တကၠသိုလ္ဆရာ/မ ၅ ဦးမွာ ၄ ဦးဟာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတည္းမွာပဲ အၿမဲတန္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖို႔ ဆႏၵရွိ

တကၠသိုလ္ဆရာ/မ ၅ ဦးမွာ ၄ ဦးဟာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတည္းမွာပဲ အၿမဲတန္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖို႔ ဆႏၵရွိ
June 7, 2018 AsianFame MediaGroup

6:13 pm
တကၠသိုလ္ဆရာ/မ ၅ ဦးမွာ ၄ ဦးဟာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတည္းမွာပဲ အၿမဲတန္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖို႔ ဆႏၵရွိ

34721066_1816059155104708_2806223784577597440_n

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၇

ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ တကၠသိုလ္ဆရာ/မ ၅ ဦးမွာ ၄ ဦးဟာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတည္းမွာပဲ အတည္တက်အျမဲတန္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္လိုၾကေၾကာင္း စစ္တမ္းတစ္ရပ္အရ ေပၚထြက္လာပါတယ္။

အဆုိပါစစ္တမ္းတစ္ရပ္ကို အမ်ိဳးသားပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္က ေကာက္ယူခဲ့တာျဖစ္ျပီး ဒီကေန႔ က်င္းပတဲ့ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ၁၀ရက္ ၁၀လ ၂၀၁၇ ရက္ေန႔ကေန ၉ ရက္ ၄ လ ၂၀၁၈ ရက္ေန႔( ၆လ) အတြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈအေပၚ အစီရင္ခံစဥ္ ေကာ္မရွင္ဒုဥကၠဌ ဦးညီလွျမိဳင္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဆင့္ျမင့္ပညာက႑ နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေကာ္မရွင္က ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ ၄ ခု လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့အထဲမွာ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေက်ာင္းမ်ားရွိ ဆရာ/မ မ်ားဆုိင္ရာ သုေတသနစစ္တမ္း ကိစၥဟာ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ေၾကာင္းသူကဆိုပါတယ္။

“စိတ္၀င္စားဖြယ္ေတြ႕ရွိခ်က္တစ္ခုကေတာ့ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္ ဆရာမ အားလံုးရဲ႕ ၈၁. ၉၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅ ဦးလွ်င္ ၄ ဦးခန္႔ က ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတည္းမွာပဲ အတည္တက်အျမဲတန္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္လိုၾကေၾကာင္းဆႏၵျပဳၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကၠသိုလ္အသီးသီးဟာ ျမိဳ႕ၾကီးျမိဳ႕ငယ္ေနရာေဒသအသီးသီးမွာတည္ရွိေနၾကျပီး ဆရာ/မ မ်ားရဲ႕ဆႏၵကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမွာျဖစ္တဲ့အျပင္ ယခင္ေခတ္အဆက္ဆက္က က်င့္သံုးအျမစ္တြယ္လာတဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ခုကို အခုခ်က္ခ်င္း ျပဳျပင္ရန္ မလြယ္ကူနုိင္ပါ”လို႔ ဒုဥကၠဌ ဦးညီလွျမိဳင္က ေျပာပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ေရရွည္မွာေတာ့ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတည္းမွာပဲ အျမဲတန္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမယ့္ စနစ္ဆီကို တစ္ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဦးတည္သြားဖို႔ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္နုိင္မယ္ဆိုရင္ ပညာေရးအတြက္ အက်ိဳးမ်ားမွာျဖစ္ေၾကာင္းသူက ထပ္ေလာင္းဆိုသြားပါတယ္။

ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ အဆင့္ျမင့္ပညာေက်ာင္း ၁၃၄ ေက်ာင္းစလံုးရဲ႕ ဆရာ/မ ေတြအားလံုုးထံကို ဆန္းစစ္လႊာေတြေပးပို႔ခဲ့ျပီး ၎တို႔ရဲ႕ သေဘာဆႏၵကိုေကာက္ယူခဲ့ကာ အခုစစ္တမ္းရရွိခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္တမ္းမွာ ေက်ာင္းအသီးသီးမွာ အျမဲတန္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လိုတဲ့ဆရာ/မဦးေရ ၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ ခန္႔ခြင့္ျပဳအင္အားနဲ႔လက္ရွိခန္႔ထားတဲ့ဦးေရတို႔ကို ရာထူးအလုိက္ ႏႈိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပထားေၾကာင္းသိရပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖို႔ ဆႏၵၵျပဳထားတဲ့လူပမာဏ ဟာ လက္ရွိတာ၀န္ထမ္းေနတဲ့ ပမာဏထက္ပိုျပီးမ်ားျပားေနတဲ့အတြက္ ဒီလိုျပႆနာေတြကိုေတာ ေသခ်ာစဥ္းစားျပီး ေျဖရွင္းေပးဖို႔ လိုေၾကာင္း ေကာ္မရွင္အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရင္း ဦးညီလွျမိဳင္က ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

AF-178

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*