏိုင္ဖို႔ယူဆတဲ့အတြက္ဒီၾသစေၾတးလ်အင္ဒိုနီးရွားမေလးရွားဗီယက္နမ္နဲ႔အခုျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္းစီးပြားျဖစ္အေနနဲ႔စိုက္ပ်ိဳးေနၾကတဲ့ ဂ်ပန္ပိေတာက္လို႔ေခၚတဲ့ မန္ဂ်န္းရွားAcacia Mangiumလို႔ေခၚတဲ့ႀကီးျမန္တဲ့သစ္ပင္သစ္မာအမ်ိဳးအစားကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္စိုက္ပ်ိဳးလာေစခ်င္တဲ့ဆႏၵနဲ႔ေမးျမန္းရျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟုတင္ျပခဲ့သည္။

ယင္းသစ္ပင္မွာတစ္ႏွစ္လွ်င္(၁၀)ေပခန္႔အထိႀကီးထြားႏႈန္းျမန္ျပီးဆယ္ႏွစ္ခန္႔ေရာက္ပါကေရာင္းတန္းဝင္ေသာသစ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

သစ္မာအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည့္အတြက္ခ်က္ျပဳတ္ရန္ထင္းအတြက္အပင္တစ္ခုလံုးခုတ္လွဲစရာမလိုပဲအကိုင္းအခက္မ်ားခုတ္ျပီးသံုးလို႔ရေသာေၾကာင့္ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအတြက္အလြန္အသံုးဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း၎ကဆိုသည္။

လိႈင္းဘြဲ႕မဲဆႏၵနယ္မွဦးခင္ခ်ိဳ၏ေမးခြန္းကိုသယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးအုန္းဝင္းကေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးအုန္းဝင္းက”အာရွနဲ႔ပစိဖိတ္သစ္ေတာစိုက္ခင္းမ်ားတည္ေထာင္ျခင္းေတြမွာအႀကီးျမန္တဲ့သစ္မ်ိဳးျဖစ္ျပီးေတာ့က်ြဲႏြားစာထင္းမီးေသြးေလာင္စာစကၠဴ ေပ်ာ့ဖတ္အေဆာက္အအံုပရိေဘာဂသစ္ပါးလႊာအထပ္သားမ်ားျပဳလုပ္ရာမွာအသံုးျပဳပါတယ္။အထူးသျဖင့္ဘက္စံုအသံုးဝင္တဲ့အပင္(Multi Purpose Tree/ MPT)ျဖစ္ပါတယ္”ဟုဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္(၁၉၉၇)ခုႏွစ္မွ(၁၉၉၈)ခုႏွစ္တြင္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္ႏွင့္မြန္ျပည္နယ္မုဒံုျမိဳ႕နယ္တို႔တြင္စမ္းသပ္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းသစ္ပင္အမ်ိဳးအစားကိုေဒသစိမ္းလန္းစိုေျပေရးႏွင့္ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္ကိုျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ႀကီးျမန္ေသာသစ္ပင္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ျပီးသစ္ေတာဦးစီးဌာနမွႏွစ္စဥ္မိုးရာသီလူထုျဖန္႔ပ်ိဳးပင္ျဖန္႔ေဝစိုက္ပ်ိဳးျခင္းေက်းရြာထင္းစိုက္ခင္းမ်ားေရေဝေရလဲစိုက္ခင္းမ်ားေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာတည္ေထာင္ျခင္းတြင္တျခားသစ္မ်ိဳးမ်ားႏွင့္အတူေရာေႏွာစိုက္ပ်ိဳးလွ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း၎ကဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ႏိုင္ငံအႏွံ႔က်ယ္ျပန္႔စြာဆက္လက္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေရးအတြက္ဂ်ပန္ပိေတာက္သစ္မ်ိဳး၏သြင္ျပင္လကၡဏာႀကီးထြားမႈစိုက္ပ်ိဳးျပဳစုထိန္းသိမ္းျခင္းစနစ္အသံုးဝင္ပံုႏွင့္ထုတ္ယူသံုးစြဲပံုမ်ားကိုပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ေဒသခံျပည္သူမ်ားသိရွိရန္ပညာေပးေဟာေျပာစည္း႐ံုးျခင္းကိုေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကေျဖၾကားခဲ့သည္။

ဖူးဖူးေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*