ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပဌာန္းျခင္း မျပဳရေသးေသာ အခြန္ဆိုင္ရာ ဥပေဒတစ္ခုကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ျပဌာန္းႏိုင္ေရး စီစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပဌာန္းျခင္း မျပဳရေသးေသာ အခြန္ဆိုင္ရာ ဥပေဒတစ္ခုကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ျပဌာန္းႏိုင္ေရး စီစဥ္
May 23, 2018 Fame Asian

11:45 am
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပဌာန္းျခင္း မျပဳရေသးေသာ အခြန္ဆိုင္ရာ ဥပေဒတစ္ခုကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ျပဌာန္းႏိုင္ေရး စီစဥ္

33138461_1827625020633105_4414860620873072640_n

ေနျပည္ေတာ္၊ေမ၂၃

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပဌာန္းျခင္း မျပဳရေသးေသာ အခြန္ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က ျပဌာန္းႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းလိုက္ျပီ ျဖစ္သည္။

အခြန္ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က ျပဌာန္းႏိုင္ေရး စီစဥ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ အခြန္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ဥပေဒတစ္ခုတည္းေအာက္တြင္ စုစည္းထားရန္၊ အခြန္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားေခတ္မွီလာေစရန္၊မတူညီသည့္ အခြန္အမ်ိဳးအစားမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈကို တတ္ႏိုင္သမွ်တေျပးညီ ျဖစ္ေစရန္၊အခြန္ထမ္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးနိုင္ရန္ အတြက္ျဖစ္သည္ဟု တင္သြင္းသူက ရွင္းျပသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ကိုယ္စား စီမံ/ဘ႑ာ၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ယမန္ေန႔ကက်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သံုးေနေသာ အခြန္အေကာက္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျဖစ္၍ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္က ျပဌာန္းႏိုင္ရန္ စီစဥ္ ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဒုတိယ၀န္ၾကီးက လႊတ္ေတာ္ကို အစီရင္ခံခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပဳစုေရးဆြဲခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ၾကီးက ရွင္းျပကာ အလားတူ ဥပေဒမ်ိဳးကို တရုတ္၊ဗီယက္နမ္၊အင္ဒိုနီးရွား၊ထိုင္း အစရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သံုးလွ်က္ရွိေနေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံတြင္ အခြန္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဌာန္းျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အခြန္ရရွိေရး တစ္ခုတည္းကိုသာ ဦးတည္ျပဌာန္းျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးဦးတည္ခ်က္မ်ား ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္၊အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ားအတြက္ မွ်တသည့္ အခြန္ျဖစ္ေစရန္၊ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈတိုးတက္ေစရန္၊အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလွမ္း ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ အစရွိသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္ဟု ဒုတိယ၀န္ၾကီးက ဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕မွ တင္သြင္းေသာ ယင္းအခြန္ဆိုင္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးၾကအံုးမည္ျဖစ္ကာ၊ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ သေဘာတူမွသာလွ်င္ ဥပေဒက အတည္ျဖစ္မည္ဟုသိရသည္။

PNew

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*