ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒရွ္႕နယ္စပ္မ်ဥ္းအနီးေနထိုင္သူမ်ားမရွိေစေရးအတြက္မည္ကဲ့သ႔ိုေဆာင္ရြက္သြားမည္ကိုသိလိုေၾကာင္းမင္းကင္းမဲဆႏၵနယ္မွကိုယ္စားလွယ္ကလႊတ္ေတာ္တြင္ေမးခြန္းထုတ္

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒရွ္႕နယ္စပ္မ်ဥ္းအနီးေနထိုင္သူမ်ားမရွိေစေရးအတြက္မည္ကဲ့သ႔ိုေဆာင္ရြက္သြားမည္ကိုသိလိုေၾကာင္းမင္းကင္းမဲဆႏၵနယ္မွကိုယ္စားလွယ္ကလႊတ္ေတာ္တြင္ေမးခြန္းထုတ္
June 13, 2018 Fame Asian

3:56 pm
ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒရွ္႕နယ္စပ္မ်ဥ္းအနီးေနထိုင္သူမ်ားမရွိေစေရးအတြက္မည္ကဲ့သ႔ိုေဆာင္ရြက္သြားမည္ကိုသိလိုေၾကာင္းမင္းကင္းမဲဆႏၵနယ္မွကိုယ္စားလွယ္ကလႊတ္ေတာ္တြင္ေမးခြန္းထုတ္

35193472_1823185011058789_4312036612725800960_n

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၁၃

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒရွ္႕နယ္စပ္မ်ဥ္းအနီးေနထိုင္သူမ်ားမရွိေစေရးအတြက္မည္ကဲ့သ႔ိုေဆာင္ရြက္သြားမည္ကိုသိလိုေၾကာင္းမင္းကင္းမဲဆႏၵနယ္မွလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေမာင္ျမင့္ကယေန႔က်င္းပေသာျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။

ဦးေမာင္ျမင့္က”(၂၁-၂-၂၀၁၈)ရက္ေန႔ထုတ္ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္မည္သည့္အတြက္Zero Line၊Zero Line Area၊No Man Land စကားလံုးမ်ားသံုးစြဲရသည္ကိုရွင္းျပပါရန္ႏွင့္အဆိုပါနယ္စပ္မ်ဥ္းအနီးမွာေနထိုင္သူမ်ားမရွိေစေရးအ တြက္မည္ကဲ့သို႔ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ကိုသိလိုေၾကာင္း”ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

(၂၀၁၇)ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လကျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာအာဆာအၾကမ္းဖက္မ်ား၏စခန္း(၃၀)ေက်ာ္တိုက္ခိုက္မႈ ေနာက္ပိုင္းတြင္၎တို႔ေနာက္ကြယ္မွလက္မည္းႀကီးမ်ား၏အစီအမံအတိုင္းတစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔လူသိန္းႏွင့္ ခ်ီ၍ထြက္ခြာသြားေၾကာင္းတာဝန္ရွိသူမ်ားမွမသြားရန္တားဆီးခဲ့ေသာ္လည္း၎တို႔မွလက္မည္းၾကီး၏အမိန္႔အတိုင္းတစ္ေသြမတိမ္းလိုက္နာခဲ့ၾကတာကိုေတြ႕ရေၾကာင္း၎ကတင္ျပခဲ့သည္။

34810076_1823185051058785_7738692616761376768_n

“က်ြန္ေတာ္တို႔ကစိစစ္ျပီးေတာ့ျပန္လည္လက္ခံဖို႔ေဆာင္ရြက္ေနဆဲကာလမွာပဲတစ္ဖက္ကေတာ့ျပႆနာေပၚကိုျပႆနာဆင့္ျပီးတက္လာတာကိုအကြက္က်က်စီမံတာကိုေတြ႕ရပါတယ္ဒါကေတာ့ႏွစ္ႏိုင္ငံအေဆာက္အဦးမေဆာက္ရလူမေနရဆိုတဲ့ေနရာမွာလူအင္အား(၆၀၀၀)ခန္႔လာေရာက္ျပီးေတာ့အေျခခ်ေနထိုင္တာပဲျဖစ္ပါတယ္”ဟုဦးေမာင္ျမင့္တင္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ျမန္မာႏွင့္ထိုင္းအၾကားတြင္ေကာ့ေသာင္းဘက္မွက်ြန္း(၃)က်ြန္းႏွင့္ျမဝတီမွေရလည္က်ြန္းတို႔ကိုႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္အရNo Man Landအျဖစ္သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ျပီး ၎တို႔မွလြဲ၍ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မည္သည့္ႏိုင္ငံႏွင့္မွ်No Man Landသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္းေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္။

“တကယ္ေတာ့ဘဂၤါလီေတြခုေနတယ္ဆိုတဲ့ေနရာဟာမ်ားေသာအားျဖင့္က်ြန္ေတာ္တို႔ပိုင္တဲ့ Boundary Lineနဲ႔ျခံစည္း႐ိုးအၾကားနယ္ေျမျဖစ္ျပီးအဲ့တာကိုက်ြန္ေတာ္တို႔ကပိုင္ပါတယ္ဒါကိုNo Man Landလို႔ေခၚတာကကိုယ့္နယ္ေျမကိုသူမ်ားေပးလိုက္သလိုသေဘာသက္ေရာက္ေနပါတယ္”၎ကတင္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါေမးခြန္းကိုျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေအာင္လွထြန္းက”ပထမေမးခြန္းပါ(၂၀-၂-၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒရွ္႕ႏွစ္ႏိုင္ငံခ႐ိုင္အဆင့္နယ္စပ္အာဏာပိုင္မ်ားေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကိုေနာက္တစ္ေန႔ထုတ္သတင္းစာမွာZero Line၊ Zero Line Area၊ No Man Landစကားလံုးမ်ားကိုသံုးစြဲေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္လို႔စိစစ္ခဲ့ပါတယ္။ သတင္းရယူခဲ့တဲ့သတင္းေထာက္အပါအဝင္အယ္ဒီတာအဖြဲ႕အဆင့္ဆင့္ကစိစစ္ေထာက္ျပျပင္ဆင္ရန္အားနည္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္တရားဝင္အသံုးအႏႈန္းျဖစ္တဲ့နယ္နိမိတ္စည္းမ်ဥ္း(Boundary Line)လို႔ မေဖာ္ျပႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရပါတယ္ေနာင္မွာအလားတူမျဖစ္ေစဖို႔အတြက္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားရွိျပီးျဖစ္ပါတယ္”ဟုျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္တရားဝင္အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ေသာနယ္နိမိတ္မ်ဥ္းကိုႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားအပါအဝင္ပုဂၢလိကမီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးသိရွိေစရန္အတြက္လည္းအသိေပးအေၾကာင္းၾကားျပီးျဖစ္ေၾကာင္းဆက္လက္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒရွ္႕နယ္နိမိတ္တစ္ေလွ်ာက္နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းမွေပ(၁၅၀)အကြာတြင္ျခံစည္း႐ိုးကာရံထားေသာ္လည္းျမန္မာႏိုင္ငံ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ျခံစည္း႐ိုးေရွ႕ေပ(၁၅၀)နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းသြယ္တန္းထားသည္အထိသက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္းသိရသည္။

နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းႏွင့္နယ္နိမိတ္မွတ္တိုင္မ်ားသြယ္တန္းမႈကိုႏွစ္ဖက္ေျမတိုင္းက်ြမ္းက်င္သူမ်ားမွပူးတြဲစစ္ေဆးသည့္အခါနည္းပညာအေခၚအေဝၚျဖင့္နယ္နိမ်ဥ္းကိုZero Lineဟုအသံုးျပဳေလ့ရွိေၾကာင္းဆက္လက္တင္ျပခဲ့သည္။

နည္းပညာက်ြမ္းက်င္သူမ်ားမွနယ္နိမိတ္မ်ဥ္းကိုZero Lineဟုသံုးစြဲျခင္းမွာနယ္နိမိတ္တိုင္းတာေရးဆိုင္ရာႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးအသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျပႆနာမရွိေသာ္လည္းေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္အမ်ားျပည္သူမ်ားမွအသံုးျပဳခဲ့ပါကနားလည္မႈလြဲမွားျပီး႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ေနာက္ဒုတိယပိုဒ္ေမးခြန္းျဖစ္တဲ့ေမးခြန္းပါ Zero Line Area အမွန္အသံုးအႏႈန္းနယ္နိမိတ္မ်ဥ္း(Boundary Line) သတ္မွတ္ဧရိယာအတြင္းမွာေနထိုင္သူမ်ားမရွိေစေရးအတြက္ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔အပါအဝင္သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါေၾကာင္း”ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေအာင္လွထြန္းကေျဖၾကားခဲ့သည္။

ဖူးဖူးေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*