ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ လူမႈေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူ

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ လူမႈေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူ
May 30, 2018 AsianFame MediaGroup

10:44 am
ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ လူမႈေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူ

4

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*