လႊတ္ေတာ္တြင္ေျပာၾကားျခင္းကိုဥပေဒႏွင့္ညိစြန္းသည္ဟုဆိုျခင္းမွာသဘာဝမက်ေၾကာင္းရခိုင္အမတ္ေျပာ

လႊတ္ေတာ္တြင္ေျပာၾကားျခင္းကိုဥပေဒႏွင့္ညိစြန္းသည္ဟုဆိုျခင္းမွာသဘာဝမက်ေၾကာင္းရခိုင္အမတ္ေျပာ
August 13, 2018 AsianFame MediaGroup

4:05 pm
လႊတ္ေတာ္တြင္ေျပာၾကားျခင္းကိုဥပေဒႏွင့္ညိစြန္းသည္ဟုဆိုျခင္းမွာသဘာဝမက်ေၾကာင္းရခိုင္အမတ္ေျပာ

39032285_1920912444619378_3097104043881791488_n

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၁၃

လႊတ္ေတာ္တြင္ေျပာၾကားျခင္းကိုဥပေဒႏွင့္ညိစြန္းသည္ဟုဆိုျခင္းမွာသဘာဝမက်ေၾကာင္းရခိုင္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၄)မွဦးေက်ာ္ေက်ာ္ကယေန႔က်င္းပေသာျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အျပီးတြင္မီဒီယာမ်ားကိုေျပာသည္။

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္က”တစ္နည္းအားျဖင့္က်ြန္ေတာ္တို႔ကေပးဆပ္ေနတဲ့ျပည္နယ္ေပးဆပ္ေနတဲ့လူေတြပဲျဖစ္တယ္။ အခြင့္အေရးေတြကိုရယူခံစားေနရတဲ့လူေတြမဟုတ္ဘူး။ျပည္နယ္မဟုတ္ဘူး။ ဒါကိုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးနဲ႔နာယကႀကီးအပါအဝင္အကုန္လံုးသိထားဖို႔လိုတယ္။ ဒါေၾကာင့္ဥပေဒနဲ႔ညိစြန္းတယ္ဆိုဆိုမညွိစြန္းသည္ဆိုဆိုက်ြန္ေတာ္ေတာ့ကိုယ္ေျပာသင့္တာကိုေတာ့ဒီလႊတ္
ေတာ္မွာမေျပာရင္ဘယ္မွာသြားေျပာရမလဲ။က်ြန္ေတာ္ကလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလ။ ျပည္နယ္အတြက္နစ္နာတာကိုလႊတ္ေတာ္မွာေျပာတာကို
ဥပေဒညိစြန္းတယ္ဆိုတာကသဘာဝေတာ့မက်ဘူး
တကယ္လို႔ဥပေဒနဲ႔ညွိစြန္းတယ္ဆိုရင္အဲ့ဒီသူေျပာတဲ့ဥပေဒကလြဲေနျပီ”ဟုမီဒီယာမ်ားကိုေျပာသည္။

၎ကႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမွေပးပို႔ထားေသာစိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး
ဌာန၏စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္အာရွဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္ထံမွအေမရိကန္ေဒၚလာ(၄၀ဒသမ၅)သန္းေခ်းယူရန္ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
ေဆြးေႏြးရာတြင္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ကသတိေပးစကားေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါေခ်းေငြမွာမႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြး
တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတို႔အ
တြက္ရာသီဥတုႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေသာစိုက္ပ်ိဳးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာတန္ဖိုးကြင္းဆက္စီမံကိန္းအတြက္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေခ်းေငြမ်ားမွာတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြက္သာျဖစ္
ေနျပီးျပည္နယ္မ်ားအတြက္အလြန္နည္းပါးေနမႈအေပၚတြင္၎ကေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာစိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအေျခခံေသာျပည္နယ္ျဖစ္ေသာ္လည္းမိုးစပါးစိုက္ပ်ိဳးျခင္းတစ္ခုသာရွိ
ျပီးသီးထပ္ သီးညွပ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမွာယခုအခ်ိန္ထိ
မရွိေသးေၾကာင္းဦးေက်ာ္ေက်ာ္ကဆိုသည္။

ရခိုင္ကမ္းေျမွာင္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္မွာပင္လယ္
ႏွင့္ထိစပ္ေနသည့္အတြက္တာတမံမ်ားဆည္
ေျမာင္းတူးေျမာင္းေရေလွာင္တမံစသည္တို႔လိုအပ္
ျပီးျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္အစိုးရ၌တာဝန္အျပည့္ရွိေၾကာင္း၎ကတင္ျပခဲ့သည္။

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္က”ေၾကြးတင္ရင္ဘုရင္ဆပ္ဆိုတဲ့စကားရွိပါတယ္။ဒါေပမယ့္လက္ေတြ႔မွာေတာ့
့ေၾကြးေတြကိုျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြေတြနဲ႔ပဲေပးဆပ္
ေနရတာပါပဲ။အဲ့ဒီေပးဆပ္ေနရတဲ့ျပည္သူ႔ဘ႑ာ
ေငြေတြထဲမွာရခိုင္ျပည္နယ္ကရ ရွိတဲ့အေကာက္အခြန္ေငြေတြရခိုင္ျပည္နယ္ကထြက္ရွိတဲ့သယံ
ဇာတေရာင္းရေငြေတြလည္းအမ်ားႀကီးပါဝင္ေနမယ္ဆိုတာသတိထားဖို႔လိုပါတယ္”ဟုလႊတ္ေတာ္တြင္တင္ျပခဲ့သည္။

ဤတြင္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကဦးတီခြန္
ျမတ္ကဦးေက်ာ္ေက်ာ္၏ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွာျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာနည္းဥပေဒ(၆၃)(စ)ႏွင့္ညိစြန္းေနျပီးညီညြတ္မႈမရွိေၾကာင္းဆိုသည္။

မိမိ၏ေျပာဆိုခ်က္မ်ားမွာေဆြးေႏြးဆဲအဆိုႏွင့္သာအတိအက်သက္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္ျပီးေနာင္တြင္ဂ႐ုျပဳရန္အတြက္လည္းဦးတီခြန္ျမတ္ ကသတိေပးခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကဦးတီခြန္ျမတ္က”မိမိတို႔ရ ရွိတဲ့အခြင့္အေရးဟာမညီမမွ်ျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္မွာသီးျခားေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္းဒါမွမဟုတ္အဆိုတင္သြင္း
ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္းအသိေပးေျပာၾကားလိုပါတယ္”ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဖူးဖူးေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*