ယေန႔ေခတ္ေက်ာင္းသားမ်ားရဲရင့္မႈသတၱိရွိမႈျပတ္သားမႈမ်ားနည္းပါးလာျခင္းမွာအတုယူစရာဆရာရွားပါးေသာေၾကာင့္ဟုဆို

ယေန႔ေခတ္ေက်ာင္းသားမ်ားရဲရင့္မႈသတၱိရွိမႈျပတ္သားမႈမ်ားနည္းပါးလာျခင္းမွာအတုယူစရာဆရာရွားပါးေသာေၾကာင့္ဟုဆို
August 15, 2018 AsianFame MediaGroup

12:12 pm
ယေန႔ေခတ္ေက်ာင္းသားမ်ားရဲရင့္မႈသတၱိရွိမႈျပတ္သားမႈမ်ားနည္းပါးလာျခင္းမွာအတုယူစရာဆရာရွားပါးေသာေၾကာင့္ဟုဆို

39121313_1924223757621580_3664410365451567104_n

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၁၅

ယေန႔ေခတ္ေက်ာင္းသားမ်ားမွာရဲရင့္မႈ သတိၱရွိမႈ ျပတ္သားမႈမ်ားနည္းပါးလာျပီး အတုယူစရာဆရာရွားပါးလာေသာေၾကာင့္ဟုေတာင္တြင္းႀကီးမဲဆႏၵနယ္မွဦးမင္းသိန္းက ယမန္ေန႔ကက်င္းပေသာျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎က”ဒီကေန႔ေက်ာင္းသားေတြဟာေပ်ာ့ညံ့လာေနတာေတြ႔ရပါတယ္။ရဲရင့္မႈ သတၱိရွိမႈ ျပတ္သားမႈနည္းပါးလာပါတယ္။ဒါစာသင္ခန္းထဲကစတာလို႔က်ြန္ေတာ္ယူဆပါတယ္။ေက်ာင္းသားေတြမွာအတုယူစရာ ဆရာ ရွားပါးလာလို႔ပါ။ ေက်ာင္းသူဆိုတာဆရာမေတြကိုအတုယူပါတယ္။ေက်ာင္းသားဆိုတာဆရာေတြကိုအတုယူပါတယ္။ပညာေရးစိတ္ပညာအရပါ”ဟုဆိုသည္။

အေျခခံပညာေရးက႑တြင္အမ်ိဳးသားဆရာဦးေရသိသာစြာက်ဆင္းေနသည့္အတြက္အမ်ိဳးသားဆရာဦးေရတိုးခ်ဲ႕ခန္႔ထားရန္သင့္ေလ်ာ္ေသာအစီအစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ထားျခင္းရွိ မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းကိုေမးျမန္းရာ၌ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။

ပညာေရးက႑တြင္ေက်ာင္းဆရာဦးေရသိသာစြာေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေနျခင္းကိုသိရွိပါသလားဟူ၍ လည္းပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို၎ကေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။

တပည့္မရွားတျပားမရွိ ပီတိကိုစားအားရွိဟူသည့္ကဗ်ာမွာဆရာမ်ား၏ဘဝကိုထင္ဟပ္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္းေက်ာင္းဆရာလုပ္ခ်င္သူရွားပါးသြားေအာင္ျပဳေနျပီလားဟုခံစားရေၾကာင္း၎ကဆိုသည္။

အနာဂတ္တြင္ေယာက်ာ္းပီသေသာ ျပတ္သားတိက်ေသာ မေတြေဝေသာ စိတ္ထားခိုင္မာျဖဴ စင္ေသာေယာက်ာ္းေကာင္းမ်ားကိုေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ေသာဆရာေကာင္းမ်ားရွိရန္အတြက္ပညာေရးဌာနတြင္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းဆရာဦးေရတိုးခ်ဲ႕ခန္႔ထားေပးႏိုင္ရန္ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္မည္သို႔စီစဥ္ထားသည္ကိုသိရွိလိုေသာေၾကာင့္ေမးျမန္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ဦးမင္းသိန္း၏ေမးခြန္းကိုပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီးဦးဝင္းေမာ္ထြန္းကျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက”ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳေရးအတြက္ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာက်ား/မခြဲျခား၍ေရြးခ်ယ္ျခင္းမ်ိဳးမရွိပါေၾကာင္းႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္မ်ားရွိျမိဳ႕နယ္မ်ားအလိုက္ေက်ာင္းသားအေရအတြက္အရလည္းေကာင္းမူလတန္းျပဆရာလိုအပ္ခ်က္အရလည္းေကာင္းပညာေရးတကၠသိုလ္မ်ား၏ဝင္ဆန္႔အင္အားအရလည္းေကာင္းပညာေရးေကာလိပ္မ်ားသို႔တက္ေရာက္ရန္ေလွ်ာက္ထားသည့္ဘာသာတြဲသိပၸံဝိဇၨာအလိုက္ေလွ်ာက္ထားသူဦးေရအရေသာ္လည္းေကာင္းေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း”တင္ျပခဲ့သည္။

စိစစ္ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရယခုအခ်ိန္ထိပညာေရးတကၠသိုလ္ႏွင့္ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားသို႔ေလွ်ာက္ထားသူအမ်ားစုမွာအမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ေနျခင္း အခ်ိဳ႕ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ေလွ်ာက္ထားသည့္အမ်ိဳးသားဦးေရလံုးဝမရွိျခင္း ေလွ်ာ့နည္းေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္အင္အားျဖည့္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသမီးအင္အားကိုတိုးျမွင့္ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၎ကဆိုသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ဆရာအတတ္ပညာသင္တန္းသားမ်ားေရြးခ်ယ္ရာတြင္အမ်ိဳးသားမ်ားပိုမိုေက်ာင္းဝင္ခြင့္ရ ရွိေရးစီစဥ္ေပးျခင္း ဘြဲ႕ရရွိျပီးသူမ်ားအားအစီအစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ကာလတိုဆရာျဖစ္သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပးျခင္းဆရာ/ဆရာမမ်ားခန္႔ထားသည့္အခါပန္းခ်ီ ဂီတ အႏုပညာ အားကစား ဘြဲ႕ရဆရာ/ဆရာမမ်ားအျဖစ္ခန္႔ထားျခင္းအစီအစဥ္မ်ားအျပင္ဆရာအင္အားမ်ားတိုးတက္မ်ားျပားလာေစရန္ေရတိုေရရွည္စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါေၾကာင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ဖူးဖူးေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*