ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ေနျပည္ေတာ္မွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူ

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ေနျပည္ေတာ္မွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူ
May 21, 2018 AsianFame MediaGroup

9:42 am
ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ေနျပည္ေတာ္မွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူ

32972173_1796953697015254_8448136994046869504_n

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*