လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ကုန္သြယ္မွဳလိုေငြကို စံခ်ိန္တင္ေလွ်ာ့ခ်ရန္စီစဥ္

လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ကုန္သြယ္မွဳလိုေငြကို စံခ်ိန္တင္ေလွ်ာ့ခ်ရန္စီစဥ္
August 1, 2018 AsianFame MediaGroup

1:58 pm
လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ကုန္သြယ္မွဳလိုေငြကို စံခ်ိန္တင္ေလွ်ာ့ခ်ရန္စီစဥ္

38071671_1900715319972424_1660962891014078464_n

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၁

ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏွဳန္းျမင့္တက္ေနမွဳကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္အတြက္လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပကုန္သြယ္မွဳလိုေငြကို စံခ်ိန္တင္ပမာဏအထိေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွသိရသည္။

“ကုန္သြယ္မွဳလိုေငြေလွ်ာ့ခ်ဖို႔လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ျပည္ပကသြင္းကုန္ေတြကိုေလွ်ာ့ခ်ဖို႔အျပင္ျပည္တြင္းပို႔ကုန္က႑အပိုင္းကို ျမွင့္တင္ႏိုင္ဖို႔ရည္ရြယ္ပါတယ္။သြင္းကုန္ေလွ်ာ့ခ်တဲ့ေနရာမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳအတြက္လိုတဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ေလွ်ာ့ခ်လို႔မရဘူး။တျဖည္းျဖည္းမွာေတာ့ သြင္းကုန္ေတြျပည္တြင္းမွာအစားထိုးထုတ္လုပ္ႏိုင္ရင္ကုန္သြယ္မွဳလိုေငြက တျဖည္းျဖည္းေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မွာပါ”ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေထာက္အတြင္းဝန္ဦးခင္ေမာင္လြင္ကဆိုသည္။

လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ကုန္သြယ္မွဳပမာဏကို (၃၁)ဘီလီယံခန္႔လ်ာထားၿပီးကုန္သြယ္မွဳလိုေငြကို အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း (၅၀၀)ခန္႔သာ လ်ာထားသည္ဟုသိရသည္။

လာမည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ကုန္သြယ္မွဳပမာဏႏွင့္ ကုန္သြယ္မွဳလိုေငြလ်ာထားခ်က္ကိုစီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက “ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္(၂၀၁၈-၂၀၁၉)ဘ႑ာႏွစ္တြင္ပို႔ကုန္အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၅.၃)ဘီလီယံသြင္းကုန္အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၅.၈)ဘီလီယံစုစုေပါင္းကုန္သြယ္မႈပမာဏအေမရိကန္ေဒၚလာ(၃၁.၁)ဘီလီယံႏွင့္ညီမွ်ေသာက်ပ္(၄၂၂၉၆)ဘီလီယံလ်ာထားေသာေၾကာင့္ကုန္သြယ္မႈလိုေငြကိုအေမရိကန္ေဒၚလာ(၀.၅)ဘီလီယံႏွင့္ညီမွ်ေသာက်ပ္(၆၈၀)ဘီလီယံသို႔ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္သြားမည္” ဟု ဇူလိုင္လ (၂၆)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ယခုလို ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုလ်ာထားခ်က္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္ေလးႏွစ္အတြင္း ကုန္သြယ္မွဳလိုေငြကိုအနည္းဆံုးအျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ ေလွ်ာ့ခ်မည္႔ပမာဏျဖစ္သည္။

လက္တေလာတြင္ျပည္ပမွ ကားတင္သြင္းခြင့္မူဝါဒမ်ားေျပာင္းလဲလိုက္သည့္အတြက္ ကားတင္သြင္းမွဳအနည္းဆံုးအေျခအေနကိုေရာက္ရွိသြားၿပီး သြင္းကုန္ပမာဏ နည္းပါးသြားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ကုန္သြယ္မွဳလိုေငြေလွ်ာ့ခ်ရန္စီစဥ္လိုက္ျခင္းကို စီးပြားေရးပညာရွင္အခ်ိဳ႕က ေဝဖန္မွဳမ်ားရွိေနၿပီး ဖြံ႕
ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ကုန္သြယ္မွဳလိုေငြမွာ ထိုက္သင့္သည့္ပမာဏတြင္ရွိေနရမွာျဖစ္ၿပီး ၎ကုန္သြယ္မွဳလိုေငြကို အစိုးရမွ မျဖစ္မေနေလွ်ာ့ခ်ရန္ သြင္းကုန္တင္သြင္းမွဳကိုတင္းၾကပ္လိုက္ပါက လိုအပ္သည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳက႑ကိုပါထိခိုက္လာေစမည္ဟု ဆိုၾကသည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*