ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘ႑ာ-အခြန္၊ စီမံ-စီးပြား၀န္ၾကီး ကို စြပ္စြဲျပစ္တင္တိုင္ၾကားမႈ မမွန္ကန္ဟု လႊတ္ေတာ္ဆံုးျဖတ္

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘ႑ာ-အခြန္၊ စီမံ-စီးပြား၀န္ၾကီး ကို စြပ္စြဲျပစ္တင္တိုင္ၾကားမႈ မမွန္ကန္ဟု လႊတ္ေတာ္ဆံုးျဖတ္
June 29, 2018 AsianFame MediaGroup

2:48 pm
ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘ႑ာ-အခြန္၊ စီမံ-စီးပြား၀န္ၾကီး ကို စြပ္စြဲျပစ္တင္တိုင္ၾကားမႈ မမွန္ကန္ဟု လႊတ္ေတာ္ဆံုးျဖတ္

36315695_1847851751925448_5962633174969221120_n

စစ္ေတြ၊ ဇြန္ ၂၉

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ျပည္နယ္ဘ႑ာေရး၊ အခြန္၊ စီမံကိန္းနဲ႔ စီးပြားေရး၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္း ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦးက တို္င္ၾကားထားတဲ့စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈဟာ မမွန္ကန္ေၾကာင္း ဒီကေန႔ က်င္းပတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လို္က္ျပီျဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ျပည္နယ္ဘ႑ာေရး၊ အခြန္၊ စီမံကိန္းနဲ႔ စီးပြားေရး၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းဟာ ဥပေဒအရအပ္ႏွင္းထားတဲ့တာဝန္ေတြကို ေက်ပြန္ေအာင္မထမ္းေဆာင္ျခင္း၊ တင္ဒါေခၚယူတဲ့ကိစၥ၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ ျပည္နယ္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြေတြကို ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈမရိွတာေၾကာင့္ေဆာင္ရြက္ရမယ့္လုပ္ငန္းေတြမွာ နစ္နာမႈေတြရိွေနတဲ့အတြက္တာဝန္ကေနရပ္စဲသင့္တယ္လို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦးက တိုင္ၾကားခဲ့တာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္က စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းျပီး ေမလဆန္း မွာ စတင္စစ္ေဆးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ က်င္းပတဲ့လႊတ္ေတာ္မွာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕က စံုစမ္းေတြ႕ရွိတဲ့အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္ထံ ဖတ္ၾကားတင္သြင္းျပီး ေနာက္ဆံုး မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ျပည္နယ္၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းမွာ အျပစ္ရွိေၾကာင္းေထာက္ခံတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အင္အားနည္းပါးတာေၾကာင့္ အခုလို ဆံုးျဖတ္လိုက္တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာမွာ ေထာက္ခံမဲ ၂၅ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၉ မဲ၊ ပယ္မဲ ၁၀ မဲ ရွိခဲ့ပါတယ္။

မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာမွာ ေထာက္ခံတဲ့အေရအတြက္ဟာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း သံုးပံုႏွစ္ပံုျဖစ္တဲ့ ၃၃ မျပည့္မွီတဲ့အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အခုစြပ္စြဲျပစ္တင္မႈမမွန္ကန္ဟု ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္ေၾကာင္းေၾကညာအပ္ပါတယ္ လို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးစံေက်ာ္လွ က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ဘ႑ာေရး၊ အခြန္၊ စီမံကိန္းနဲ႔ စီးပြားေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းကို တာဝန္ကေန ရပ္စဲဖို႔ စြပ္စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့တဲ့ အစီရင္ခံစာကို ၅ လပိုင္း ၃၀ ရက္ေန႔မွာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ထံ ကို တင္သြင္းခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မွာ ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦးပါ၀င္ျပီး NLD ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ၊ ANP ပါတီ က ကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦးတို႔ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။

AF – 178
Photo – Aung Zone Minthar

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*