လက္မွတ္ရက်ြမ္းက်င္စက္ျပင္ဆရာမ်ားရွိမွသာကားဝပ္ေရွာ့ ဆိုင္ကယ္ဝပ္ေရွာ့မ်ားဖြင့္လွစ္ေပးသည့္စနစ္မ်ိဳးဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္းရွိ မရွိလႊတ္ေတာ္တြင္ေမး

လက္မွတ္ရက်ြမ္းက်င္စက္ျပင္ဆရာမ်ားရွိမွသာကားဝပ္ေရွာ့ ဆိုင္ကယ္ဝပ္ေရွာ့မ်ားဖြင့္လွစ္ေပးသည့္စနစ္မ်ိဳးဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္းရွိ မရွိလႊတ္ေတာ္တြင္ေမး
August 6, 2018 AsianFame MediaGroup

3:31 pm
လက္မွတ္ရက်ြမ္းက်င္စက္ျပင္ဆရာမ်ားရွိမွသာကားဝပ္ေရွာ့ ဆိုင္ကယ္ဝပ္ေရွာ့မ်ားဖြင့္လွစ္ေပးသည့္စနစ္မ်ိဳးဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္းရွိ မရွိလႊတ္ေတာ္တြင္ေမး

38536400_1908956722481617_5960664443565113344_n

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၆

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပဳ ျပင္သည့္လုပ္ငန္းAuto Service Industry တိုးတက္ေစရန္လက္မွတ္ရက်ြမ္းက်င္စက္ျပင္ဆရာ သတ္မွတ္ေျမေနရာႏွင့္လံုေလာက္ေသာသတ္မွတ္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားရွိမွသာလွ်င္ကားဝပ္ေရွာ့ ဆိုင္ကယ္ဝပ္ေရွာ့မ်ားဖြင့္လွစ္ေပးသည့္စနစ္မ်ိဳးဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္းရွိ မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းကိုယေန႔က်င္းပေသာျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ေကာလင္းမဲဆႏၵနယ္မွဦးမ်ိဳးေဇာ္ေအာင္ကေမးျမန္းခဲ့သည္။

၎က”ျမန္မာႏိုင္ငံမွာဆင္းရဲျပီးေတာ့မွအေျခခံပညာမျပီးဆံုးတဲ့လူငယ္ေတြဟာဒီေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပင္တဲ့လုပ္ငန္းဌာနေတြမွာဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကတာအမ်ားႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ဒါဟာသူတို႔အတြက္အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းတစ္ခုျဖစ္သလိုလူငယ္ေတြဟာစက္ျပင္လုပ္ငန္းေတြကိုဝါသနာပါၾကတယ္ဆိုတဲ့သတင္းေကာင္းလဲျဖစ္ပါတယ္”ဟုတင္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္အေျခခံအခ်က္မ်ားအားပံ့ပိုးေပးလိုက္မည္ဆိုပါကႏိုင္ငံ၏နည္းပညာတိုးတက္ေရး စီးပြားေရးတိုးတက္ေရးကိုမ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္းအႀကံျပဳ ခဲ့သည္။

ေျမေနရာကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးထည့္သြင္းေျပာၾကားရျခင္းမွာလည္းအခ်ိဳ႕ဝပ္ေရွာ့မ်ားမွာက်ဥ္းေျမာင္းေသာလမ္းမ်ားတြင္ဖြင့္လွစ္ထားျပီးလမ္းပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း၎ကေထာက္ျပခဲ့သည္။

ဦးမ်ိဳးေဇာ္ေအာင္က”တကယ္စဥ္းစားရမွာကျမန္မာႏိုင္ငံကလက္ရွိဝပ္ေရွာ့ေတြပါ။သူတို႔အမွန္တကယ္က်ြမ္းက်င္တဲ့အခါက်ေတာ့သူတို႔ေတြကိုစံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ႔အညီလက္မွတ္ေတြထုတ္ေပးႏိုင္ေရးကိုစီစဥ္ေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ အမ်ားနဲ႔တူတူအုတ္ေရာေရာေက်ာက္ေရာေရာျဖစ္ေနလို႔မရပါဘူး”ဟုဆိုသည္။

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳကဌာနအေနျဖင့္ႏိုင္ငံေတာ္၏စက္မႈလက္မႈက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္လိုအပ္ေသာက်ြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားေမြးထုတ္ေပးရန္ႏွင့္လူ႔စြမ္းအားအရင္း
အျမစ္မ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္စက္မႈသင္တန္းေက်ာင္း(၆)ေက်ာင္းကိုအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဖြံ႔ျဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာဂ်ာမနီကိုးရီးယားအိႏၵိယတရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံတို႔၏နည္းပညာေငြေၾကးအကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ားရယူကာဆင္တဲမႏၲေလးသာဂရပခုကၠဴမေကြးႏွင့္ျမင္းျခံတို႔မွတည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ထားရွိျပီးျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳက”စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွေရးဆြဲလွ်က္ရွိတဲ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမူဝါဒမွာေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဆိုင္ရာစက္မႈသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ျခင္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ကိုင္တြယ္ေမာင္းႏွင္မႈဆိုင္ရာက်ြမ္းက်င္အသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားရ ရွိႏိုင္ေရးအတြက္ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္းစသည့္လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားအစီအစဥ္မ်ားကိုဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမယ္လို႔ပါရွိပါတယ္”ဟုျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စက္ျပင္သင္တန္းမ်ားကိုစက္မႈဝန္ႀကီးဌာနအျပင္ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားရွိသက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္းသင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိျပီးႏိုင္ငံအဆင့္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ကိုလည္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာဥပေဒကိုလည္းေရးဆြဲလွ်က္ရွိျပီးယင္းဥပေဒတြင္ျပည္တြင္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေရာင္းခ်ျပီးေနာက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပဳ ျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းႏွင့္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာအလုပ္႐ံုမ်ားႏွင့္သင္တန္းမ်ားကိုေဒသအႏွံအျပားတြင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္အတြက္အားေပးကူညီျခင္းႏွင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျပဳ ရမည္ဟုပါရွိေၾကာင္းဆက္လက္တင္ျပခဲ့သည္။

ဝပ္ေရွာ့မ်ားတြင္ရွိသင့္ရွိထိုက္ေသာအက်ယ္အဝန္း ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္အခ်က္အလက္မ်ား လိုအပ္ေသာစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအပါအဝင္လက္မွတ္ရက်ြမ္းက်င္စက္ျပင္ဆရာမ်ားမွျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုအဖြဲ႔ႏွင့္စနစ္တက်စစ္ေဆးအတည္ျပဳေပးႏိုင္ေရးအတြက္ေနရာေဒသအလိုက္ေစ်းကြက္အေျခအေနအလိုက္ပုဂၢလိကက႑မ်ားကိုအားေပးျမွင့္တင္လွ်က္ရွိကာလက္ေတြ႕က်က်အသံုးခ်ႏိုင္ေရးအတြက္နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္လည္းသက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါေၾကာင္း၎ကေျဖၾကားခဲ့သည္။

ဖူးဖူးေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*