အျခားႏိုင္ငံမွတကၠသိုလ္အမည္မ်ားအသံုးျပဳျပီးဖြင့္လွစ္ေနေသာပုဂၢလိကပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုစိစစ္အကဲျဖတ္အဆင့္အတန္းသတ္မွတ္ျခင္းမေတြ႕ရေၾကာင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ေျပာ

အျခားႏိုင္ငံမွတကၠသိုလ္အမည္မ်ားအသံုးျပဳျပီးဖြင့္လွစ္ေနေသာပုဂၢလိကပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုစိစစ္အကဲျဖတ္အဆင့္အတန္းသတ္မွတ္ျခင္းမေတြ႕ရေၾကာင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ေျပာ
June 14, 2018 Fame Asian

6:08 pm
အျခားႏိုင္ငံမွတကၠသိုလ္အမည္မ်ားအသံုးျပဳျပီးဖြင့္လွစ္ေနေသာပုဂၢလိကပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုစိစစ္အကဲျဖတ္အဆင့္အတန္းသတ္မွတ္ျခင္းမေတြ႕ရေၾကာင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ေျပာ

a

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၁၄

အမ်ိဳးသားပညာေရးအဆင့္အတန္းႏွင့္အရည္အေသြးအာမခံမႈအကဲျဖတ္ေရးေကာ္မတီ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားထဲတြင္အျခားႏိုင္ငံမွတကၠသိုလ္အမည္မ်ားအသံုးျပဳျပီး ျပည္တြင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ေနေသာပုဂၢလိကပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုစိစစ္အကဲျဖတ္အဆင့္အတန္းသတ္မွတ္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုမေတြ႕ရေၾကာင္းရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၈)မွအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေက်ာ္ေထြးကယေန႔က်င္းပေသာျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္၏(၆)လတာ(၂၀၁၇ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလမွ၂၀၁၈ခုႏွစ္ဧျပီလအထိ)ကာလအတြင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈအစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ေဆြးေႏြးရာတြင္ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံကအသိအမွတ္မျပဳပဲနဲ႔ဒီႏိုင္ငံကလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕နဲ႔ပူးေပါင္းျပီးသင္ၾကားပို႔ခ်ေနမယ္ဆိုရင္အစမ္းသပ္ခံပညာေရးရဲ႕ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြဟာလည္စင္းခံေနရမယ့္သားေကာင္အသစ္္တစ္မ်ိဳးအျဖစ္ထပ္မံႀကံဳေတြ႕ရမွာမို႔လက္ပိုက္ၾကည့္မေနသင့္ေတာ့ပါဘူး”ဟုရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၈)မွလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေက်ာ္ေထြးကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပုဂၢလိကပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာရန္ကုန္၊မႏၲေလးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္သာမကေနျပည္ေတာ္၊ပုသိမ္၊မံု႐ြာ၊ေတာင္ႀကီး၊ေမာ္လၿမိဳင္အစရွိေသာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအထိေရာက္ရွိဖြင့္လွစ္ေနသည္ကိုေတြ႕ရေၾကာင္းဦးေက်ာ္ေထြးကဆိုသည္။

ထိုေက်ာင္းမ်ား၏ေႀကာ္ျငာအရပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွာလည္းအေမရိကန္ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားသာမကအာရွရွိထိုင္းမေလးအိႏၵိယအစရွိသည္ျဖင့္ေတြ႕ေနရျပီးမွန္/မမွန္စိစစ္ရန္လိုအပ္ေနေၾကာင္းလည္းတင္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ႏိုင္ငံ၏ပညာေရးအဆင့္မမီမႈႏွင့္ဥပေဒအရစည္းေႏွာင္မႈအားနည္းေနေသာအေျခအေနကိုအခြင့္ေကာင္းယူျပီးအရည္အေသြးစစ္မွန္မႈမေသခ်ာပဲပညာေရးတင္သြင္းလာေသာႏိုင္ငံေပါင္း(၁၇)ႏိုင္ငံမွအမ်ိဳးအမည္ေပါင္း(၂၀)ေက်ာ္ႏွင့္ေက်ာင္းအေရအတြက္(၁၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ရွိေနတာကိုေတြ႕ရေၾကာင္း၎ကေျပာသည္။

သင္တန္းေၾကးမ်ားမွာလည္းဒီပလိုမာတစ္ခုအတြက္အနည္းဆံုးက်ပ္(၄)သိန္း၊မဟာတန္းတစ္ခုအတြက္ဆိုပါကသိန္း(၁၀၀)ႏွင့္(၂၀၀)ၾကားေပးသြင္းေနရသည္ဟုသိရေၾကာင္းတင္ျပခဲ့သည္။

“အတုအေယာင္(သို႔မဟုတ္)ပညာေရးအဆင့္မျမင့္တဲ့သင္ခန္းစာမ်ားသာျဖစ္မယ္ဆိုရင္ဘယ္ေလာက္ဆံုး႐ံႈးရမလဲဆိုတာခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ဒီလိုဆံုး႐ံႈးေနတာခ်မ္းသာတဲ့လူေတြရဲ႕ေငြေတြလို႔စဥ္းစားႏိုင္ေပမဲ့လည္းဒီေငြေတြဟာက်ြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ေငြေတြျဖစ္ျပီးစာသင္သားေတြကလည္းက်ြန္ေတာ္တို႔အားကိုးရမယ့္သားသမီးေတြသာျဖစ္ပါတယ္သူတို႔ေတြမွန္မွန္ကန္ကန္ထိုက္ထိုက္တန္တန္ရဖို႔ေကာ္မရွင္ကစဥ္းစားေနရပါမယ္
“ဟုလႊတ္ေတာ္တြင္တင္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္အစိုးရတကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ား၏အရည္အေသြးျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားမွာအေရးႀကီးေသာလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္သကဲ့သို႔ပုဂၢလိကပညာေရး၏စစ္မွန္အရည္အေသြးျမင့္ျပီးႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳပညာေရးအစစ္ျဖစ္ရန္အတြက္ထိန္းေက်ာင္းေပးျခင္းကိုလည္းေနာက္ခ်န္ထားလို႔မရေၾကာင္း၎ကေထာက္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဖူးဖူးေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*