ပြင့္လင္းေသာအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္(OGP)ျဖစ္ေရးဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ရွိ မရွိလႊတ္ေတာ္တြင္ေမး ယင္းအဖြဲ႕သို႔ဝင္ေရာက္ရန္အစီအစဥ္မရွိပါေၾကာင္းဒုဝန္ႀကီးေျဖၾကား

ပြင့္လင္းေသာအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္(OGP)ျဖစ္ေရးဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ရွိ မရွိလႊတ္ေတာ္တြင္ေမး ယင္းအဖြဲ႕သို႔ဝင္ေရာက္ရန္အစီအစဥ္မရွိပါေၾကာင္းဒုဝန္ႀကီးေျဖၾကား
August 2, 2018 AsianFame MediaGroup

2:16 pm
ပြင့္လင္းေသာအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္(OGP)ျဖစ္ေရးဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ရွိ မရွိလႊတ္ေတာ္တြင္ေမး ယင္းအဖြဲ႕သို႔ဝင္ေရာက္ရန္အစီအစဥ္မရွိပါေၾကာင္းဒုဝန္ႀကီးေျဖၾကား

38213660_1902335586477064_4394902646582935552_n

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၂

ပြင့္လင္းေသာအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္(Open Government Partnership)ျဖစ္ေရး ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ရွိမရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းကိုယေန႔က်င္းပေသာအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ကယားျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၉)မွဦးစိုးသိန္းကေမးျမန္းခဲ့ျပီးအဖြဲ႕သို႔ဝင္ေရာက္ရန္အစီအစဥ္မရွိပါေၾကာင္းႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီးဦးခင္ေမာင္တင္ကျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

“လက္ရွိအစိုးရကအာဏာလႊဲေျပာင္းျခင္းမျပဳမီယခင္အစိုးရက(၂၉.၃.၂၀၁၆)ရက္စြဲပါႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးရဲ႕အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္(၃၆/၂၀၁၆)ျဖင့္ပြင့္လင္းေသာအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္(Open Government Partnership)ကိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီနဲ႔လုပ္ငန္းေကာ္မတီတို႔ကိုဖ်က္သိမ္းခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ပယ္ဖ်က္ျခင္း ဖ်က္သိမ္းျခင္း ပ်က္ပ်ယ္ျခင္းမရွိတဲ့ကိစၥမ်ားကိုဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္”ဟု ဦးခင္ေမာင္တင္ကဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ပယ္ဖ်က္ျပီး ဖ်က္သိမ္းျပီး ပ်က္ပ်ယ္ျပီးျဖစ္ေသာကိစၥရပ္မ်ားကိုဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုသည္မွာမျဖစ္ႏိုင္ပါသျဖင့္(OGP)အဖြဲ႕သို႔ဝင္ေရာက္ရန္အစီအစဥ္မရွိပါေၾကာင္းဒုဝန္ႀကီးကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဦးစိုးသိန္းကအစိုးရအေနျဖင့္အဂတိလိုက္စားမႈကိစၥရပ္မ်ားကိုထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ေနသည္ကိုျမင္ေတြ႔ေနရေသာေၾကာင့္၎အေနျဖင့္ဝမ္းေျမာက္မိေၾကာင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္အေျခခံက်ေသာပြင့္လင္းေသာအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ပါကယခုထက္ပိုမိုထိေရာက္မည္ဟုခံယူေၾကာင္း၎ကအႀကံျပဳခဲ့သည္။

38274534_1902335616477061_9056889728548208640_n

ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးခင္ေမာင္တင္က”လက္ရွိအခ်ိန္မွာျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ေရးကိုဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေနတာမဟုတ္ေပမယ့္လက္ရွိအစိုးရအေနနဲ႔လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈေတြဟာ(OGP)စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ကိုက္ညီလွ်က္ရွိတာကိုေတြ႕ရွိရပါတယ္”ဟုတင္ျပခဲ့သည္။

ယင္းအဖြဲ႔သို႔အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအနက္အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတို႔ကအေစာဆံုးဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီးကမာၻတြင္လည္းႏိုင္ငံေပါင္း(၆၀)ခန္႔ကဝင္ေရာက္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“ဝန္ႀကီးဌာနကမလုပ္ေတာ့ဘူးေျပာတယ္။ သူကေတာ့သူ႕ဘက္ကျပည့္စံုေနတယ္။ ဒါေတြမလုပ္ေတာ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္က်ြန္ေတာ္အျမင္ကေတာ့လုပ္ေစခ်င္တယ္။ဘာေၾကာင့္လဲခင္ဗ်ားဟာခင္ဗ်ားျပည့္စံုေနလို႔imageမတက္ဘူးေလ။ ကမာၻမွာျမန္မာအစိုးရအတြက္ Imageမတက္ဘူး။ ကမာၻနဲ႔လက္လွမ္းမီတဲ့အဆင့္ကိုကုိယ္က ကိုယ္လုပ္ေနျပီပဲ။ကိုယ္ျပည့္စံုတယ္ဆိုရင္လုပ္လိုက္ရင္လက္ရွိအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အစိုးရရဲ႕Imageကတက္သြားမွာ”ဟု ကယားျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၉)မွဦးစိုးသိန္းက အစည္းအေဝးအျပီးတြင္မီဒီယာမ်ားကိုေျဖၾကားခဲ့သည္။

OGPအဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ရန္ကိုက္ညီရမည့္အနိမ့္ဆံုးစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာဘ႑ာေရးဆိုင္ရာပြင့္လင္းျမင္သာမႈ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရယူႏိုင္မႈ ေရြးခ်ယ္ခံ(သို႔မဟုတ္)အဆင့္ျမင့္အရာထမ္း၏ပိုင္ဆိုင္မႈေၾကညာျခင္းႏွင့္ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ပင္ျဖစ္သည္။

ဖူးဖူးေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*