အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရာထူးတာဝန္ခန္႔အပ္ေရးႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးဝန္ႀကီးဌာန၏ေျဖၾကားခ်က္အေပၚေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ဟုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဆို

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရာထူးတာဝန္ခန္႔အပ္ေရးႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးဝန္ႀကီးဌာန၏ေျဖၾကားခ်က္အေပၚေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ဟုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဆို
August 8, 2018 AsianFame MediaGroup

5:08 pm
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရာထူးတာဝန္ခန္႔အပ္ေရးႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးဝန္ႀကီးဌာန၏ေျဖၾကားခ်က္အေပၚေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ဟုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဆို

38711291_1912426872134602_4505372117423882240_n

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၈

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုိုျမိဳ႕နယ္ခ႐ိုင္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရာထူးတာဝန္မ်ားခန္႔အပ္ထားရွိေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ မရွိႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးဝန္ႀကီးဌာန၏ေျဖၾကားခ်က္အေပၚေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ဟုယေန႔က်င္းပေသာျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးအျပီးတြင္ေလးမ်က္ႏွာမဲဆႏၵနယ္မွဦးေဇာ္မင္းသိန္းကမီဒီယာမ်ားကိုေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎ကျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ျမိဳ႕နယ္ ခ႐ိုင္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရာထူးတာဝန္မ်ားကိုအမ်ိဳးသမီးမ်ားခန္႔အပ္ထားရွိတာဝန္ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းကိုလႊတ္ေတာ္တြင္ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးေဇာ္မင္းသိန္းက”ဝန္ႀကီးဌာနကေတာ့အမ်ိဳးသားမ်ားနဲ႔သာေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္တာမို႔လို႔အမ်ိဳးသားမ်ားေတြပဲခန္႔ခဲ့တယ္။ေနာက္မၾကာခင္မွာေတာ့ခန္႔မယ္လို႔ေတာ့ ေသခ်ာတိက်တဲ့အေျဖေတာ့ေျပာမသြားဘူးဒါေပမယ့္အဲ့ဒီမၾကာခင္ဆိုတဲ့ဟာကိုေတာ့ေစာင့္ၾကည့္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟုေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမိဳ႕နယ္ ခရိုင္ႏွင့္တိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရာထူးတာဝန္မ်ားတြင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွမေတြ႕ရေၾကာင္းႏွင့္ရာထူးတူပါက႐ံုးအဖြဲ႔တြင္သာေနရာေပးထားသည္ကိုေတြ႕ရေၾကာင္း၎ကလႊတ္ေတာ္တြင္တင္ျပခဲ့သည္။

၎ကယေန႔ေခတ္တြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာအမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္တန္းတူရင္ေဘာင္တန္း႐ံုတင္မကအခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ေရွ႕ေရာက္ေနသည္ကိုပင္ေတြ႕ရေၾကာင္းဆိုသည္။

အဆိုပါေမးခြန္းကိုျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူက”အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရာထူးအဆင့္ဆင့္အတြက္လုပ္ငန္းသေဘာသဘာဝကိုအေျခခံ၍အမ်ိဳးသားဝန္ထမ္းမ်ားကိုသာဦးစားေပးရာထူးတိုးျမွင့္ခန္႔အပ္ထားေသာ္လည္းယခုအခါမွာေျပာင္းလဲက်င့္သံုးလာတဲ့လူေနမႈပတ္ဝန္းက်င္အျမင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသေဘာတရားတို႔ကိုခ်ိန္ဆ၍ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းဥပေဒနည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီတန္းစီဇယားအလိုက္ရာထူးတိုးျမွင့္ေပးလွ်က္ရွိသျဖင့္အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားသည္လည္းထိုက္သင့္သည့္ရာထူးမ်ားေနရာမ်ားရ ရွိလာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း”ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိသည့္အရာထမ္းငယ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ရာထူးမ်ားအဆင့္ဆင့္တိုးျမွင့္ရ ရွိသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းတာဝန္မ်ားကိုထမ္းေဆာင္ခြင့္ရ ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၎ကဆိုသည္။

ဤတြင္ေလးမ်က္ႏွာမဲဆႏၵနယ္မွဦးေဇာ္မင္းသိန္းကဆက္စပ္ေမးခြန္းျပန္လည္ေမးျမန္းခဲ့သည္။

၎က”လက္ရွိလက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရာထူးလဲရွိပါတယ္။ဒုညႊန္ရာထူးလဲရွိပါတယ္။ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရာထူးေတြလဲရွိပါတယ္။ညႊန္ခ်ဳပ္ရာထူးေတြလဲရွိပါတယ္သို႔ေပမယ့္ဒီျမိဳ႕နယ္ခ႐ိုင္တိုင္းေတြရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေနရာမ်ားမွာေတာ့သူတို႔တာဝန္မထမ္းေဆာင္ရပါဘူး။႐ံုးေတြမွာပဲတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနရတာျဖစ္ပါတယ္သို႔အတြက္ေၾကာင့္သူတို႔ကိုလည္းလက္ရွိျမိဳ႕နယ္ခ႐ိုင္တိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရာထူးတာဝန္မ်ားမွာဘယ္အခ်ိန္မွာစတင္ျပီးေတာ့မွထမ္းေဆာင္ႏိုင္မလဲအေျခအေနကိုသိခ်င္ပါတယ္”ဟုေမးျမန္းခဲ့သည္။

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူက”အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားကိုရာထူးအဆင့္ဆင့္တိုးျမင့္ရ ရွိျပီးေတာ့မွအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရာထူးမ်ားကိုလည္းမၾကာခင္အခ်ိန္အတြင္းမွာက်ြန္ေတာ္တို႔ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းလင္းေျဖၾကားခ်က္ထဲမွာပါပါတယ္။ဒါကေတာ့အခ်ိန္တစ္ခုအတြင္းမွာက်ြန္ေတာ္တို႔ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း”ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာကမာၻ႕ေခါင္းေဆာင္ေနရာမ်ားတြင္လည္းေနရာယူလာကာေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာအေတြ႔အႀကံဳမ်ားလည္းရွိေနသည့္အတြက္အရည္အခ်င္းရွိပါက၎တို႔ကိုေနေပးေစခ်င္သည့္သေဘာျဖင့္ေမးျမန္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းဦးေဇာ္မင္းသိန္းကအစည္းအေဝးအျပီးတြင္မီဒီယာမ်ားကိုေျပာသည္။

ဖူးဖူးေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*