ေျမမ်ားကို စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႕မွ မဟားတရားသိမ္းသည္ဟုေျပာၾကားခ်က္အေပၚတပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ကန္႔ကြက္ခဲ့

ေျမမ်ားကို စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႕မွ မဟားတရားသိမ္းသည္ဟုေျပာၾကားခ်က္အေပၚတပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ကန္႔ကြက္ခဲ့
August 16, 2018 AsianFame MediaGroup

11:28 am
ေျမမ်ားကို စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႕မွ မဟားတရားသိမ္းသည္ဟုေျပာၾကားခ်က္အေပၚတပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ကန္႔ကြက္ခဲ့

1

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၁၆

ေျမမ်ားကို စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႕မွ မဟားတရားသိမ္းသည္ဟုကခ်င္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၁)မွေဒါက္တာခြန္ဝင္းေသာင္း၏ေျပာၾကားခ်က္အေပၚတပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ိဳးထက္ဝင္းကယမန္ေန႔က က်င္းပေသာျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

ေဒါက္တာခြန္ဝင္းေသာင္းက”က်ြန္ေတာ္တိုု႔ရဲ႕မဲဆႏၵနယ္ေျမေတြျဖစ္တဲ့လြယ္ဂ်ယ္ျမိဳ႕မွာဆိုရင္ႏွစ္ေလးငါးဆယ္လုပ္လာခဲ့ၾကတဲ့ႀကံခင္းေတြကိုေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းလို႔အမည္တပ္ျပီးစစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႔က မဟားတရားသိမ္းကာတဆင့္ေရာင္းစားထားေၾကာင္း”ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၎ကလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္သေဘာကြဲလြဲေသာေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း(၂၀၁၇)ခုႏွစ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ေဆြးေႏြးရာတြင္အထက္ပါအတိုင္းထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယဗိုလ္မွဴ းႀကီးမ်ိဳးထက္ဝင္းက”လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ၾကီးေဆြးေႏြးသြားတဲ့အခါမွာအဲ့ဒီအထဲမွာထည့္သြင္းသြားတဲ့စကားလံုးျဖစ္တဲ့စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႔မ်ားမွမတရားသိမ္းဆည္းေနပါတယ္ဆိုတဲ့စကားလံုးကိုက်ြန္ေတာ္နည္းဥပေဒ(၃၉)အရကန္႔ကြက္ပါတယ္ခင္ဗ်”ဟုေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာခြန္ဝင္းေသာင္းကမတရားဟူ၍မေျပာေၾကာင္းမဟားတရားဟုေျပာၾကားရျခင္းမွာယင္းေဒသတြင္ဥပေဒေဘာင္ႏွင့္မညီပဲလုပ္ေဆာင္ေနသည္ကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပခဲ့သည္။

2

ေဒါက္တာခြန္ဝင္းေသာင္းက”က်ြန္ေတာ္ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာမယ္။ေပၚလြင္ေအာင္ေျပာမယ္။ ဟတ္ထိေအာင္ေျပာမယ္။ အဲဒီေတာ့ေျပာတဲ့အေပၚမွာသူတို႔လည္းမႀကိဳက္ခြင့္ရွိတယ္ေလ။ ဒီမိုကေရစီကို။အဲ့ေတာ့သူကိုက်ြန္ေတာ္ဘာမွမတုန္႔ျပန္ပါဘူး”ဟုအစည္းအေဝးေခတၲရပ္နားခ်ိန္တြင္မီဒီယာမ်ားကိုေျပာသည္။

စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႔မ်ားမွာေျမမ်ားကိုမဟားတရားသိမ္းေနသည္ဟုဆိုျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးကန္႔ကြက္ရျခင္းမွာမိမိတို႔မွာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသံုးသည့္အသံုးအႏႈန္းစကားရပ္မ်ားမွာခိုင္ခိုင္မာမာတိတိက်က်ႏွင့္ေျပာလို႔ရသည္တို႔ျဖစ္ရန္လိုေၾကာင္းဒုတိယဗိုလ္မွဴ းႀကီးမ်ိဳးထက္ဝင္းကမီဒီယာမ်ားကိုေျပာသည္။

အျခားခိုင္မာမႈမရွိေသာစကားလံုးမ်ားကိုသံုးပါကလႊတ္ေတာ္၏imageကိုလည္းထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း၎ကဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ယင္းအသံုးအႏႈန္းကိုမွတ္တမ္းမွပယ္ဖ်က္ေပးရန္ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကဦးတီခြန္ျမတ္က”မဟားတရားဆိုတဲ့စကားရပ္နဲ႔မတရားဆိုတဲ့စကားရပ္ဘယ္ဟာပဲပါပါ အဲ့ဒီႏွစ္ခုစလံုးတကယ္လို႔မဟားတရားဆိုလဲပယ္ဖ်က္မွာျဖစ္ပါတယ္။မတရားဆိုလဲအဲ့ဒီစကားရပ္ကိုလႊတ္ေတာ္ကေနပယ္ဖ်က္ေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားလိုပါတယ္”ဟုဆိုသည္။

ေဒါက္တာခြန္ဝင္းေသာင္းကတပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္၏ကန္႔ကြက္မႈကို၎အေနျဖင့္ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ထိုသို႔ကန္႔ကြက္ျခင္းေၾကာင့္ျပည္သူမ်ားပို၍အာ႐ံုစိုက္သြားေၾကာင္းမီဒီယာမ်ားကိုေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဖူးဖူးေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*